El Nucli Central

10 de setembre de 2010

Missatge de Sant Miquel Arcàngel 

 

 

“Us beneeixo i us saludo. Avui us parlo perquè Déu m’ordena de comunicar-vos algunes coses importants pel vostre camí.

Els moments que està travessant la humanitat són moments seriosos, molt greus, decisius. Són definitius pel que fa a l’elecció de cadascú i l’acompliment del pla de Déu de recapitular en Crist totes les coses.

El dia de la meva solemnitat, el 29 de setembre de l’any passat, en nom de Déu, vaig dur a terme la gran divisió de tota la humanitat. Es tractava d’una divisió definitiva però encara no completa. Definitiva en tan que les forces infernals i tots els que estan al seu servei (jerarquies satàniques, sectes, consagrats a Satanàs, etc.) van ser separades. Així es va acomplir la gran divisió entre els fills de la llum i els fills de les tenebres. Aquesta divisió encara no estava del tot complerta perquè Déu, en la seva gran bondat i misericòrdia, va deixar també entre els fills de la llum aquells que no estan del tot decidits. És a dir que la xarxa encara era gran i va recollir peixos de menes diferents.

Ara la xarxa s’estreny i entrem en una fase encara més decisiva. Això vol dir que aquella part de la humanitat deixada entre el fills de la llum, tot i que indecisa, ara serà seleccionada i dividida. Els peixos bons seran separats dels que són menys bons.

Desitjo que comprengueu això. Entre els que diuen que volen servir a Déu, hi ha molts egoistes, ambiciosos, astuts, persones que no s’han decidit encara definitivament per Déu. Aquests seran separats dels que han decidit de veritat oferir-se a si mateixos a Déu, per tal que no siguin obstacle pel camí del poble, retardant així el pla de Déu. Quin pla?

Es tracta del pla de recapitular en Crist totes les coses al cel i a la terra [1]. Un pla que aquests darrers anys se us ha anunciat i explicat repetidament, a través del missatge que contenen les revelacions que una vegada rere l’altra se us han comunicat [2], i que us han portat a decisions importants en el camí. Aquest missatge ha estat definit pel mateix Jesús com a missatge profètic perquè obra l’única via de salvació possible a la humanitat de tot l’univers. Qui no accepta de ser recapitulat en Crist oferint-li la pròpia vida, a través del Cor Immaculat de Maria, no pot seguir aquest camí. El missatge del que parlem no és simplement un llibre o una revelació entre tants que passen a través d’una vident o una carismàtica. És un missatge universal, amb el qual tota la humanitat, tard o d’hora, haurà de confrontar-se. 

A partir de les aparicions de Medjugorje, va començar un temps en el qual Déu no permet que el seu pla s’alenteixi més, com malauradament ha passat al llarg dels segles. Heu de saber que, de fet, ja al temps dels apòstols el pla de recapitular en Crist totes les coses havia de començar amb força, per transformar tota la humanitat. Déu va permetre després la lenta maduració del seu poble, realitzada amb moltes proves i persecucions.

En el temps en que us trobeu, Déu ha previst un instrument poderós, preparat per actuar en aquests temps per impulsar la renovació del poble de Déu i fer més fàcil la realització del pla de salvació. Es tracta d’un nucli, que podem definir com Nucli Central dins el poble de Déu, que està agregant progressivament i agregarà en ell altres nuclis que s’estan formant arreu de l’univers.

Amb les paraules que avui us adreço, assumeixo la responsabilitat davant de Déu i de tota la humanitat d’anunciar-vos l’existència i l’obra del Nucli Central, del que Déu m’ha assignat com a cap. La Terra és l’últim planeta de rebre aquest anunci per justícia. Certament, els homes de la Terra van ser els primers de rebre l’anunci de salvació, però el seu cor endurit va refusar Jesucrist i encara avui la major part de la humanitat de la Terra està allunyada del Déu veritable; per això la Terra és l’última de rebre aquest anunci. Amb aquest anunci es clou una fase de preparació per la humanitat sencera i en comença una de nova i molt seriosa: és a dir, comença la fase d’acompliment definitiu del pla de Déu. Comença també l’enfrontament definitiu entre llum i tenebres. Ha arribat també el moment decisiu per l’elecció de cadascun de vosaltres. El temps s’apressa i  grans esdeveniments empenyen. Déu demana a cadascú si està disposat o no a unir-se al seu pla, no esperarà eternament una resposta.

Déu desitja que sapigueu algunes coses sobre el Nucli Central del que us parlo. En primer lloc, aquells que en formen part estan units entre ells perfectament en l’Esperit Sant. Són de diverses humanitats, inclosa la de la Terra. Entre ells hi ha tant vius com difunts, ja que l’esperit és immortal i el Nucli Central està cridat a actuar principalment en esperit. He de testimoniar que Déu n’ha cridat molts a formar part d’aquest nucli, però molts han refusat aquesta crida. Aquells que han estat elegits han estat “destriats com el gra de la palla” per Déu, i sotmesos a moltes proves, fins i tot dures. Déu els ha trobat fidels i sincers. No ha mirat els mèrits o les capacitats personals, sinó només la fidelitat al seu pla de salvació i la capacitat de no transigir davant de la veritat. I això és el que Déu demanarà a tots els que vulguin unir-se a aquest pla.

Aquells que han acceptat de formar part del Nucli Central, han acceptat també de fer-se càrrec de les creus de la humanitat, per transformar cada creu en resurrecció, mitjançant el seguiment absolut de Crist de qui en recorren contínuament el passatge pasqual. La seva oferta comprèn també un enfrontament directe amb les forces infernals, per tal de protegir la humanitat.  Per això Déu ha concedit als membres del Nucli Central una protecció totalment particular. La seva oferta, unida a la dels set arcàngels, actua a favor de tota la humanitat, vius i difunts.

El Nucli Central porta a tot l’univers el missatge de la recapitulació en Crist, amb el poder de l’Esperit Sant  i amb l’autoritat que ve de Déu. És arribat el moment que la humanitat en conegui l’existència i n’aculli l’autoritat que ve de Déu. Si això no succeeix, el missatge no pot portar els seus fruits, no pot entrar al fons de les ànimes.

L’adhesió plena al pla de Déu passa a través de sis punts que són els cardinals de la recapitulació en Crist. Aquests són:

  • El sacerdoci dels arcàngels
  • La paternitat i maternitat espiritual
  • El sacerdoci nou
  • La immaculadesa
  • L’oferta de la vida, a través de Maria Santíssima
  • La comunió universal 

El Nucli Central ha estat cridat primer per conèixer, acollir i testimoniar el pla de la recapitulació, per obrir el camí a la humanitat. Ara pertoca a cada home, sigui on sigui que es trobi de l’univers, d’acceptar i viure aquests sis punts, que són passos indispensables per unir-se plenament al pla de Déu.

Els membres del Nucli Central  actuen en esperit a favor de tots els homes de bona voluntat i arreu de l’univers. Si són vius, a més d’actuar en esperit, actuen també físicament allà on estan cridats a viure,  anunciant, testimoniant, donant suport al poble de Déu; són, per entendre’ns, representants del Nucli Central, punt de referència per tots els que vulguin adherir-se al pla de Déu.  Els membres del Nucli Central que pertanyen a la Terra, estan lligats de manera especial a tres llocs que són fonamentals per l’obra de Déu i que són: Jerusalem, la basílica de Sant Pere a Roma i Medjugorje. A tots els llocs de l’univers que són importants pel pla de Déu, com els tres llocs citats, el Nucli Central actua en esperit, de manera directa i específica. Tots aquests llocs estan confiats de manera especial a la pregària i oferta dels membres del Nucli Central.

El Nucli Central no és una estructura com les enteneu a la Terra. Ha estat format i viu segons les lleis de l’Esperit. És també el model per a tots els altres nuclis que s’estan formant en el poble de Déu. Cada nucli viurà segons les lleis de l’Esperit i no serà comparable a cap de les estructures que coneixeu. En formaran part aquells que estiguin disposats a viure segons les lleis de Déu, sense compromisos, astúcia ni ambicions.

Cap nucli, ni tampoc el Nucli Central, és el centre d’atenció. De fet, tots els nuclis, inclòs el central, estan destinats a desaparèixer progressivament per deixar lloc al poble de Déu que serà un en tot l’univers i no hi haurà més distincions; serà la veritable Església de Déu: un sol ramat i un sol Pastor. Per ara, la humanitat encara necessita instruments, que són com una “crossa”; la deixarà en el moment que estarà preparada per caminar perfectament.

El Nucli Central és cridat a viure davant de Déu sense vacil·lacions, en la fidelitat absoluta. Ha d’acollir, viure i transmetre a tots els altres nuclis les gràcies previstes per Déu. Està a la primera línia de batalla contra el mal i té la missió de trencar totes les barreres enemigues. Els altres nuclis, que progressivament s’uneixen en esperit al Nucli Central, passen immediatament després i completen l’acció, suscitant i fomentant altres nuclis al seu torn. L’acció poderosa de Déu, a través del Nucli Central,  flueix com una cascada sobre tots els nuclis operants a l’univers.

Els membres del Nucli Central estan cridats a ser pares i mares de la humanitat. Per això  tenen com a protectors Maria Santíssima i Sant Josep en el quals han d’inspirar-se contínuament.

Estan cridats al sacerdoci nou. Per això viuen una especial comunió amb el sacerdoci dels set arcàngels.

Pertànyer al Nucli Central no representa de cap manera un privilegi sinó que és un servei. El mateix ha  de passar en tots els altres nuclis. No és el fet de pertànyer a aquest o aquell nucli que us fa millor que els altres, sinó que és el vostre servei a Déu i al pròxim a través d’aquell nucli. El nucli és només un instrument. Déu no ha permès que formessin part del Nucli Central persones ambicioses i amb afany de poder. Així serà per tots els altres nuclis que es van formant. Veieu com n´és d’important la vostra decisió!

Déu ha previst la presència de nuclis en tot l’univers,  és a dir de persones que s’uneixen per viure entre elles la comunió universal, una comunió oberta a les diferents dimensions espirituals que hi ha i actuen en tot l’univers: Maria Santíssima, arcàngels, àngels, sants, germans fidels a Déu, ànimes del purgatori.

Els nuclis són cèl·lules que formaran un cos únic. El nucli Central és la primera cèl·lula de la que se’n formaran les altres. El Nucli Central i els altres nuclis hauran de viure entre ells la comunió universal.

El Nucli Central conserva una autonomia absoluta respecte a tots els altres nuclis. Cada nucli haurà de ser autònom i no dependre dels altres. L’autonomia en Déu és sempre sinònim d’originalitat, integritat i plenitud. Així com tota cèl·lula, tot i formant part d’un sol cos, conserva la seva originalitat i funcionalitat, així serà per qualsevol altre nucli del poble de Déu. Cada nucli haurà de ser autònom i operatiu per tal que el cos no es corrompi.

El Nucli Central és un do de Déu a la humanitat, fruit de les pregàries i oferta al llarg dels segles per part de molts justos. Déu ha establert de revelar-ne l’existència per donar impuls a la formació d’altres nuclis.

Aquells que, tot i afirmant de creure en Déu, refusaran unir-se al pla de Déu de recapitulació en Crist, i que no voldran fer els passos previstos als sis punts dels que us he parlat, seran deixats de banda. No seran abandonats de Déu però els costarà molt avançar. Acabaran per agafar-se a velles estructures, i s’hi quedaran encallats. Hauran d’esperar i fer molt d’esforç per comprendre el pla de salvació.

El pla de Déu, però, anirà endavant. I el Senyor concedirà a tots els que són de bona voluntat la llum per comprendre i acollir el seu pla, que passa també necessàriament a través de l’acceptació del Nucli Central, i de l’acció de Déu que li està lligada. No permetrà de cap manera que s’impedeixi l’acció del Nucli Central i dels nuclis que si formaran. Tampoc deixarà temps per a discussions infinites. Cadascun haurà de pronunciar un sí o un no perquè tota la resta, com ja sabeu, pertany al mal.

Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”

[1] Cfr Ef 1,8-12

[2] El pla de recapitular en Crist totes les coses, ha estat sempre el missatge central, el fil conductor de tots els llibres i els escrits de Stefania Caterina, que contenen les revelacions que ha rebut. A través d’aquestes revelacions, s’han donat moltes explicacions sobre la naturalesa i la manera com s’acompleix aquest pla. Aquest pla és la preparació a la vinguda gloriosa de Crist. La seva completa realització, permetrà a la humanitat entrar a la nova creació, al Regne que Jesucrist vindrà a instaurar a la fi dels temps.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s