Consagració a la Santíssima Trinitat

A tu, Santíssima Trinitat,
en comunió amb tota l’Església de Jesucrist de l’Univers
i amb totes les creatures (Ap 5),
en el Cor Immaculat de Maria,
ofereixo la meva vida
per la salvació de la Terra i de tot l’Univers.

Que el teu amor immaculat, o Maria,
em purifiqui, em protegeixi i m’ofereixi
perquè la meva donació a Jesús
sigui sempre i en tot lloc
un culte espiritual
com a sacrifici vivent, sant i agradable a Déu” (Rm 12, 1-2).

Que el teu foc ardent, Esperit Sant,
inflami el meu cor i els meus ossos (Jr 20, 7-9)
perquè pugui superar, amb la teva ajuda, totes les proves,
responent plenament a cada un dels teus impulsos.

Que tot el meu ésser, oh Pare,
conegui i testimoniï sempre
el teu amor infinit.
I que tu reconeguis sempre en mi un fill teu,
que desitja tornar a casa teva
per viure eternament en comunió amb Tu.

Et consagro la meva vida, Santíssima Trinitat,
per viure el sant Evangeli
en la senzillesa,
en l’oferta i en la integritat,
en comunió amb tota l’Església de Jesucrist de l’Univers.

Amén.