Reflexió –  Crist Vivent entre nosaltres

A càrrec de Pare Tomislav Vlašić

21 de febrer de 2022

(Transcripció d’àudio)

Estimats germans, estimades germanes, celebrem la vigília de la Solemnitat de Maria Corredemptora de l’Univers. Aquesta celebració per a nosaltres és especial perquè hem acollit tot allò que Maria volia donar a través de les seves aparicions a Medjugorje, Reina de la Pau, i ens ha conduït a revelar el seu rostre, afegint a tot allò que l’Església de la Terra proclamava, que Ella és la Corredemptora[1]. Hem encarnat aquesta veritat en nosaltres i l’hem testimoniat, i ara celebrem el memorial i volem viure aquesta veritat i involucrar tots aquells en tot l’Univers i a la Terra que acullen Maria Corredemptora.

Tal com hem vist en aquests anys i us hem presentat, tot el recorregut que hem viscut amb Maria, Reina de la Pau, portava cap a la recapitulació en Jesucrist de tot l’Univers i Ella caminava amb nosaltres.  I així s’ha presentat com a Corredemptora perquè l’Església de la Terra entri en aquesta veritat i esdevingui corredemptora. Que tots aquells que en el moment de la concepció han dit “sí” a Jesús i han estat acollits per Maria, perquè han estat confiats a Maria, puguin reconèixer Jesucrist, Salvador en aquest temps, participant a la redempció per mitjà d’aquella que és immaculada i unida plenament a Jesucrist.

Per què la Corredemptora? Perquè en Ella aquesta veritat és encarnada, en Ella es va encarnar el Fill de Déu i Ella va participar plenament a la seva obra des del principi, des de la concepció fins a l’assumpció en la glòria de la Santíssima Trinitat. I vivim aquest moment, en el qual Maria diu: “Jo em retiro en la meva dimensió, en la Santíssima Trinitat[2]. No us escandalitzi això que diu Maria, “em retiro en la Santíssima Trinitat”. Ella és la serventa del Senyor i se sotmet a l’ordre que hi ha en Déu i participa en aquella acció trinitària potent en tot l’Univers, i al mateix temps, com a Corredemptora, està present a la Terra.

Això ha preparat l’espai per a la vinguda intermèdia de Jesucrist a la Terra. La Mare s’ha retirat en la dimensió que Li pertany en Déu, però de la mateixa manera que Déu, per mitjà del Fill, està present a la Terra, vivent i actua – Déu actua a través d’Ell, opera la redempció- també la Corredemptora està amb Ell.

Ja som en els temps messiànics[3] i ens preguntem què significa per a nosaltres aquesta Solemnitat aquest any. Significa un pas endavant, que hem de comprendre i participar en l’acció de Crist. Quina és l’acció de Crist a la Terra en aquesta presència intermèdia? Hi ha dues fases: la primera fase és el judici del món, de tot l’Univers. Quan diem “judici”, no és una condemna. Jesús porta tothom a la llum; cadascú, segons la seva tria, firma la condemna o la salvació. En aquest temps, la vibració del Verb de Déu en tot l’Univers implica tot l’Univers, vius i difunts. Allò que havia de partir des de l’inici, va començar en els Apòstols, després a un cert punt es va aturar, ara ha de ser viu en l’Església de tot l’Univers i progressar fins a entrar en la creació nova.

Us llegeixo les paraules de Sant Joan apòstol a l’Evangeli, capítol 5: “Us ben asseguro que arriba l’hora, més ben dit, és ara, que els morts sentiran la veu del Fill de Déu, i els qui l’escoltin viuran. Perquè així com Déu és la font de la vida, també ha concedit al Fill ser la font de la vida. Li ha donat el poder de judicar, ja que és el Fill de l’home”.[4]

Estem en el temps del judici de Déu, en el qual la veritat de Déu sacsejarà totes les ànimes, vius i difunts, els que estan a les tombes i els morts vivents, aquells que semblen vius per l’aspecte, però dins seu són corruptes. El regne de la corrupció està condemnat. El Pare ens ha promès la Terra que pertany als fills de Déu i tot el que és corrupte està destinat ràpidament a enfonsar-se[5]. La corrupció està destinada com el regne de Satanàs a caure, i què passa? Passa que els satànics tremolen i estan agitats, espantats i no canvien. Aquells que són indiferents, també aquests estan agitats, però han de canviar i no estan disponibles a canviar o no en tenen la possibilitat. Els fills de Déu estan destinats a entrar cada vegada més en la vida del Crist que es manifestarà gloriós amb tots els fills de Déu, i la manifestació del Fill de Déu en la seva glòria és ja progressiva en les nostres ànimes, en tots aquells que sincerament s’uneixen a la seva presència per mitjà del Cor Immaculat de Maria.

Ara podeu veure, observar la Terra, com s’agita, i heu d’acollir aquesta agitació perquè tot allò que és corrupte està destinat a acabar, i allò que s’uneix a Crist està destinat a entrar en la creació nova, i l’Església de Jesucrist de l’Univers camina endavant i ajuda les persones que són febles, fràgils, enfonsades, i les ofereix, les consagra, les presenta en la celebració perquè siguin ajudades, alliberades, alimentades. Aleshores, tots aquells que són de bona voluntat, que volen veure el Salvador, el veuran, i si l’escullen a Ell, escullen la salvació. Si no volen sentir-lo i acollir-lo escullen la perdició.

Hi ha una imatge bíblica molt significativa que ens parla d’aquest temps i l’hem de comprendre. En aquesta vigília hem agafat el text del primer llibre dels Reis, capítol 8, verset 1-13, el trasllat de l’arca de l’aliança per part dels israelites al temple construït per Salomó. I és molt important destacar això: “Quan els sacerdots hagueren sortit del lloc sant, el núvol va omplir el temple del Senyor i els sacerdots no s’hi van poder quedar per complir el servei a causa del núvol, perquè la presència gloriosa del Senyor havia omplert el temple del Senyor”.

El poble estava preparat, en aquell moment se celebrava el memorial de la Llei del Sinaí perquè l’arca contenia dues taules de pedra sobre les quals hi havia escrits els Deu Manaments. Podem seguir el profeta Ezequiel que parla com, a causa de la corrupció del poble, va veure la glòria del Senyor abandonar el temple i ens presenta a l’exili, a Chebar, la resta del poble, la resta fidel a Déu. I com la resta del poble de Déu va créixer, i aleshores la glòria de Déu va tornar a Jerusalem, en el temple. Què vol dir? Els israelites eren fidels a l’arca per vèncer la batalla, però no vol dir que hagin estat fidels a l’aliança de Déu. Són els justos d’Israel que es van mantenir fidels a l’aliança de Déu. L’arca va desaparèixer per sempre i van quedar només els justos amb Déu, fidels a Déu i que conservaven la glòria de Déu dins seu.

Amb la vinguda de Jesucrist, l’aliança passa a ser en la dimensió del culte en esperit i en veritat, i l’Església dels primers temps havia de seguir i seguia aquest camí, aquesta línia. Fins a quin punt es va allunyar d’aquesta línia, no ens correspon a nosaltres judicar-ho. Sabem tan sols que l’arca de l’aliança està entre nosaltres: Maria Santíssima, Corredemptora i Reina, i aquesta ens garanteix la glòria de Déu present entre nosaltres. I l’Església hauria de participar en aquest esdeveniment de la glòria de Déu present a la Terra ara. És significatiu.

I els sacerdots no s’hi van poder quedar per complir el servei a causa del núvol, perquè la presència gloriosa del Senyor havia omplert el temple del Senyor[6], però, què ens diu això? Ningú, ni els sacerdots poden entrar en l’espai de la glòria de Déu. Poden participar en l’acció de Déu. La participació en la glòria de Déu que ens ha creat, que ens ha redimit, ens està redimint, que ens ha santificat, ens ho ofereix tot en Jesucrist, però nosaltres estem cridats a participar; a participar com participa Maria que genera els fills de Déu, genera a través de la seva corredempció, i a través de la seva corredempció ha esdevingut Reina de l’Univers. Participant en Ella, que és l’arca de l’aliança, l’Església aconsegueix participar plenament a l’aliança que Déu ha establert en Jesucrist per mitjà de Maria, la Dona que L’ha generat i la Dona que ha participat en la derrota de l’enemic, del drac, de la mort, i Ella és portada a la glòria de Déu.

Així, quina és la nostra missió, què hem de fer nosaltres, membres de l’Església de tot l’Univers? Estem cridats a descobrir el nostre culte, en les nostres assemblees, en la nostra vida privada amb Déu, a entrar en la glòria de Déu, manifestar la glòria de Déu. Això vol dir fer present l’acció trinitària en nosaltres i entre nosaltres, Déu vivent. I a través d’aquesta celebració, aquesta potència fa vibrar l’Univers, fa desvetllar aquells que han dit “sí” en el moment de la concepció, i es desvetllen a veure la realitat en l’Església per mitjà de Maria.  Si nosaltres no participem en la glòria de Déu, a la manifestació de la glòria de Déu recorrem a ritus buits, a les cerimònies humanes, a les devocions humanes, i tal com hem sentit a la Bíblia, els sacerdots no podien estar dins. Podien participar en la glòria de Déu, i tot el poble, si es mantenia fidel a Déu, podia participar a la seva glòria.

Això que us dic no és una idea de l’Església a la Terra que s’hagi de propagar, sinó que és la veritat vibrant en tot l’univers, i aquesta vibració serà cada dia més potent per posar en crisi la corrupció, tots els sistemes corruptes, sigui en els individus com a patologia, per cridar de la mort a la vida, a guarir, a salvar, a ressuscitar, sigui en les persones que pertanyen a certs sistemes. I l’home que acull la glòria de Déu hauria d’orientar-se com totes les criatures a la primavera que s’orienten cap al sol, cap a l’aigua, cap a la font de la vida.

Per nosaltres que participem en l’Església, hem de posar les paraules de la Mare de Déu vives dins nostre. De manera especial, la seva presència en nosaltres es va manifestar amb el missatge de la Mare de Déu del 24 de juny de l’any passat[7] i després el 14 d’agost de l’any passat, diu: “Ara serà Jesús qui us parlarà, en el moment i de la manera que Ell decidirà, en la potència de l’Esperit Sant[8]. Vol dir que som cridats a participar en el culte de l’esperit i veritat, des de dins, no per dir-ho així, per les cites, sinó perquè el nostre ser ha de ser desvetllat per acollir la glòria, com la va acollir Maria Santíssima, com es va manifestar en la primera Pentecosta.

Afegeixo, diu la Mare de Déu: “Obriu-vos a Ell per rebre allò que necessiteu. Mantingueu-vos fidels a Jesús i a l’Esperit Sant, per no trencar aquell fil que us uneix al Pare. No tindreu pau, ni felicitat sense l’amor del Pare que només Jesús i l’Esperit Sant poden donar-vos en plenitud[9]. Veieu, la Mare de Déu es retira, ens indica el camí com a Mare, i nosaltres hem d’entrar a participar a la glòria de Déu que es manifesta en l’acció trinitària, creació nova, salvació que es completa, i en la santificació. I no podem quedar-nos buits. Sentirem tots els fruits de l’Esperit Sant i la glòria de Déu.

Les paraules de la Mare de Déu van adreçades a nosaltres que hem acollit això, aquesta veritat, que vivim aquesta veritat, i ens ha dit “Gràcies per tots els passos que heu fet amb mi i per la vostra fidelitat a Déu i a mi. Sóc la vostra Mare, Reina i Corredemptora. Per a vosaltres que m’estimeu, seré la vostra estrella polar: en el mar de la vida, sempre us indicaré la ruta més segura cap a Jesús”. Però també ha dit, per aquells que serveixen Satanàs, que pregarà per ells, però que si no es converteixen, diu “no podré fer res”. I conclou: “Les persones així, cadascú, haurà de confrontar-se inevitablement amb la potència del Senyor Ressuscitat, i no serà una passejada. Recordeu bé la paraula de la Bíblia: “És terrible caure en mans del Déu viu”.[10]

Com us deia, Jesús no condemna ningú, cadascú, segons la seva tria, firma el seu destí. Déu, amb la potència trinitària, donarà les gràcies a tots, vius i difunts, per ressuscitar a una vida nova. Ara, aquells que pertanyen a l’Església de Jesucrist de tot l’Univers, han d’entrar en una visió nova de la celebració eucarística, celebracions de la pregària i celebracions privades. Al centre ha de ser-hi la glòria de Déu. En l’Evangeli, Jesús diu: “Tota la resta, us serà donada[11], tota la resta que necessiteu per la vida, us serà donada, però busqueu la glòria de Déu, ser sotmesos a Déu.

A l’Evangeli que hem escollit avui[12], es diu: “Simeó va beneir-los”, els pares, «i digué a Maria, la seva mare: “Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts altres s’aixequin; serà una senyera combatuda, i així es revelaran els pensaments amagats al cor de molts. I a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima». Ara, desitjo concloure amb aquest passatge. Tots nosaltres som traspassats, som traspassats per la corrupció que ens segueix des del pecat original, som traspassats  pels prepotents de la Terra, per tots aquells que serveixen Satanàs. La nostra elevació és entrar sempre en la glòria de Déu i en tot allò que ens traspassa lloar Déu, i en això vèncer, destruir totes les fletxes de l’enemic.

La nostra missió és també presentar tots aquells que són traspassats, vius o difunts, en les guerres, a les presons, en les malalties, moribunds, avortats, afamats, arrossegats per falsos sistemes. La nostra missió és, amb Maria, recollir tots aquests, presentar amb l’amor de la mare, del pare, els fills arrossegats, exposats, indefensos, no judicar ningú. En aquest servei, si nosaltres pertanyem i participem de la glòria de Déu, arribem al cim de la santedat, un Amor pur de Déu, i amb aquest Amor pur de Déu, Jesús a través nostre arribar a tothom; també a aquells que semblen dolents, també a aquells que estan agitats, que semblen adversaris, o aquells que són condemnats, morts. Aquest amor arriba a tothom, i la vibració del Verb de Déu arriba a tothom.

Germans i germanes, entrem en un temps en el qual l’agitació serà cada vegada més gran, perquè la potència que vibra en el Verb de Déu serà cada vegada més potent, si l’Església creix, s’amplia, s’uneix en un culte en esperit i veritat, a través de l’Arca de l’aliança que és la garantia per Jesús, Filla predilecta del Pare. I aleshores, aquella part de l’Església, que és Maria Santíssima Mare, Corredemptora i Reina, dóna estabilitat al poble. Acollim aquesta veritat i acollim la glòria de Déu a favor de tots aquells que desitgen ser salvats.

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.


[1] Cfr. Missatge de Maria Santíssima del 22 de febrer de 2020 “Sóc la Corredemptora”, publicat al llibre “Verso la Nuova Creazione – vol. VII anno 2020”, pàg. 50, en italià; i en català en aquest web

[2] Cfr. Missatge de Maria Santíssima del 14 d’agost de 2021 , “Us ho he dit tot” publicat en el llibre “Verso la Nuova Creazione – vol. VIII anno 2021“, pàg. 83, en italià, en italià; i en català en aquest web

[3] Cfr. Missatge de Maria Santíssima del 7 de desembre de 2020, “El temps mesiànic”, publicat en el llibre “Verso la Nuova Creazione – vol. VII anno 2020“, pàg. 135, en italià; i en català en aquest web

[4] Jn 5, 25-27

[5] Cfr. Missatge de Déu Pare del 19 de gener de 2020, “Renovo la meva aliança amb vosaltres”, publicat en el llibre “Verso la Nuova Creazione – vol. VII anno 2020”, pàg. 43, en italià, i en català en aquest web

[6] 1Re 8, 11

[7] Cfr. Missatge de Maria Santíssima del 24 de juny de 2021, “Quaranta anys amb mi en el desert d’aquesta Terra”, publicat al llibre “Verso la Nuova Creazione – vol. VIII anno 2021”, pàg. 68, en italià; i en català en aquest web.

[8] Veure nota 2

[9] Veure nota 2

[10] Veure nota 2

[11] Cfr. Mt 6, 33; Lc 12, 31

[12] Cfr. Lc 2, 33-35

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s