Reflexió – Viure la plenitud de la vida

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

15 de juny de 2019

(Transcripció d’àudio)

 Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, avui, el tema de la nostra reflexió és Viure la plenitud de la vida. Celebrem la Solemnitat de la Santíssima Trinitat de la qual en neix la vida, en neix tot i tot torna a la plenitud unit a la vida de la Santíssima Trinitat.

Per això hem començat un recorregut amb l’inici de la Quaresma, després, a través del Temps Pasqual, fins a aquesta Solemnitat. Això no exclou que no continuem estant amb vosaltres però avui us explicarem com podem estar amb vosaltres.

Heu llegit el missatge de l’Esperit Sant del passat 8 de juny[1], i l’Esperit Sant diu: “Vinc a anunciar-vos un temps nou pel meu poble de tot l’univers. El temps en el qual desitjo que tots els dons que he abocat sobre el meu poble, en cada època i en cada lloc de l’univers, floreixin, triomfin i manifestin la potència de Déu enmig vostre i a través vostre”.

 Aquest programa que ha indicat l’Esperit Sant és un programa que anirà de pressa, intensiu i que va fins a compliment, va cap a la plenitud. I diu: Els dons dels quals us parlo no són els carismes que tenen algunes persones. Parlo dels meus set dons[2] que, malauradament, encara no han florit plenament en els cristians de la Terra. Això ha estat així per diverses raons: sobretot per les ambicions dels homes i pel desig de posseir aquests dons. Els meus dons floreixen només en la humilitat; us són concedits quan deixeu de buscar-los per vosaltres mateixos i els demaneu per la glòria de Déu. Desitjo que aquesta glòria es manifesti en el meu poble.” I després ens ha indicat el camí: encarnar les benaurances, les paraules de Jesús que resumeixen tot l’anunci que ha donat a tot l’univers; encarnar-lo i aquí floriran els set dons de l’Esperit Sant en cada un de nosaltres.

Avui celebrem la Santíssima Trinitat. Tal com sabem, aquesta Pentecosta passada, l’Esperit Sant s’ha infós de manera especial sobre tota l’Església de l’univers perquè tota l’Església de l’univers ha celebrat la Pentecosta amb nosaltres, desitjada per tots els que són cristians a l’univers, desitjada per nosaltres que som cristians a la Terra.

Com podem viure la vida en la Santíssima Trinitat? Lluny de nosaltres tota especulació, tota imaginació, nosaltres tenim un únic exemple, l’únic model, l’única criatura immersa en la Santíssima Trinitat: Maria Santíssima, l’única criatura que ha fet un camí, ha tingut des de l’inici de la seva creació una actitud de plena col·laboració amb la Santíssima Trinitat. Mirem de comprendre-ho més concretament.

Tots nosaltres estem creats i previstos pel regne de Déu, almenys tots aquells que han desitjat, han expressat el seu sí, fràgil, feble o net; la gràcia està prevista per a tots, i en vista de la feblesa de tots nosaltres, de la humanitat, de manera especial de la Terra, i de la resta de l’univers, s’ha previst la Mare perfecta, la criatura que ha encarnat perfectament en ella l’amor de Déu, la paraula de Déu. Aquest és també el resum de la Litúrgia d’avui[3]: la Saviesa de Déu que existeix abans de tota criatura, s’ha encarnat en Jesucrist, naturalment a través de la Mare Immaculada Maria i ha estat impresa en nosaltres en la creació, i pot ser expressada plenament a través de Jesucrist en el qual la salvació ha vingut a tota la humanitat, a totes les criatures.

Si seguim els elements que ens presenta l’Evangeli de Lluc de l’anunci de l’Arcàngel Gabriel a Maria, de concebre el Fill de Déu, allà hi trobem tots els elements: Déu, amb la gràcia, ens precedeix, ens prepara en el més íntim de nosaltres mateixos si estem oberts, actua per mitjà de l’Esperit Sant i ens desvetlla igual com va desvetllar en Maria acollir el Fill de Déu enviat pel Pare segons la potència de l’Esperit Sant que davallaria en Maria. Nosaltres estem en el mateix procés i l’Esperit Sant ens empeny cap a Jesucrist que és imatge perfecta de Déu, imatge vivent, que batega i que ens ha comunicat tot allò que necessitem, i al final del seu recorregut ha obert l’accés a la vida amb Déu Tri i U, ens ha enviat l’Esperit Sant promès pel Pare, perquè ens guiï interiorment a través d’Ell al Pare.

Si nosaltres participem en aquest camí com hi ha participat Maria Santíssima -acollir el Fill de Déu, donar la vida al Fill de Déu, donar al Fill de Déu l’existència humana perquè estigui entre nosaltres- si participem com Maria hi ha participat fins al peu de la Creu, aleshores esclatarà en nosaltres la vida divina, els set dons de l’Esperit Sant, aquella plenitud de l’acció trinitària que aclapara el mal, atrapa la mort, atrapa les malalties, desequilibris, recupera l’home, recupera la humanitat. I aleshores ens encaminem com es va encaminar també Maria Santíssima: Ella és assumpta, primogènita després de Jesucrist, l’única criatura assumpta en la Santíssima Trinitat i amb la seva ajuda, a través de Jesucrist, nosaltres estem cridats a entrar a la creació nova.

 A partir d’aquí, ens fem la pregunta: com hem de participar en aquesta acció trinitària dins nostre? Com esforçar-nos perquè esclatin en nosaltres els set dons de l’Esperit Sant que ens porten a la plenitud, a la integritat juntament amb tots els fills de Déu? I, en quina mesura estem disponibles per participar-hi?

A l’Evangeli és clar: els apòstols, que van arribar al punt de participar en la victòria de Crist, en ells va esclatar aquesta gràcia, els set dons de l’Esperit Sant. Aleshores és normal que es vegi aquesta vida esclatant, aquesta és la missió dels apòstols. I això està passant ara en l’Església de tot l’univers, l’Església que participa a través de la Mare Immaculada, a aquest procés guiat pel nostre Pastor Jesucrist, que vol portar-nos a la vida de la creació nova.

Aleshores, veieu? La direcció és aquesta: nosaltres hem de mesurar com s’ha mesurat la Mare de Déu amb Jesucrist, bategant de l’amor trinitari, que ha anat fins al més profund a salvar, i nosaltres estem cridats a participar d’aquella pulsació potent que ens porta a la victòria. I allà, per mitjà de l’Esperit Sant, descobrirem també aquí a la Terra la presència de la Santíssima Trinitat, encara que la perfecció la trobarem a la creació nova, després de la vinguda gloriosa de Crist. Però, també passant a través de les proves que són l’avantsala de les benaurances, nosaltres podem ser benaurats, podem tenir una vida plena.

Jesucrist és la imatge perfecta de Déu invisible, bategant, i així tota la humanitat ha de passar a través de la unió mística amb Crist, ajudada per Maria Santíssima, per tots els instruments de Déu, per elevar-se en la Santíssima Trinitat. I els fills de Déu han de manifestar la vida plena que ens ha donat Déu Tri i U. Estem cridats a participar per entrar en la unió mística plena perquè som cridats en aquest temps a anar fins al final, per complir aquell compliment de les Lleis de les quals ens parlava Jesús a les benaurances: “No he vingut a abolir sinó a complir[4]. Aquesta decisió nostra de participar a dur a terme, a portar a l’acompliment, ens omple de totes les gràcies necessàries per tirar endavant l’obra de Crist com a Església seva en tot l’univers.

Us vull fer una pregunta: el que estic dient, ho experimenteu en les vostres pregàries, o segueixen sent pregàries buides, superficials? Ho experimenteu quan porteu els fills al baptisme, a la confirmació, quan participeu en l’Eucaristia? Segons el vostre parer, de les esglésies en surt un poble lluminós que pot canviar la situació de la societat de la Terra? Déu està actuant avui i vosaltres doneu la resposta: teniu temps per Déu, per Déu viu i veritable, revelat en Jesucrist, teniu disponibilitat per dedicar, per trobar, per seguir aquest Déu i manifestar aquest Déu a la humanitat? Responeu vosaltres.

Us certifico i us dic una cosa: amb aquesta Pentecosta, l’Església de tot l’univers s’ha posat en camí amb tota la força per portar a compliment això que us dic, i reuneix totes les ànimes de tots els planetes, de totes les provinences, orígens, de totes les religions, de totes les ideologies: les ànimes que són de bona voluntat. Us dic, aquesta Llei val pel Papa o per l’últim cristià de la Terra. Qui no s’acull a aquesta Llei en aquest moment, perd la gràcia perquè l’Església és una i Déu està manifestant el seu rostre a tot l’univers. Ara actua amb gran potència en les ànimes de bona voluntat i qui és de bona voluntat que respongui perquè aquesta llum, aquesta acció augmenti també a favor dels últims que es perden en aquest vòrtex satànic que devasta la humanitat i devasta les criatures de la Terra.

Nosaltres continuarem celebrant per això, sotmesos a aquesta Llei que governa l’Església de tot l’univers. Us convidem a participar-hi seriosament des d’allà on sou, allà on participeu dels sagraments. Us hem explicat els instruments que avui actuen plenament. Us hem indicat com pregar, com viure, participar, com crear la comunió entre els germans. Teniu totes les indicacions, totes les possibilitats, i ara es verificarà el mateix que es va verificar en la vinguda de Jesús: arribaven els últims, arribaven els pagans i es veien miracles sobre els pagans, però sobre els que cada dia eren al Temple, Jesús no podia complir miracles, coses grans. Passa la misericòrdia de Déu, que sempre és la justícia, i atreu cap a ell tots els que són de bona voluntat i aquests, amb responsabilitat, entren a participar en l’obra salvífica que passa a través de l’Únic mediador Jesucrist, que porta a la plenitud en la vida de la Santíssima Trinitat.

A tots vosaltres, us convido a participar amb nosaltres encara que no pugueu participar en les trobades, us convido a participar units en el Cor Immaculat de Maria, en esperit, responsables, de bona voluntat. Més enllà d’aquestes indicacions no podem donar-vos més que seguir, mirar d’escalfar els vostres cors a través de les nostres prèdiques. No ho oblideu: si no es deixen escalfar els cors, és més difícil que la gràcia penetri.

Us felicito per aquesta Solemnitat, us felicito també per la Solemnitat de la Santíssima Eucaristia, Corpus Domini, i encamineu-vos a partir d’aquesta Solemnitat de la Santíssima Trinitat, conscients que només participant plenament al passatge pasqual de Jesucrist, inserint-hi tota la vostra vida, totes les vostres situacions, arribareu a una vida benaurada, plena, i podreu donar el testimoniatge als altres.

 I us beneeixo, i que la gràcia del Senyor us acompanyi cada dia, incideixi en vosaltres, juntament amb tota l’Església de tot l’univers que actua en favor de tots i porta la potència de la Santíssima Trinitat a tota ànima de bona voluntat. Us beneeixo de manera especial perquè aquesta atenció amorosa de l’Església de tot l’univers va adreçada a la Terra, a tots aquells que desitgen sortir cap a la Jerusalem celestial, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Missatge de l’Esperit Sant El temps de les benaurances, publicat al web www.versolanuovacreazione.it, a l’enllaç Cap a la Nova Creació.

[2] Els set dons de l’Esperit Sant són: Saviesa, Intel·ligència, Consell, Fortalesa, Ciència, Pietat i Temor de Déu.

[3] Cfr. Solemnitat de la Santíssima Trinitat – Any C: 1a lectura: Pr 8, 22-31; 2a lectura: Rm 5, 1-5, Evangeli: Jn 16, 12-15

[4] Cfr. Mt 5, 17

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s