Consagració a Maria, Mare i Reina de l’Univers

A tu, Reina i Mare de l’univers, encomanem l’Església universal,
a la vigília dels temps nous i dels nous camins
que el poble de Déu haurà de recórrer.

Et confiem i consagrem al teu Cor Immaculat
tots els àngels, que es prosternen davant teu, oh plena de gràcia,
com es prosternà l’arcàngel Gabriel.

Consagrem al teu Cor Immaculat tot el gènere humà de l’univers sencer, tot fill de Déu que cerca la vida.
Que el teu si, oh Mare, generi i nodreixi
tot home de bona voluntat, tota criatura de Déu.

Et confiem vius i difunts, que et miren amb amor i esperança,
en el seu camí de purificació
cap a la llum de la veritat i la plenitud del paradís.

Et confiem totes les creatures, generades de l’amor de Déu,
i creades per a la seva glòria.
Que en el teu Cor, oh Maria, siguin transformades,
i s’allunyi de la creació el mal de Satanàs.

Que el teu Cor Immaculat, oh Reina i Mare de l’univers,
sigui la nostra fortalesa, i promesa dels béns futurs.
Que el teu Cor Immaculat sigui força i protecció
per a tota l’Església de Déu

Acull la nostra oferta, el nostre amor i el nostre agraïment.
Ens sotmetem a l’esperit que viu en tu,
l’Esperit de Déu, pur i immaculat,
que dóna vida a l’univers.

Invoquem la teva potentíssima protecció

per a tota l’Església universal,
especialment per aquells que, en aquest temps,
rebran la gràcia i la missió d’obrir el camí a la humanitat.

Sigues beneïda i sigui exalçat el teu nom en tot l’univers!
Ens encomanem a tu amb plena confiança.
Tu sabràs obrir-nos el camí, perquè ets la Mare dels temps nous.

Amén.