Reflexió – La vida no és vida sense Déu

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

24 de gener de 2019

(Transcripció d’àudio)

Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, aquest any comencem el nostre camí com ho hem fet altres anys. Aquest any, crec que serà d’una intensitat més gran. Us hem preparat el llibre La vida no és vida sense Déu[1] que podeu obtenir; jo em serviré d’alguns fragments. M’agradaria que vosaltres seguíssiu aquest llibre que recull els missatges de la Mare de la humanitat donats al llarg de dos anys, el 2017 i el 2018. Ara, aquesta formació s’ha acabat. I ara, aquesta formació toca viure-la.

En aquests missatges hi ha resumit breument, de manera senzilla, el que la Mare de Déu volia dir a la humanitat d’aquesta Terra i a tota la humanitat en aquests temps, tal com ha dit, molt difícils. Aquests missatges porten al misteri de Déu i al misteri de la vida plena, la nostra vida, allò que en la nostra vida segons el projecte de Déu, s’ha de realitzar en la plenitud.

L’evangelització de la Terra, que ja va ser anunciada l’any passat i ara entra en ple vigor, és la manifestació de la gràcia que ens porta al misteri de Déu veritable, i que fa de l’Església de Jesucrist l’espai on Déu U i Tri es manifesta a tot l’univers.

Partim del primer missatge del 13 de febrer de 2017. Vosaltres l’heu llegit i tots els missatges els podeu trobar sobre el web[2] però no n’hi ha prou d’haver-lo llegit. Ara nosaltres comencem per aquest missatge i ens posem en camí perquè el que la Mare de Déu ha anunciat en aquesta formació ens porti a la realitat d’aquests temps.

Estimats fills meus,

Desitjo començar un camí amb vosaltres per guiar-vos en aquests temps difícils. Vinc entre vosaltres com a Mare de la humanitat per elevar els meus fills. Us portaré cap als misteris de Déu amb paraules senzilles, per ajudar-vos a comprendre el que Déu fa en la creació, en cadascú de vosaltres i al voltant vostre.

La primera cosa que vull dir-vos és que DÉU EXISTEIX. És real i podeu sentir-lo viu dintre vostre si el busqueu. Déu existeix per tothom però especialment per aquells que el busquen. Us demano de buscar Déu amb senzillesa, de sentir-lo viu en vosaltres i al costat vostre. Aleshores Ell us guiarà. Us agafarà de la mà i guiarà la vostra vida si el deixeu fer. També jo sóc viva entre vosaltres; no sóc una estàtua sinó una persona viva i vull parlar-vos per ajudar-vos a trobar Déu viu.

Us demano de començar a reflexionar sobre això i a creure seriosament que Déu existeix, és viu i actua  incessantment per cadascú de vosaltres, que és present en cada circumstància de la vostra vida i que si el busqueu amb fe, Ell respon.

Reflexioneu i més endavant  seguirem.

Prego per vosaltres i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”.

Els temps que vivim són excepcionals; en una ocasió la Mare de Déu ha dit “molt difícils i al mateix temps meravellosos”; difícils per qui refusa Déu, per qui no el cerca, meravellosos per aquells que cerquen Déu[3]. La potència de Déu exercida a través dels instruments sublims com Maria, Mare i Reina de l’univers, Sant Josep; a través dels instruments extraordinaris i ordinaris, i ara a través de cadascú de nosaltres que ha acollit aquests programes en aquest temps, la potència de Déu actua de manera excepcional. Déu ha donat al Senyor Jesucrist, Redemptor, tot el poder per realitzar la seva obra de portar tota la humanitat que vol ser sotmesa a les Lleis de l’Esperit pur cap a la creació nova, i ningú l’aturarà. I aquesta potència excepcional en aquest temps, la podem buscar, la podem tocar i podem experimentar com actua en nosaltres i en tot l’univers d’una manera miraculosa.

Ara, tot l’univers està concentrat en la Terra. Com ja sabeu, l’evangelització de l’univers mitjà i del baix univers ja s’ha acabat. Ara tot el Cos Místic de Crist està concentrat en la Terra per expressar la potència trinitària a favor de tots els que cerquen Déu, i que volen assolir les promeses de Jesucrist, que naturalment inclouen totes les profecies que es refereixen a Ell.

Així, podeu percebre què vol dir això, quin fervor sent en el seu Cor la Mare Santíssima, la nostra Mare, per arribar a cada un de nosaltres, i ens ha dit al missatge que no és una estàtua, que és viva i que Déu és viu, i que nosaltres podem experimentar això i que podem encaminar-nos amb Ella cap a Déu viu. Amb quin fervor preguen tots els sants, lloen Déu i s’entreguen per nosaltres. Quantes pregàries i gemecs del Purgatori, gemecs dels justos a la Terra que s’eleven a Déu, tot ve atret davant el tron de Déu i vessat sobre aquells que desitgen caminar per arribar a la vida plena que el món no els ofereix.

Al mateix temps, també tot el mal està concentrat a la Terra del baix univers i tot l’univers, i el que veiem a la Terra, Llucifer, l’Anticrist i el Fals Profeta, fan la seva obra. Si tenim oberts els ulls de la fe, veiem el que està passant a la Terra perquè mentre l’Esperit de Déu U i Tri es manifesta amb tota la potència per fer-se seus els fills de Déu, també es manifesta la debilitat i follia de Llucifer, dels seus seguidors, per obstaculitzar aquest camí cap a la creació nova. Com comportar-nos en tot això? Se’ns ha dit, Sant Rafel ens ha dit, que durant aquest any tot l’univers participarà de manera particular a les nostres festivitats. Així, arreu on hi ha sacerdots que serveixen a Déu Tri i U, i porten a Jesucrist i al compliment de les seves promeses, allà actuaran tots els instruments de Déu. Es manifestarà tota la potència de Déu, però aquesta potència pot ser acollida, naturalment, segons sigui la nostra resposta, segons la nostra preparació. Déu no vol veure més els seus creients infantils, que busquen només carícies i regals, sinó que vol que els seus fills busquin i arribin a la seva plenitud. Per això és molt important la nostra participació.

Com? Així: viure les nostres festivitats, preparar-se per les nostres festivitats interiorment, entrar en una nova manera de pregar. Quina nova manera? Hi ha una manera de pregar, de recitar, de repetir i de no trobar a Déu viu i veritable tal com es va manifestar en Jesucrist a la Terra, que les multituds el tocaven, experimentaven la seva potència i van reconèixer en Ell el Redemptor. Avui és el temps en el qual els cristians han d’obrir-se a això i experimentar això. No hi ha més temps per vosaltres, per nosaltres, de donar moltes instruccions: feu això, feu allò… Heu de començar a buscar Déu com adults, dedicar-vos a trobar Déu viu i a trobar la vostra vida que viu en Déu, transformada, elevada.

Aquest pas, tal com us hem indicat i repetit, passa sempre a través del Cor Immaculat de Maria, juntament amb Sant Josep, el seu Cor ardent, per estar units místicament a Crist. Ja no es podrà continuar essent cristians indiferents, superficials. El temps no ho permetrà: o d’una part o de l’altra, perquè Déu vol arrencar els seus fills de l’enemic.

Això és molt important, veure la nostra responsabilitat. Hi ha molts cristians sense l’esperit de Crist. Sant Pau diu: “Qui no té l’Esperit de Crist no li pertany[4]. L’Esperit de Crist vivifica, guareix, tal com sentirem al missatge de la Mare de Déu quan diu: “la gràcia santificadora, l’acció de l’Esperit Sant, porta a Jesús que guareix[5]. La potència de l’Esperit Sant volguda pel Pare, ha ressuscitat Jesucrist de la mort. Aquesta potència ressuscita a cada un de nosaltres. Així, amb l’entrada d’aquesta potència de tot l’univers, l’entrada de la potència trinitària, no serà possible continuar indiferent.

Elimineu del vostre interior el Fals Profeta, les profecies falses. Avui hi ha moltes profecies falses, i n’hi haurà encara més per seduir la part de la humanitat que no vol decidir-se pel Déu veritable. Avui molts diuen: El Fals Profeta és aquest, el Fals Profeta és aquell. És fàcil assenyalar l’altre, però aquest assenyalar l’altre, al mateix temps, vol dir amagar dintre un fals profeta. La nostra primera feina a fer és alliberar-se de la falsedat de dintre nostre, que siguem un poble immers en la veritat, i Déu manifestarà el Fals Profeta. La llum de la veritat en el poble de l’Església de Jesucrist de tot l’univers posarà en crisi tota falsedat.

Elimineu també de dintre vostre l’Anticrist. Tal com us deia: “Qui no té l’Esperit de Crist no li pertany”, vol dir que està contra Crist. Hi ha un esperit profètic fals, que sempre senyala culpable a Satanàs, culpable a Llucifer, culpable al Fals Profeta, per amagar els problemes dintre seu. El nostre deure és obrir-nos a la potència trinitària que ens inunda de gràcia. I aquesta gràcia fa entrar en crisi tot allò que vol viure sense Déu i que no pot tenir la vida plena sense Déu. I, en lloc de preocupar-nos de culpabilitzar a Llucifer, l’Anticrist o el Fals Profeta, ocupem-nos de ressuscitar dins nostre i Déu manifestarà totes les coses tal com són.

Amb aquestes indicacions, desitjo que pugueu obrir la vostra vida i la manera cristiana de viure, perquè la potència trinitària, que ordinàriament passa a través del Cos Místic de Crist, sigui abocada potentment damunt vostre i, a través vostre, sigui abocada sobre els altres. I així, Déu confirmarà la seva presència viva i operant en la seva Església com a l’inici, tal com ens en donen testimoniatge els Actes dels Apòstols, les Cartes apostòliques. Déu, miraculosament, ha acompanyat la seva Església, i ho farà també avui, amb més força encara, i ho farà per sostenir aquells que vulguin arribar a la creació nova, encaminar-los i portar-los a la plenitud.

Ara tornem al nostre missatge sobre buscar sincerament a Déu. Així doncs, proposo que tots els qui en aquest període fins a la pròxima trobada nostra busquem Déu, el busquem per trobar-lo en les situacions de la nostra vida, en la nostra política, en el nostre àmbit social, en tot el que veiem avui; invoquem-lo perquè es manifesti amb potència. No posem més la mirada ni en els vidents. Posem la mirada als ulls de la Mare de Déu viva dins nostre, que vol ser viva dintre nostre, acompanyar-nos i actuar entre nosaltres. Què vol dir això? Mireu d’imaginar que podeu immergir-vos en el Cor de la Mare de Déu i sentir allò que Ella viu en la Trinitat. Seria una creació nova per nosaltres, i això ens ve donat, només hem de caminar gradualment i Ella ens porta a Déu Tri i U.

Veieu doncs, que hem de canviar la manera de mirar i no esperar que els falsos profetes ens diguin: és aquí, és allà, és ell o no és ell… Aquest és el temps en el qual el poble, l’Església de Jesucrist de tot l’univers ha de resplendir, comprendre els esdeveniments, reflexionar a la llum perquè els esdeveniments siguin compresos per qui els vulgui comprendre.

I us beneeixo, i nosaltres, juntament amb tots els instruments sublims, extraordinaris i també ordinaris, us beneïm i acompanyem en aquest període perquè pugueu entrar en la veritable recerca de Déu, en un veritable canvi de la vostra vida, proposat com a guariment, com a redempció, com a transformació, com el camí que us porta a la plenitud, a la creació nova. Que l’Esperit Sant davalli sobre vostre i us guiï, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Edició original en italià a Edizioni Luci dell‘Esodo. Versió en Català al lloc web https://capalanovacreacio.com/

[2] www.versolanuovacreazione.it, i versió en català a https://capalanovacreacio.com/

[3] Cfr. Missatge de l’Esperit Sant del 12 de desembre de 2012 titulat Tot s’ha complert, en versió original italiana Tutto è compiuto; i el missatge de la Mare de Déu del 14 de setembre de 2012 titulat La potència de la Creu, en versió original italiana La potenza della Croce; els dos missatges publicats al llibre Verso la nuova creazione – vol.III – anno 2012”, pàg. 121 i 107.

[4] Cfr. Rm 8, 9

[5] Cfr. Missatge de la Mare de la humanitat del 13 d’octubre de 2017, amb títol Déu santifica la vostra vida.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s