Reflexió: El rostre lluminós de la Mare de Déu

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

10 de març de 2018

(Transcripció d’àudio)

 

Pare Tomislav: estimats germans, estimades germanes, a la darrera reflexió teníem el títol La llum i les tenebres. Avui tenim el títol El rostre lluminós de la Mare de Déu, parlarem de les aparicions de la Mare de Déu a la Terra.

El que ens ha transmès la Mare de Déu és que totes les seves aparicions tenien un propòsit: conduir a Crist, recapitular en Crist. Naturalment les aparicions de la Mare de Déu podien donar la llum a la humanitat de manera progressiva, segons la capacitat d’acollir, de rebre. Després de l’Eucaristia, el do més gran que Déu ens ha donat és la Mare de Déu, les seves aparicions.

Quan parlem del més enllà, normalment s’expressen dubtes o bé comentaris: qui sap què hi ha darrere; si algun dels que viuen més enllà vingués, jo podria creure; i precisament per aquesta actitud dels nostres dubtes, Déu utilitza la nostra Mare, la nostra Mare i Reina per ajudar-nos. Ningú podria parlar-nos de la vida del més enllà si no Déu mateix, amb l’Esperit Sant i en el seu Fill unigènit encarnat entre nosaltres, però l’única criatura que ha estat assumpta en cos i ànima és la Mare de Déu. Si volem buscar un expert en la vida del més enllà, és Ella qui ens en pot parlar; no només parlar del que és en Déu, que per nosaltres és difícil d’acollir perquè tenim els nostres criteris, la nostra visualització. És per això que la Verge està entre nosaltres per guiar-nos, ajudar-nos a ser elevats, a percebre en la fe, elevar-nos a la dimensió on Ella viu, ara en l’esperit i després, en el camí de la nostra vida, a reunir-nos amb Ella que viu en l’eternitat.

Aquest és el significat de les aparicions marianes. Ella apareix de manera visible, parla a través dels vidents, parla a través dels instruments particulars per acostar-se, per portar-nos a Jesucrist.

Escoltem les paraules de Jesús.

Stefania Caterina: Agafem un fragment del missatge de Jesús del 8 de setembre de 2011 El futur del meu poble[1].

“Us he enviat la meva Mare moltes vegades perquè el seu amor us atragués a mi, i la seva proximitat us ajudés a superar les dificultats de l’existència terrenal. La meva Mare s’ha aparegut innombrables vegades sobre la Terra. No ha arribat fins a vosaltres per promoure discussions i taules rodones sobre fenòmens sobrenaturals, ni per generar fanatismes o sentimentalismes, sinó per cridar-vos a la veritable fe. La Mare s’ha aparegut en els moments més delicats de la vida de l’Església i de la Terra per ajudar-vos a anar més enllà de tota dificultat; us ha bastit sempre un pont cap a Déu, cobrint amb la seva misericòrdia molts pecats vostres. No ho oblideu i penediu-vos per totes les vegades que no l’heu acollit, fins i tot us n’heu burlat i l’heu rebutjat! Ho dic també a vosaltres, pastors: penediu-vos! Sabeu bé el perquè.”

Pare Tomislav: La nostra experiència en l’Església de la Terra és que totes les aparicions de la Mare de Déu han portat a interminables discussions, debats experimentals, debats teològics; és evident un exemple de les aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje, que l’Església durant 37 anys no ha arribat a una conclusió, al contrari, hi ha debats sobre si allà hi ha la Mare de Déu o el diable.

Hi ha un altre fet de les aparicions de la Mare de Déu: en alguns moments han nascut fanatismes, sentimentalismes, en particular de certs líders, certes ànimes, certs grups. Fins al punt que Jesús ens demana a tots que demanem el perdó, però després d’aquest fragment hi ha les paraules que Jesús diu, que són un veritable imperatiu pels cristians, ja no es pot discutir més, ni debatre.

“El futur del meu poble no podrà tenir Maria apartada. La meva Església serà mariana o no serà la meva Església. El Fill de l’home ha estat generat a través d’Ella; a través d’Ella serà generat un poble nou, que tindrà el poder i l’esplendor de la Mare de Déu.

 Maria reunirà sota el seu mantell els homes de cada planeta de l’univers i me’ls oferirà, com una veritable Mare. Maria és la Reina de l’univers, com jo en sóc el Rei. Com a tal serà acollida i venerada per tots els fills de Déu, onsevulla que es trobin. Serà Mare de tota la humanitat. Quan un home rebutja la seva pròpia mare, rebutja la vida. Per tant, qui rebutgi Maria, no tindrà part en la meva vida.”

 La qüestió és que així com Jesucrist va ser generat per mitjà de Maria, es va fer carn, va venir entre nosaltres, així Maria, oferint-se a si mateixa, immaculada al peu de la Creu, va esdevenir la mare per excel·lència, i la seva missió és ajudar tots els fills a ser elevats a la dimensió de l’Esperit pur, a comportar-se d’acord amb les Lleis de l’Esperit pur a través de l’oferta pura, pura i immaculada a través del seu Cor. D’aquest procés en neix el poble nou a tot l’univers, l’Església de Jesucrist de l’univers.

Pel que fa a les aparicions en general i, en particular, a les aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje, Déu va veure la situació del poble de Déu a la Terra, de la humanitat, i volia socórrer-la i, al mateix temps, veu que aquesta humanitat està aclaparada, incapaç d’aixecar-se per si sola. Llavors, com us hem dit, fins i tot en aquest camí de les aparicions de la Mare de Déu hi ha hagut una intervenció extraordinària de Déu quan va entrar en acció el Nucli Central el 2004 i, amb el Nucli Central, els altres dos instruments extraordinaris, els àngels i els germans fidels. Amb aquest pas, les aparicions de la Mare de Déu van entrar en un altre canvi que per a tots nosaltres que seguim aquests programes, que escoltem aquests missatges, és molt important veure’l.

Stefania Caterina: agafem un fragment del missatge de la Mare de Déu del 25 de maig de 2013, El pla de la Mare de Déu a Medjugorje.”[2]

Així va néixer el Nucli Central del que ja en teniu coneixement.[3] En aquest, Déu hi ha posat els àngels i els germans de les humanitats fidels. Amb l’entrada en acció d’aquests instruments, es va iniciar la fase final de realització del seu pla de recapitular en Crist tot l’univers.

Vosaltres heu estat informats amb precisió d’aquest pla a través de dos membres del Nucli Central que viuen a la Terra.[4] […] El pla de Déu ja no s’atura: tota la humanitat de l’univers ha de ser recapitulada en Crist per formar un sol poble. Déu revelarà cada vegada més la presència d’altres germans de l’univers; no permetrà més que prevalguin els interessos d’uns pocs; no admetrà més lentitud ni hipocresia. La humanitat de la Terra, freda i hostil vers el Cor del meu Fill i el meu Cor, no pot condicionar més enllà el camí de tot l’univers!

 l’Església de la Terra també haurà de prendre una decisió: Déu espera que aquesta anunciï a la humanitat de la Terra, sense més dubtes, l’existència dels altres germans de l’univers, fills de Déu, dels quals en té coneixement. Si no ho fa, el Senyor proveirà d’una altra manera.

Estimats fills, és hora de que les gràcies donades a la Terra i rebutjades per molts, tornin a viure en un poble nou! Ni una sola de les paraules que us he dit en les meves innombrables aparicions, especialment a Medjugorje, es perdrà.

La recapitulació en Crist passarà a través meu perquè sóc la Mare de la humanitat. Per això us prego, estimats fills, no poseu obstacles davant de Déu! […] No teniu res a témer de la novetat de Déu perquè aquesta obre sempre a l’esperança.

Qui és humil, petit i sincer no té por de la novetat de Déu perquè no té res a perdre. És pobre en esperit i es confia a Déu. Són els que es consideren grans que temen l’obra de Déu“.

Pare Tomislav: Amb aquestes paraules de la Mare de Déu hem entrat als temps nous, en el canvi dins de l’Església, dintre de la humanitat. Així com Déu va fer amb l’Antic Testament, amb la vinguda de Jesús – va fer un gir definitiu, un inici de camí cap a la recapitulació en Crist de tot l’univers- així Déu ha utilitzat els instruments extraordinaris com una gràcia pura, protegida per la Mare Santíssima, Immaculada, per Sant Josep, Just entre els justos, pels arcàngels, pels germans fidels i per tot el Cos Místic de Crist, perquè tots els que s’adhereixin a viure d’acord amb les Lleis de l’Esperit pur, naturalment de manera progressiva, no s’aturin més fins a arribar a la trobada amb Crist gloriós, fins a entrar a la nova creació.

Aleshores és molt important per qui escolta aquests ensenyaments on tractem d’explicar-vos, preparar-vos, sobre què és l’Església de Crist de l’univers, l’univers que inclou també la Terra, l’única Església, l’Únic ramat, un Sol Pastor, és molt important per a tots escoltar i avançar en aquesta direcció.

La Mare de Déu, a les seves aparicions, no tenia intenció de deixar una estatueta a la humanitat i deixar-se portar segons les interpretacions dels vidents, vidents de diferents dimensions, sinó que és Ella mateixa que volia entrar dintre nostre. Ella, la Mare de Déu i la nostra Mare, és l’única creatura que està en Déu, en la Santíssima Trinitat i per això està dintre del nostre esperit, realitza el servei, ens introdueix i ens fa capaços d’acollir les Lleis de l’Esperit pur, a les quals l’Església i tota la humanitat estan cridats a través del Sacrifici de Crist, a través de l’Evangeli, si l’agafem com el va prendre Sant Francesc: sense tantíssimes interpretacions, sense tantíssimes discussions, amb senzillesa, com a persones obertes a l’Esperit de Déu.

Amb això, el poble nou s’encamina amb força en la direcció d’acollir aquestes Lleis de l’Esperit pur, de mirar Déu cara a cara, del coneixement immediat que desvetlla en nosaltres, en el nostre esperit, en la nostra ànima la creativitat de Déu Creador, Salvador i Santificador, que tot el nostre ésser canviï, es transformi. I precisament aquí desitgem apropar-nos a aquest camí i prosseguirem en les nostres properes reflexions sobre aquesta relació que nosaltres podem tenir dintre del nostre esperit amb Déu Tri i U, per mitjà de la Mare Immaculada i Reina nostra, i amb la Seva ajuda i amb l’ajuda de tot el Cos Místic de Crist, quan estiguem preparats per anar més enllà del llindar de la nostra indecisió, de les nostres discussions, submergir-nos en el Cor Immaculat de Maria. D’aquesta manera, entrem cada vegada més en els temps del Triomf del Cor Immaculat de Maria que serà també el Triomf de Déu en nosaltres i el triomf de la humanitat que vol viure en Déu.

I us beneeixo perquè aquest temps de gràcia que és presentat a la Litúrgia de l’Església, i al mateix temps en la litúrgia continuada de la Litúrgia celeste, dels instruments extraordinaris que estan davant del tron de Déu amb Maria Santíssima, amb Sant Josep, amb Sant Miquel, i reflecteixen la llum de les Lleis de l’Esperit pur, que tot fill de Déu, tot cristià que s’uneix a Jesucrist pugui ser el fill de la llum. I us beneeixo, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Missatge publicat al llibre Verso la nuova creazione – vol. II – 2011, pàg. 125; al llibre 2012 – La scelta decisiva dell‘umanità, pàg. 60; i a www.versolanuovacreazione.it

[2] Cfr. Missatge publicat al llibre Verso la nuova creazione – vol. IV – anno 2013, pàg. 90 i a www.versolanuovacreazione.it

[3] Cfr. Sobre el Nucli Central n’ha parlat detalladament Sant Miquel arcàngel al missatge del 10 de setembre del 2010 publicat a aquesta web. També se’n parla al llibre 2012 La scelta decisiva dell’umanità, Ed. Luci dell’Esodo 2012.

[4] La Mare de Déu es refereix a Stefania Caterina i Tomislav Vlašić. En diverses ocasions, a través d’aquesta web, els llibres i videoconferències, tots dos han parlat obertament de la seva pertinença al Nucli Central, de la seva oferta segons les intencions del Cor Immaculat de Maria i dels programes de Déu lligats als instruments extraordinaris d’aquest temps.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s