Consagració a l’Esperit Sant

Esperit Sant,
davalla damunt nostre.
il·lumina el nostre esperit,
omple les nostres ànimes,
enforteix els nostres cossos.

Guia’ns en el camí,
desvetlla en nosaltres els desitjos divins,
comunica’ns el pensament de Crist
i transforma’ns en criatures noves.

Només en tu
coneixem i estimem Jesucrist.
Per mitjà seu i amb Tu,
descobrim la nostra identitat i missió
i ens elevem al Pare.

Tu ens recordes l’ensenyament de Jesús
i ens ajudes a viure’l en plenitud.
Ens omples dels teus set dons
i ens fas testimonis de la vida en Crist.

A través de la Mare Immaculada,
ens oferim a Jesucrist,
per viure en Tu com a fills de Déu
irreprensibles, íntegres,
units als germans en la comunió universal,
per arribar a la creació nova.

Així, consagrats a Tu, som atrets
en el vòrtex trinitari i formem
el Cos Místic de Crist
la seva Església de tot l’Univers,
missatgera de salvació per
tota la creació.

Glòria al Pare Creador i
al Fill Redemptor.
Glòria a Tu, Esperit d’amor,
que contínuament consagres
els qui busquen la vida de Déu,
i fas de tots nosaltres el poble dels vivents.

Amén.