Reflexió – L’Església de Jesucrist de l’Univers, últim instrument de salvació

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

5 de setembre de 2019

(Transcripció d’àudio)

 Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, continuem el nostre camí, avui amb el tema L’Església de Jesucrist de l’univers, últim instrument de salvació. Això ho hem subratllat citant Sant Rafel en la darrera reflexió. Volem aprofundir això amb amplitud per obrir un panorama per poder desenvolupar altres aspectes de l’Església de Jesucrist de l’univers a la Terra en el context de la consagració de la Terra, de tota la humanitat i de totes les criatures a Déu Pare.

Per continuar en aquest camí són indispensables la decisió neta de cadascú i fer camí. No n’hi ha prou amb les idees, no n’hi ha prou amb la lectura, no n’hi ha prou amb una pregària superficial, sinó que cal el camí per arribar a la meta, i al mateix temps, quan es parla de l’Església de Jesucrist de l’univers, també cal el camí comunitari perquè estem destinats a entrar a la creació nova en harmonia amb Déu, amb un mateix i amb el nostre pròxim, amb tot el creat, per fer-nos càrrec de la creació en col·laboració amb Déu Tri i U.

Per tots és sabut que Jesucrist ha fundat l’Església com el seu instrument ordinari, en el qual actua. En aquest instrument ordinari, al llarg de la història, hi ha hagut molts instruments extraordinaris, cada apòstol era un instrument extraordinari, cada apòstol és un fonament en l’Església, l’Església de la Jerusalem Celeste, com descriu l’Apocalipsi. Així, l’instrument ordinari és l’Església, però aquesta Església de la que parlem és l’Església que davalla del Cor de Jesucrist bon Pastor, que va pujar al cel, seu a la dreta del Pare i manifesta aquella Església que ha d’esdevenir definitiva per conduir-nos a la creació nova, com un instrument adequat per Jesucrist per acompanyar la humanitat cap a la creació nova. Al final Jesús ha afirmat que la seva Església, en el missatge del 2011, que la seva Església és un instrument ordinari però, al mateix temps, Ell té necessitat dels instruments extraordinaris per aixecar aquesta Església, conduir-la partint del tancament en el geocentrisme de la Terra, perquè ha de ser un instrument per elevar els fills de Déu a Déu Pare.

Tal com hem dit, Jesús va parlar de l’Església, del futur de l’Església, el 2011, va parlar de diversos instruments, després el 2012 va parlar l’Esperit Sant i ens ha guiat. I, en aquest moment, a la conclusió del seu últim missatge, a les pàgines 128 i 129 del llibre de l’any 2012[1], escoltem les paraules de l’Esperit Sant.

Amb la Pentecosta ha començat la meva obra de santificació del poble de Déu, segons els desitjos del Pare i del Fill que són els meus mateixos desitjos. La meva obra ha continuat incessantment fins avui, per conduir el poble de Déu a escollir incondicionalment Jesucrist i, en Jesucrist, el Pare. Al final d’aquest any, aquells que hagin escollit oferir-se ells mateixos a Déu i participar en la seva obra de recapitulació de tota cosa en Crist, estaran a punt per marxar per la seva missió i formaran un poble veritablement sant. Aquest poble inclourà els fills de Déu de tot l’univers, units entre ells en un únic esperit. A aquest poble inicial, altres de tot l’univers s’hi uniran i es formarà un sol ramat reunit al voltant de l’únic Pastor, Jesucrist. Déu se servirà d’aquest poble per realitzar els seus projectes de vida i per derrotar el regne de Llucifer, el regne de la mort.

Al final d’aquest any decisiu per la humanitat, jo hauré complert la meva obra de santificació, igual com el Pare va complir l’obra de la creació i el Fill la de la redempció. Començarà una nova obra de Déu: l’obra de la Santíssima Trinitat, l’obra de la nova creació. A través d’aquesta obra, Déu retornarà la creació a la seva veritable dimensió, on esperit i matèria estaran en harmonia entre ells, i on cada home coneixerà perfectament Déu i realitzarà els desitjos de Déu. Àngels i homes fidels a Déu estaran novament en comunió entre ells, com havia de ser des del principi, i faran costat a Déu en la seva obra a favor de tota la creació”.

Tots sabem que la potència trinitària ha ocupat tot l’univers, en primer lloc l’alt univers, germans fidels a Déu, després l’univers mitjà, i després part del baix univers excepte la Terra. Amb aquest any ha entrat la potència trinitària a la Terra per formar a la Terra l’Església que pertany a tot l’univers. En aquesta direcció podem mirar com a fil conductor, tots els missatges d’aquest any, que ens han estat donats a través de les nostres trobades, de manera especial senyalem el missatge de la Mare de Déu, Mare de la humanitat, a la vigília de les aparicions a Medjugorje, el passat 24 de juny, i després els missatges de Jesús, del 3 d’agost, i el del Pare, del 4 d’agost.

Aquí, l’Esperit Sant ha subratllat què és el que hem d’aconseguir: la creació nova que no és una cosa màgica, no davalla com una cosa màgica, sinó que es tracta de l’elevació de cada un de nosaltres, de la transformació de cada un de nosaltres, de donar forma a tot l’univers, també a la matèria. És un veritable part universal, pel qual s’esperen els dolors de part, però s’espera el naixement dels fills de Déu en la seva integritat, en relació amb Déu, amb si mateixos, amb el pròxim i amb tota la creació. Així doncs, no és una idea de l’Església revolucionària com ha passat al llarg dels mil·lennis; naixien diferents confessions que combatien entre elles, i també en el si de l’Església catòlica, en la qual hem nascut tots. Mirant-ho ara, veiem moltes divisions, molts moviments que s’enfronten, que no es comprenen, molts aspectes humans que dominen l’esperit. Veiem molta manca de guies que portin endavant cap a la creació nova. De manera que s’ha fet indispensable per Déu enviar la seva Mare a la Terra i formar els instruments extraordinaris per socórrer la humanitat de la Terra.

Serà un procés gradual i molt exigent pel poble de Déu. Se succeiran molts esdeveniments i seran donats grans signes a la humanitat. L’enfrontament entre el poble de Déu i el poble de les tenebres serà cada vegada més obert, fins a la manifestació de l’Anticrist que marcarà l’etapa final del camí cap a la nova creació.

Fills estimadíssims, alegreu-vos en el Senyor! Ell realitzarà en vosaltres, amb vosaltres, a través vostre, les seves promeses. Sí, tot està a punt perquè tot s’ha complert.

Tot s’ha complert! A partir de l’any vinent, s’obra una pàgina nova de la vostra història, de la història de tot l’univers. Serà una pàgina escrita pel dit de Déu i per l’amor a les seves criatures”.

Aquesta és la part que conclou el missatge de l’Esperit Sant al final de l’any 2012. Com sabem, el 2013 va iniciar-se l’evangelització de l’univers mitjà, etc., etc. Per nosaltres, ara és molt important pensar en l’Església de Jesucrist de l’univers a la Terra. Com ens movem? No ens podem moure en aquesta direcció de manera desordenada, sinó, de manera ordenada segons les lleis que viuen en la Santíssima Trinitat, altrament la potència trinitària no pot actuar dins nostre, no pot desenvolupar en nosaltres la criatura nova.

La criatura nova que hem rebut a través del baptisme com a llavor, com el germen inicial, en moltes ànimes s’ha assecat, assecat sobre aquella llavor. En moltes ànimes ha crescut poc; en la major part també dels cristians ha arribat a una forma religiosa en consonància amb les possibilitats de l’estil de vida sobre la Terra. Però avui l’Església de tot l’univers a la Terra s’ha de moure com instrument ordinari sobre tres pilars. Hem dit l’oferta de la vida a Jesús a través de la Mare Immaculada Maria. Sense aquesta oferta ni l’Esperit Sant pot guiar-nos. Integritat. Què vol dir? Que cadascú de nosaltres sigui integralment sotmès a les lleis de l’Esperit pur. És possible per nosaltres de la Terra estar sotmesos a l’Esperit pur? Sí, si som capaços de passar els sofriments, les proves, fidels a Déu. Aquest és el sentit de les benaurances, aquest és el sentit de les paraules de Jesús: “Sigueu perfectes com és perfecte el meu Pare que està en el cel”.[2] Aquesta potència en aquest temps serà desvetllada en tots els fills de Déu perquè totes les gràcies gratis data i totes les gràcies al llarg dels mil·lennis, com fruits del camí del poble de Déu cap a Déu, seran donades a l’Església de Jesucrist de l’univers que va cap a la creació nova.

Tal com ha dit el Pare en el missatge del 4 d’agost[3] que tot el seu amor serà pels pobres, pels petits, pels últims i no pot fer res per qui vol seguir tancat en el seu propi amor. Aleshores, podem arribar a aquesta integritat de la nostra submissió a les lleis de l’Esperit pur que han nascut del Pare i neixen del Pare, perquè Ell és, Ell ens genera. Podem viure aquesta integritat acceptant-nos a nosaltres mateixos en Déu, no creant una persona -per fer servir una expressió de Sant Pau “carnal”, d’aquest món- per qui el món està al centre i Déu a la perifèria. Així, si hi ha integritat en nosaltres mateixos, en la relació amb Déu Pare, automàticament tots els manaments vers el pròxim no són feixucs com diu Sant Joan apòstol[4], perquè la vida flueix i es manifesta. I això, tot, ve facilitat, fet possible a través de la Mare Immaculada que ens genera, que ens porta com ha portat Jesús en el seu si, ens porta tots nosaltres en el seu Cor. Aleshores, d’aquí en neix la comunió universal.

Aleshores, aquest és el punt de partida: que l’Església de Jesucrist de la Terra no pot ser una massa desordenada o en diverses branques, en diversos moviments que es barallen; no pot ser, ni mantenir-se en certes estructures de la mentalitat medieval, del passat, perquè Déu ha donat la gràcia a la humanitat de recórrer el camí també dintre l’Església. No per casualitat Déu ha posat en el Nucli Central els sants de temps recents. Han viscut la mentalitat propera a la nostra, propera a la humanitat d’aquest temps. Avui celebrem la memòria de Santa Teresa de Calcuta. Quina vida que té aquesta dona, aquesta filla de Déu en l’Església i en tota la humanitat, i Déu actua a través d’aquesta figura en la memòria del poble de Déu. Així, el poble s’ha de moure en un ordre que Déu ha previst, unit als instruments extraordinaris perquè pugui néixer com a instrument ordinari per aquest temps, moure’s en els nuclis on les persones surten d’elles mateixes i viuen un compartir de l’amor trinitari.

A la Terra hi ha previstos tres portals. Nosaltres desenvoluparem el significat del nostre portal. Els portals seran de pas obligatori per tota la humanitat de la Terra. Al voltant d’aquests portals es formarà el poble, perquè en tots els portals, qui gestiona el portal, és el Nucli Central, i els altres que serveixen els portals participen en allò que el Nucli Central gestiona. Amb tots els portals, hi estaran lligats tots els Santuaris de l’univers i també, a la Terra, les ànimes passaran a través dels portals. En Déu tot està ordenat i aquest poble, l’Església de Déu de tot l’univers, ha de caminar ordenat, dintre, disponible a continuar aquest camí per unir-se plenament a tota l’Església de tot l’univers. I tal com s’ha dit, cap força podrà resistir a l’Església així unida.

Déu desitja que aquest any, en el qual ens hem consagrat al Pare, aquesta Església sigui formada, rebi una forma; que les persones pertanyin a aquesta Església amb una decisió, amb una tria, coneixent els programes, coneixent el desig de Déu; que en aquest any aquesta Església estigui a punt per fer costat als instruments extraordinaris en els esdeveniments que s’esdevindran a la Terra, participar en l’acció trinitària i manifestar la glòria de Déu a qui no coneix Déu. Aquí, amb claredat, l’Esperit Sant diu a la conclusió, que hem llegit: “Déu retornarà la creació a la seva veritable dimensió, en la qual esperit i matèria estaran en harmonia entre ells, i en la qual cada home coneixerà perfectament Déu i realitzarà els desitjos de Déu”. Així doncs, no pot haver-hi finalment en cada un de nosaltres, entre nosaltres ni un bri d’egoisme, egocentrisme. En endavant parlarem del fet que tot el nostre recorregut serà un camí que Déu empenyerà perquè ens despullem de tot, excepte del que Ell desitja. A qui no es deixarà despullar ni a través de les proves, Déu no hi podrà fer res.

I us beneeixo perquè tots vosaltres que sentiu que us voleu adherir a l’Església de Jesucrist de tot l’univers, que voleu encaminar-vos per formar una Església visible que manifesti el voler del Pare, per mitjà del Fill, en la potència de l’Esperit Sant, sigueu beneïts, sigueu acompanyats per aquesta Església de tot l’univers i reforçats, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Verso la nuova creazione – Vol. III, Anno 2012, versió original en italià.

[2] Cfr. Mt 5, 48

[3]Missatge de Déu Pare del 4 d’agost 2019 amb títol Sóc aquí, sóc el vostre Pare, publicat a www.versolanuovacreazione.it en italià i en català al mateix web, a l’enllaç https://capalanovacreacio.com/2019/08/06/soc-aqui-soc-el-vostre-pare/#more-361

[4] 1 Jn 5, 3

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s