Consagració a Maria, Mare i Reina de l’Univers

A tu, Reina i Mare de l’univers,
confiem l’Església universal,
a la vigília dels nous temps
i dels nous camins
que el poble de Déu haurà de travessar.

Et confiem,
i consagrem al teu Cor Immaculat
tots els àngels, que es prosternen davant teu,
o plena de gràcia,
com es prosternà l’arcàngel Gabriel.

Al teu Cor Immaculat
consagrem tot el gènere humà
de l’univers sencer,
tot fill de Déu que busca la vida.
Que el teu si, oh Mare,
generi i nodreixi
tot home de bona voluntat,
tota criatura de Déu.

Et confiem vius i difunts,
que tenen posada en tu la mirada,
amb amor i esperança,
en el seu camí de purificació
cap a la llum de la veritat
i la plenitud del paradís.

Et confiem totes les creatures,
generades de l’amor de Déu,
i creades per a la seva glòria.
Que en el teu Cor, oh Maria,
siguin transformades,
i s’allunyi de la creació
el mal de Satanàs.

Que el teu Cor Immaculat,
oh Reina i Mare de l’univers,
sigui la nostra fortalesa,
i la promesa dels béns futurs.
Que el teu Cor Immaculat sigui
força i protecció
per a tota l’Església de Déu.

Rep la nostra oferta,
el nostre amor i el nostre agraïment.
Ens sotmetem
a l’esperit que és en tu,
l’Esperit de Déu, pur i immaculat,
que dóna vida a l’univers.

Invoquem la teva potentíssima protecció
per a tota l’Església universal,
sobretot per aquells que, en aquest temps,
rebran la gràcia i la missió
d’obrir el camí a la humanitat.

Sigues beneïda
i sigui exalçat el teu nom
en tot l’univers!
Ens confiem a tu amb plena confiança.
Tu sabràs obrir-nos el camí,
perquè ets la Mare dels nous temps.

Amén.

%d bloggers like this: