Consagració de la Terra a Déu Pare

Oh Déu Pare,
Déu d’immensa i perfecta bondat,[1]
com a membres de l’Església de Jesucrist de l’univers, el seu Cos Místic, present a la Terra,
ens consagrem a tu,
units en l’Esperit Sant
i oferts a Jesucrist a través del Cor Immaculat de Maria.

En el dramàtic moment històric que el nostre planeta està travessant,
perquè la Terra i l’univers sencer
siguin recapitulats en Jesucrist[2]
i introduïts a la nova creació,
ens dirigim a tu amb la pregària del nostre Salvador:

“Pare, ha arribat l’hora. Manifesta la glòria del Fill,
perquè el Fill manifesti la teva glòria.
Tu li has donat poder sobre tots els homes,
perquè tots aquells que li has confiat rebin la vida eterna.
La vida eterna és aquesta: conèixer-te a tu, l’únic Déu veritable,
i conèixer aquell que tu has enviat, Jesucrist.
Jo he manifestat la teva glòria sobre la Terra,
portant a terme l’obra que m’havies encomanat.
Alça’m ara, al teu costat,
Dóna’m la glòria que tenia al teu costat, abans que el món existís
“.
(Jn 17: 1-5)

Ens consagrem a la teva voluntat
per viure segons l’ensenyament del teu Fill,
guiats per l’Esperit Sant,
i assolir així la nova creació.[3]

Perdona’ns, Pare bo,
atreu-nos cap a tu,
separa’ns del mal i preserva’ns de la seva destrucció,
guarda’ns, a través del teu Fill, en l’Esperit Sant.

Perdona tots els pecats de la Terra,
guareix aquesta humanitat i totes les criatures del nostre planeta.
Porta a terme les teves promeses, revelades pels profetes:
realitza definitivament el teu Regne,
anunciat i obtingut pel sacrifici del teu Fill
en el qual també nosaltres participem.

Vingui a nosaltres el teu Regne,
que et donin gràcies els homes i les criatures,
amb una lloança perpètua,
servint-se mútuament
i respectant les lleis de l’Esperit pur,
segons la teva voluntat.

Amén.


[1] Cfr. Mt 5, 43-48

[2] Cfr. 1Cor 15, 20-28

[3] Cfr. Fets 21, 1-8