Els instruments de Déu en aquests temps

5 de setembre de 2011

Missatge de Jesús

 

“Estimats fills: aquí estic novament amb vosaltres. Desitjo continuar la conversa sobre el temps en què viviu, aprofundint l’aspecte de la meva acció.

Ja us he dit que tot el que existeix haurà de ser recapitulat en mi, per ser alliberat de la corrupció, transformat i introduït definitivament en la creació nova, al final dels temps. Es tracta d’un procés gradual que no obstant això ja s’ha iniciat, i avança ràpidament, perquè la situació en què es troben diverses humanitats en l’univers, en particular, la humanitat de la Terra, és greu, i el Pare desitja intervenir, a través meu, per salvar els seus fills, on sigui que es trobin. Per això l’acció de la Santíssima Trinitat s’està fent cada vegada més intensa en l’univers, i està destinada a revelar-se cada vegada més als ulls dels que tenen fe, i desitgen cooperar amb aquesta acció.

Déu no actua mai sol per més que sigui l’Omnipotent. Ha triat, doncs, servir-se de la col·laboració de les seves criatures per actuar, i aquest és el senyal de la confiança que té en elles. Déu ha pensat que les seves criatures fossin capaces d’actuar a l’uníson amb Ell, i això hauria de fer-vos comprendre la dignitat que cada un de vosaltres té, no obstant els límits i les fragilitats pròpies de tota criatura. Déu sobrepassa el límit estructural de les seves criatures, fent de tal manera que el seu poder i la seva gràcia sobrepassin tota deficiència, a canvi, però, que cada criatura reconegui el seu límit, i es sotmeti amb amor a la guia divina. La fidelitat absoluta en Déu i la disponibilitat per col·laborar amb Ell, fan a cada criatura capaç de sobrepassar, al seu torn, els límits que troba en si mateixa i al seu voltant.

Déu se serveix per tant de cada un de vosaltres, si esteu disposats a lliurar-vos completament a Ell. Ho fa segons les vostres capacitats, que no són totes iguals, perquè Déu no pretén mai més del que cadascú pot fer. Cada un de vosaltres és com un vas preciós, adequat per contenir la força i la gràcia del seu Creador. Al poble de Déu hi ha vasos més grans i més petits, segons la saviesa d’Aquell que els ha moldejat. Tots, però, estan destinats a ser completament omplerts de l’amor i de la grandesa de Déu i assolir així la plenitud, independentment de la seva mesura. Això pot succeir només si cadascun de vosaltres està disposat a deixar-se omplir. Per això, l’assoliment de la plenitud, ja sigui en l’ésser com en l’obrar, és en vosaltres proporcional a la vostra llibertat, a la resposta en la fe, a la fidelitat i a la disponibilitat davant de Déu, que mai us força ni us obliga a acceptar els seus dons, si no els voleu.

Tota criatura és important i preciosa per a Déu, hi ha criatures, però, que Déu utilitza especialment en benefici de tot el seu poble, perquè la seva estructura i la seva resposta les fan idònies per desenvolupar tasques més comprometedores. Són aquests els grans instruments de Déu, que Ell utilitza per al vostre bé. Alguns els ha utilitzat sempre; altres en fases particulars de la història de l’univers, com succeeix amb l’actual. És justament d’aquests instruments que avui vull parlar-vos.

Abans, però, desitjo que comprengueu una cosa important: hi ha una acció de cada un de vosaltres que es desenvolupa en el cos físic, com els gestos que feu cada dia, i que produeix els seus efectes sobretot en el món material. Hi ha també una acció que es desenvolupa en l’esperit, i els efectes es manifesten sobretot a nivell espiritual. Per exemple, quan reseu per algú, la vostra acció és a nivell de l’esperit i toca l’esperit d’aquells pels quals reseu. El mateix succeeix quan perdoneu algú: la vostra acció, a nivell de l’esperit, produeix efectes benèfics en l’esperit de qui ha sigut perdonat. És una acció que no es veu però que existeix i és molt poderosa, perquè commociona les profunditats de tot allò que toca. Déu utilitza sempre els seus instruments, sigui espiritualment com físicament, en funció de la seva naturalesa, de les necessitats i del seu voler.

L’instrument del que Déu habitualment es serveix és del seu poble, és a dir l’Església. Quan parlo d’Església no em refereixo a una organització humana, basada en lleis i jerarquies. Parlo del poble sant de Déu, reial i sacerdotal, que acull i encarna la meva paraula, i dóna testimoni de la meva mort i resurrecció, complint així també un ministeri profètic a favor de la humanitat sencera.[1] La meva Església la formen tots aquells que es lliuren sincerament a Déu i que m’acullen com a Fill de Déu i Redemptor.

A més del seu poble, hi ha altres instruments que Déu utilitza per raó de necessitats especials i dels temps històrics que la humanitat travessa.

En aquest temps, Déu es serveix de manera especial de tres instruments. Són molt poderosos i treballen a l’uníson amb mi, en diverses dimensions de l’univers. M’ajuden en la meva obra, perquè tota la creació sigui recapitulada en mi. Desitjo que tingueu coneixement de l’acció d’aquests instruments perquè us sentiu en comunió amb ells i els sostingueu amb la vostra pregària.

  • El primer gran instrument en aquest temps està constituït per les legions angèliques, amb Sant Miquel Arcàngel al capdavant. Al seu costat hi ha altres sis arcàngels molt poderosos: Sant Gabriel, Sant Rafel, Sant Uriel, Sant Jehudiel, Sant Sealtiel i Sant Barachiel. Aquests són els set grans arcàngels. Tots els altres àngels, del més petit al més gran, pertanyen a les set legions, al cap de les quals hi ha els set grans arcàngels.[2] Aquests últims són sacerdots que oficien la Litúrgia celestial a la qual està unida també la Litúrgia de la Terra . Ofereixen contínuament a Déu la creació sencera, les pregàries i els sacrificis del poble de Déu.

Els set grans arcàngels estan davant el tron ​​celestial. Contemplen contínuament el rostre de Déu i estan plens de la seva llum; reflecteixen aquesta llum sobre tot el poble de Déu. Intercedeixen per tots vosaltres, obren el camí a tots els que desitgen servir la Santíssima Trinitat i protegeixen la creació. Parteixen des del tron ​​de Déu per complir les missions que Déu els confia. No existeix cap dimensió en l’univers a la qual no puguin arribar.

En aquest temps, l’arcàngel Sant Miquel ha rebut de mi la tasca de mantenir protegit el meu poble en qualsevol lloc de l’univers, i en particular sobre la Terra. Ajudarà als meus fills a passar a través de la purificació que espera a la humanitat, els protegirà dels atacs del mal.

He donat el poder a Sant Miquel de dividir la llum de les tenebres enmig del meu poble: ja no podrà subsistir cap més hipocresia entre aquells que es diuen creients i invoquen el meu nom. Sobretot sobre la Terra, el meu poble ha de ser purificat de les massa ambigüitats i dels compromisos amb l’esperit del món. Haureu d’escollir: o amb mi fins al fons, o contra mi! No em refereixo a les vostres debilitats de criatures, que les comprenc i perdono. Parlo de les traïcions, de les mentides, dels interessos i dels desitjos contraris al meu Esperit, que serpentegen entre els cristians i que han embrutat i embruten el meu nom. Sant Miquel no tindrà miraments amb aquells que menteixen davant de Déu, que beneeixen amb els llavis i maleeixen amb el cor, i venen els justos per poques monedes.

San Miquel ha rebut també la tasca de preparar el meu retorn i és el meu precursor en aquest temps, i sap bé com instruir aquells que li han estat confiats.

Els set grans arcàngels, amb les seves legions, recorren incessantment l’univers. Des de sempre, i avui més que mai, correspon als àngels la tasca d’obrir el camí als homes de bona voluntat, d’anunciar-los els esdeveniments que tindran lloc, d’ajudar-los a comprendre el que Déu prepara. Entre els àngels i els homes ha de reviure aquella profunda comunió, prevista per Déu des del principi. Homes i àngels, en el pla de Déu, estan cridats a governar junts la creació sencera en nom de Déu, cada un en la seva pròpia originalitat i missió.

Els àngels, rebutjats per molts cristians a la Terra, tornaran a fer-se veure i sentir amb força als que pertanyen a Déu i li són veritablement fidels. Es manifestaran en somnis i visions com mai abans, per tal de preparar l’esperit dels justos i fer-los partícips de la meva obra.

Per això pregueu als àngels i manteniu-vos units a ells, considereu-los com germans de llum, que tenen cura de vosaltres i volen estar prop vostre. Us asseguro que recollireu grans fruits de la comunió amb ells.

  • El segon instrument està constituït per un grup de persones que he convocat per a una tasca particular, triant-les de diverses humanitats de l’univers, inclosa la de la Terra.

Aquests germans i germanes vostres estan units entre ells en el meu Esperit, i actuen principalment en esperit. Ells formen un nucli compacte que treballa unit als set grans arcàngels; Sant Miquel està al capdavant d’aquest nucli i és el seu responsable davant de Déu.

Sabeu que tot cos està format per innombrables cèl·lules, i cadascuna ha de funcionar per mantenir en vida l’organisme sencer. Així és en el poble de Déu: cada fidel, cada grup que s’uneix per viure la comunió en mi, forma una cèl·lula que dóna vida al meu Cos Místic. El grup de persones del què us parlo, va ser triat per ser una cèl·lula particularment activa i capaç d’activar-ne moltes altres. El defineixo Nucli Central, perquè és una component fonamental de la meva acció en aquest temps, i desenvolupa la seva potència en el centre, o sigui en el cor del meu poble.

No es tracta d’un gran nombre de persones, no supera els cinquanta membres, ni es tracta d’individus més meritoris o dotats que altres. Es tracta de persones que s’han mostrat disposades a respondre a la meva invitació, i a anar a fons, tot i les moltes proves que han hagut d’afrontar. Déu no es fixa mai en els mèrits d’una persona quan la crida, sinó que escruta la profunditat de l’esperit. Ell busca la sinceritat, la docilitat, l’obediència a l’Esperit, que és la primera obediència, l’amor i la fidelitat absoluta a Ell, que les porta a elegir a Déu per sobre de tota altra cosa i de tot altre interès humà. El Nucli Central està format justament per aquesta classe de persones, a les quals he pogut confiar una missió especial per a aquest temps.

Quina és la missió dels membres del Nucli Central? Sobretot oferir la seva pròpia vida a Déu, i els uns pels altres, formant així el primer nucli de l’univers en el qual homes i dones, pertanyents a diversos planetes, treballen uns al costat dels altres pel Regne de Déu, i viuen la comunió universal.

El poder de Déu és el que fa possible aquesta comunió, més enllà de tota distància física, i la fa intensament operativa a favor de tot el poble de Déu. Un dia serà així per a tothom, perquè la humanitat escampada sobre tants planetes haurà de reunir-se i formar un sol poble, el poble de Déu, un sol ramat i un sol Pastor.[3] Es tracta d’un procés gradual, en el que el Nucli Central obre el camí al poble de Déu cap a la comunió universal.

Els membres del Nucli Central estan especialment units al sacerdoci dels set grans arcàngels, tal i com haurà de succeir per tot el meu poble: el sacerdoci reial dels meus fidels, certament, no podrà prescindir de la comunió amb el sacerdoci dels set arcàngels, que garanteix la plena comunió amb la Litúrgia celestial.

El Nucli Central recorre l’univers i porta a tot arreu l’anunci de la salvació, perquè tot home em pugui conèixer i creure en mi, ser batejat en el meu nom i esdevenir conscient de la meva acció en aquest temps, de la necessitat de ser recapitulat en mi.

Els membres del Nucli Central actuen en l’univers, en esperit, però també físicament, perquè molts d’ells pertanyen a humanitats molt evolucionades, que des de sempre han estat en condicions de recórrer distàncies per a vosaltres impossibles; de tal manera que on no arriba l’un, arriba l’altre. El meu desig és que aquests germans vostres actuïn amb potència a tot arreu on hi hagi necessitat.

El Nucli Central assoleix en esperit totes les dimensions de l’univers, tant les dels vius com les dels difunts i s’enfronta obertament a les forces del mal, per protegir el poble de Déu i obrir el camí a tot home de bona voluntat. La missió del Nucli Central és delicada i molt compromesa, per això gaudeix d’una protecció del tot especial.

Tots els membres del Nucli Central estan cridats a oferir la pròpia vida a Déu, a través del Cor Immaculat de Maria, sense condicions i sense compromisos, a favor de tot el poble. Estan cridats a prendre sobre seu les creus de la humanitat, no per ser aclaparats, sinó per oferir-les a Déu i transformar-les en la victòria de la meva resurrecció; per això han de recórrer incessantment el meu camí, units a mi, per passar contínuament de la mort a la resurrecció. Així ells intercedeixen a favor de tots els vius i els difunts.

En els membres del Nucli Central hi viuen i operen al màxim la paternitat i maternitat espirituals. Són pares i mares de la humanitat perquè a través d’ells flueix amb potència la vida de Déu i es comunica a moltes ànimes. Per això viuen una comunió especial amb Maria Santíssima i Sant Josep; estan cridats a estimar tot home, sense cap distinció de races i de pobles. Cada fill de Déu està confiat a la seva paternitat i a la seva maternitat sense cap preferència.

El Nucli Central no està per sobre de ningú, ni substitueix l’Església, és a dir al poble de Déu, sinó que està simplement cridat a oferir-se a Déu i a actuar segons les seves ordres per donar vigor i impuls a la vida de tota l’Església, obrint espais sempre nous per a la missió del meu poble.

El Nucli Central assisteix i protegeix el poble de Déu, però no és una institució jeràrquica, perquè viu segons les lleis puríssimes de l’Esperit, que no contemplen jerarquies sinó serveis. Realitza un servei però no dóna ordres a ningú, excepte a les forces del mal que s’han replegar davant del poder que emana. Ni tan sols rep ordres de cap jerarquia humana perquè està sota la meva autoritat directe i jo en disposo segons el meu voler. És que no puc fer-ho? No em dieu Senyor? Aleshores deixeu que faci el que he de fer.

El Nucli Central és un do del meu Cor a la humanitat, si el voleu acollir. No esteu obligats a creure en el que us dic, perquè sou lliures. A més, us conec bé: peseu cada paraula meva a la balança dels vostres interessos, de la vostra saviesa, de la doctrina, de les conveniències humanes, religioses i socials. Feu pel que cregueu. Sapigueu, però, que si rebutgeu aquest do, després us trobareu amb dificultats, perquè el temps corre veloç i la meva acció és igualment ràpida. Si no us uniu als instruments previstos per a aquest temps us arrisqueu a trobar-vos desprevinguts davant dels canvis que us esperen. És molt important per a vosaltres estar units a aquests instruments. Per tant us aconsello de sentir-vos en comunió amb el Nucli Central. No se us demana grans accions sinó que us uniu espiritualment a aquests instruments mitjançant la pregària i la vostra entrega a Déu. Segur que en traureu benefici.

No importa fins a quin punt aconseguiu veure o entendre la meva acció; per ara són importants la vostra docilitat i la disponibilitat en la fe. Un dia tot us serà revelat en la seva totalitat, perquè Déu és Llum i no té secrets; no obstant, Ell protegeix els seus dons fins que el poble sigui prou madur per rebre’ls plenament. Per això l’acció d’aquests instruments és de moment silenciosa, però serà manifestada gradualment. En Déu tot succeeix gradualment i amb ordre, sense traumes i sense escàndols.

  • El tercer instrument està constituït per les humanitats fidels que viuen en diversos planetes. Es tracta d’aquelles humanitats que els seus progenitors van triar des de l’inici servir Déu i no han comès pecat original.[4] Per tant es troben en una condició de vida totalment diferent de la vostra, perquè el mal no ha entrat en elles i han conservat moltes de les prerrogatives originals, ja sigui a nivell espiritual com físic. La seva civilització va evolucionar ràpidament i tenen un coneixement molt superior al vostre en tots els àmbits. Són homes com vosaltres i també esperen ser finalment reunits amb tots els seus germans escampats per l’univers per entrar amb ells a la nova creació.[5]

Aquests germans us estimen molt i es posen a disposició de Déu per ajudar-vos. Moltes vegades han estat enviats per Déu a socórrer-vos, sobretot als inicis de la vostra història, quan els vostres avantpassats amb prou feines aconseguien sobreviure. Encara avui ells us ajuden i reparen molts danys que us feu a vosaltres mateixos i al vostre planeta. Vetllen per vosaltres per ordre de Déu i intervenen, encara que vosaltres no ho sapigueu, quan teniu damunt vostre un perill massa gran; certament, estan en condicions d’actuar sense ser vistos per vosaltres o pels vostres instruments; han fet i fan molt per vosaltres. No actuen mai per pròpia iniciativa, sinó sempre sota les ordres de Déu i en estreta col·laboració amb les legions angelicals, per mitjà de les quals reben totes les indicacions per actuar segons els desitjos de Déu.

Ara és el temps en què l’acció d’aquestes humanitats fidels s’intensifiqui a favor de tots els que, com vosaltres, es troben en situacions més desavantatjoses. Les seves capacitats espirituals i físiques i el seu bagatge de coneixements científics i tecnològics seran de gran ajuda en aquest temps. Aquests germans vostres seran enviats a visitar molts planetes, inclòs el vostre. En primer lloc es manifestaran a tots els que entre vosaltres estaran disposats a acollir-los. Us ajudaran a desenvolupar les facultats de l’ànima, necessàries per a la vostra missió, que estan adormides en cada un de vosaltres i que han de ser despertades mitjançant processos espirituals i físics molt profunds i delicats. Si esteu oberts al meu Esperit, rebreu una gran ajuda d’aquests germans. No els enviaré als que volen conèixer-los per curiositat,  i tampoc a aquells que pretenen despertar les pròpies capacitats per dominar els altres.

Sapigueu que s’ha acabat el temps en què els homes s’aprofiten dels dons de Déu; d’ara endavant les gràcies seran donades a qui desitja pertànyer a mi i ser recapitulat en mi, a qui està disposat a donar-me la seva vida amb absoluta sinceritat i fidelitat. Qui no està disposat a fer això, i no té en ell el desig de Déu, perdrà també les gràcies que ha rebut gratuïtament. Així es compliran les meves paraules: “A qui té li serà donat encara més, i tindrà en abundància; però a qui no té, fins el que té li serà pres”.[6]

Després d’haver acabat de visitar i preparar tots aquells que hauré considerat que estan apunt, aquests germans de l’univers es manifestaran obertament a tota la humanitat de la Terra i la d’altres planetes. Serà una manifestació absolutament pacífica, dirigida únicament a despertar aquesta part de la humanitat indecisa i escèptica. Molts es despertaran; seran instruïts i ajudats en tot.

Pels enemics de Déu, en canvi, serà un dia terrible. Ni tan sols contra aquests, els vostres germans faran ús d’armes o de violència, sinó que la seva manifestació posarà definitivament en crisi els plans de Llucifer i dels seus adoradors per conquerir l’univers. Per realitzar aquests plans,  els seguidors del dimoni han treballat segles, però hauran de rendir-se a la superioritat de les humanitats fidels a Déu i a la seva total entrega a Déu. Per Llucifer serà el principi de la fi, perquè no podrà mantenir les seves vanes promeses d’esdevenir senyor de l’univers, de sotmetre a ell tota la humanitat i de concedir poders i privilegis als seus servidors.

Els fills de Déu, en canvi, gaudiran de la comunió amb els germans d’altres planetes que tenen el mateix amor a Déu, el mateix desig d’oferir-li la vida i de servir-lo fidelment. Us alegrereu i també el meu cor s’alegrarà; serà el començament de la vostra alliberació.

M’aturo aquí per avui, però no tingueu por! Us conduiré pas a pas a través dels esdeveniments dels quals us parlo; si teniu fe en mi no us trobareu desprevinguts. No us demano grans obres sinó la disponibilitat de donar-vos vosaltres mateixos a mi, deixant de banda tot interès i tot càlcul humà. El vostre futur està a les mans de Déu. El podreu afrontar només confiant-vos a Ell.

Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”

 

[1] Jesús parla extensament del poble reial i sacerdotal en el Missatge de Nadal de 2010 publicat en aquesta web en versió italiana.

[2] S’ha aprofundit el tema dels set grans arcàngels i dels àngels en general, en el llibre “Oltre la grande barriera” al cap. 3, en versió italiana.

[3] Cfr. Jn.10, 16

[4] Cfr. “Oltre la grande barriera”, cap. 6.  Versió original italiana

[5] Es parla extensament de la nova creació i del camí de la humanitat cap a aquesta, en els llibres “Oltre la grande barriera” cap. 15, versió original italiana, i  “Riscrivere la storia, vol I,  Nel pensiero di Dio” cap. 7. Versió original italiana.

[6] Cfr . Mt. 25, 29

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s