Reflexió – Els portals de l’Església de Jesucrist de l’Univers

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

12 de setembre de 2019

(Transcripció d’àudio)

 Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, l’última vegada vam parlar de l’Església de Jesucrist de tot l’univers, l’últim instrument de salvació. Ara volem entrar a comprendre cada vegada més aquest instrument de salvació, com funciona.

La darrera vegada vam dir que el poble no pot mantenir-se com una massa de gent sinó que ha de moure’s endavant de manera ordenada perquè en Déu tot és en ordre i Ell transmet l’ordre a cada un de nosaltres i entre nosaltres. Tots els seus preceptes porten aquest ordre, aquesta harmonia.

També se’ns ha dit que la Terra és el planeta últim escenari dels esdeveniments, i concretament en aquest any ha començat l’evangelització de la Terra, i sempre fem la pregunta sobre què vol dir aquesta evangelització. Diverses vegades s’ha subratllat que la Terra no pot salvar-se per ella sola, i tampoc l’Església de la Terra tancada en un geocentrisme. Té necessitat dels àngels, dels germans fidels, dels sants, de l’Església de tot l’univers, perquè en aquesta comunió s’expressi tot el bé que Déu realitza, aquella potència que venç el mal. Tot l’univers està implicat, també ara tota la Terra, per dir sí o no a Déu, sí a Jesucrist o a Llucifer. Les gràcies actuaran amb potència i cadascú serà provat per donar la resposta.

Un instrument fonamental, que té l’Església de tot l’univers a la Terra, són tres llocs puntals a la Terra en els quals actuarà la gràcia de manera potent: són Jerusalem, Roma i Medjugorje. Aquests punts nosaltres els hem anomenat els nostres portals. Així doncs, avui parlem dels portals de l’Església de Jesucrist de tot l’univers.

Aquests portals no són expressió de ciència-ficció com passos estel·lars, portes de les estrelles. Hem d’anar a l’origen. L’any 2013 va començar l’acció trinitària a tot l’univers i es va expressar a l’alt univers, a l’univers mitjà i al baix univers, ara s’expressarà amb tota la potència sobre la Terra. Hem explicat que Déu manté a les seves mans les tres prerrogatives absolutes, de manera absoluta: la creació, la redempció i la santificació. Amb la consagració a Déu Pare hem entrat en una acció potent que ens condueix cap a la nova creació, on el Pare complirà l’acció de la creació, portarà a compliment allò que està en el seu pensament des de l’inici.

Amb el temps, Jesucrist, el Redemptor, ho recull tot per ser recapitulat en Ell, en Ell que és el tresor de tota la saviesa, intel·ligència i coneixement de Déu i porta a sotmetre-ho tot al Pare, al voler del Pare, i Ell se sotmetrà al Pare. L’Esperit Sant santifica i porta la vida en aquesta acció trinitària que nosaltres atribuïm de manera concreta al Pare la creació, al Fill la redempció, a l’Esperit Sant la santificació, però la seva acció és a l’uníson. Tot allò que fa una persona és part de les tres persones.

Així, aquesta potència trinitària s’expressarà també a la Terra i involucrarà tots els homes, i involucrarà també totes les criatures. Posarà en acció tot el Cos Místic de Crist, tots els seus instruments perquè Déu actua de manera ordinària a través i amb les seves criatures.

El portal és expressió de l’acció del vòrtex trinitari que progressivament acull, atreu tot el bé, tots aquells que estan disponibles, de bona voluntat, de ser recapitulats en Jesucrist i sotmesos a la voluntat del Pare en la potència de l’Esperit Sant. El portal conté l’energia primària, neta, abundant per cada un de nosaltres, per tota la humanitat. Podeu preguntar: “On està aquesta energia? Volem aconseguir-la”. Està en nosaltres!

Avui hem llegit la carta als Colossencs de Sant Pau que saluda els germans, els colossencs, amb les paraules “sants i estimats de Déu[1]. Què vol dir “sants”? Sants és l’expressió de la plenitud de Déu, de la integritat de la vida en Déu perquè hem estat creats a imatge de Déu i Déu ens ha creat íntegres i ens ha estimat. Ens ha creat perquè ens ha estimat, perquè som expressió del seu amor, i on està aquest amor? En Jesucrist que va baixar fins a les arrels de la humanitat, fins als abismes, fins als inferns de cada un de nosaltres, de tota la Terra, de tot l’univers per tornar-ho al Pare. I dins nostre hi ha aquest germen de santedat que és integritat de la vida en Déu, hi ha l’amor de Déu que busca alimentar-lo contínuament. És necessària la nostra participació, que arriba al seu punt culminant en l’amor pur cap a Déu i on es crea també l’harmonia amb els altres, la comunió universal.

El vòrtex trinitari s’expressa a través dels portals que hi ha a tot l’univers, en tots els planetes. He subratllat que a la Terra n’hi ha tres i aquest vòrtex atrau però, al mateix temps, refusa. En aquest vòrtex, en aquest portal no hi pot entrar Llucifer, afortunadament. Però pot buscar la manera d’impedir, entretenir a fora. Aquest vòrtex atrau tots els que són de bona voluntat. Déu no talla mai sinó que dóna la possibilitat a cadascú, després progressivament li fa veure el seu pecat, perquè ha de renunciar a aquell pecat, a l’esperit del mal. Li dóna la gràcia de fer el pas endavant. Si l’home no vol canviar i vol entrar dins, és refusat. No perquè Déu el rebutgi sinó perquè l’home ha fet una tria i no pot apoderar-se del Regne de Déu. En el Regne de Déu no hi entra res impur.

A través d’aquests portals davalla l’Església de Déu i s’eleva l’Església de la Terra i de tot l’univers per arribar a la plenitud en la creació nova. En el vòrtex trinitari hi ha l’acció de la Santíssima Trinitat que conté la santedat de l’Església de tots els temps, de tots els justos, i aquesta gran potència es mou i ningú podrà resistir aquesta potència, i qui està disposat a participar, a encaminar-se, serà atret per l’amor de Déu. Això ens involucra tots: àngels, sants, els homes vivents i totes les criatures perquè aquesta és l’energia espiritual i, al mateix temps, física que ha de incloure tota la creació.

Qui són els que serveixen aquests portals? Els que serveixen aquests portals són els instruments extraordinaris als quals s’uneix tot el Cos Místic de Crist i, naturalment, en els santuaris que està previst que siguin aquests portals, hi ha altres servidors ordinaris que es comprometen a participar en aquesta gràcia. Al final, tota l’Església, tots aquells que s’adhereixen als programes que ofereixen aquests portals, participaran a nodrir aquest vòrtex del portal per tal que l’Església que davalla del cel sigui acollida i que l’Església de la Terra s’elevi.

Ens preguntem: però com podem estar segurs d’això, que això actua, que aquesta és la veritat? Hi ha referències a la Sagrada Escriptura? Volem també una explicació. Escoltem Sant Rafel que ens parla.

Stefania Caterina: És un missatge del 22 de juny de 2008.[2]

 L’home que decideix viure amb Déu i participar en la seva obra salvadora, rep la “clau d’accés” per entrar en el sentit profund de les Escriptures. La rep del pensament de Crist, que actua en l’esperit de l’home que s’ofereix ell mateix al Pare. Jesucrist és la Saviesa de Déu; si us doneu a ell, ell es dóna a vosaltres i, donant-se ell mateix, us dóna la saviesa divina que és en ell.

Quin és el sentit profund de les Escriptures? És el que ens porta a descobrir el projecte de Déu per tota la humanitat, el projecte de glòria que es compleix per mitjà de la recapitulació en Crist de totes les coses”.

Pare Tomislav: Aquesta resposta que ens dóna Sant Rafel és la clau perquè nosaltres ens encaminem. Si no ens posem en camí, no arribem al sentit profund de les Escriptures. Tots els instruments de Déu, inclosos els Arcàngels, poden indicar el camí. Ens correspon a nosaltres fer els passos.

Déu ens ha donat les Sagrades Escriptures i la clau per accedir-hi; desitja que comprengueu el vostre origen i el destí; però no podeu comprendre res sense Jesucrist. Sense ell quedeu aturats al sentit literal, com passa a molts. De l’Evangeli sabeu que Jesús ha obert la ment als deixebles d’Emmaús perquè comprenguessin les Escriptures i el propòsit realitzat pel Pare a través de la mort i resurrecció del Fill[3]. Teniu necessitat també vosaltres que el Senyor us obri la ment. Això es produeix si us oferiu a Jesús, a través del Cor Immaculat de Maria, i us uniu a Ell. La unió amb Crist, de fet, obre les portes a l’acció de l’Esperit Sant que us porta a la veritat, i obre el vostre esperit al coneixement de Déu i de la seva paraula.

Abans de llegir la Bíblia, pregueu a l’Esperit Sant perquè us immergeixi en les profunditats de tot el que llegireu. Notareu així que cada paraula, fins i tot si la rellegiu sovint, cada vegada agafarà noves i inesperades implicacions per la vostra vida i per la vostra missió. Us ajudareu vosaltres mateixos i als altres, perquè la Bíblia és el llibre profètic que conté les línies de tot el que ha estat, és i serà“.

La Bíblia té les línies, té el camí segur. El camí segur que ens porta en aquest portal és l’oferta de la nostra vida a Jesús a través de la Mare Immaculada, així Jesús pot donar-se a nosaltres mateixos. Aleshores, invocar l’Esperit Sant vol dir demanar, desitjar, estimar, entrar en aquest coneixement, acceptar aquest coneixement, aquest pas a través del Cor Immaculat de Maria en el Cor de Jesús per ser tot u amb Jesús.

“Si no hi ha la unió amb Crist, que es realitza mitjançant la participació en la seva mort i resurrecció, Jesús no pot actuar plenament en vosaltres amb la seva saviesa i amb el seu pensament. Aleshores us falta la ciència de Déu. Déu té la seva ciència que l’home pot rebre mitjançant el coneixement de Déu, ciència i coneixement de Déu van junts. Si falta la unió a la vida de Crist, falta també la ciència de Déu, i Jesús ha de limitar la seva acció en la persona, perquè respecta la llibertat de cadascú.

Si falten la ciència i la saviesa de Déu, l’home es posa davant les Escriptures raonant amb el seu cap i en treu coses diferents de les que estan escrites. […] Això també passa avui en dia, cada vegada els homes es fixen en les seves interpretacions de les Escriptures. Estan privats de la ciència i del coneixement de Déu, separats de l’acció de l’Esperit Sant, perquè no es donen completament a Crist. […] Creuen que coneixen els plans de Déu però s’enganyen, citen a la perfecció la Paraula però no la viuen, es fan guia i mestres dels altres però es mantenen en la ignorància.

Aquest pas és el que es demana a la humanitat en aquest temps i aquest pas és obligat però ens hem de moure des de dins nostre per entrar en la comunió, en la unió mística amb Crist per fer el pas a través dels portals i elevar-nos al voler del Pare, on tot és íntegre, harmoniós, on tindrem la vida plena.

Podem demanar també si hi ha altres aspectes que ens portin aquí. Un dels altres aspectes és: si entreu en un portal, sincerament, i desitgeu que el Senyor us doni la gràcia, vosaltres sentiu la presència d’aquella gràcia. Tots ho hem sentit quan hem entrat en aquests portals. Hem sentit les gràcies en alguns grans santuaris però aquests portals estan destinats a atraure tots els santuaris, involucrar tots els santuaris, tots els grups de pregària, tots els nuclis, tots els individus. Com reunir-los? Algunes persones hi participen físicament, fent un camí, un recorregut. Altres persones, la majoria, hi participen en esperit.

Aleshores podeu comprendre què volia dir Jesús el 2012 quan ens parlava de “El futur de la meva Església”[4]. Aquí tota l’Església esdevé guiada per l’Esperit Sant per mitjà de Jesucrist i tot reneix -nuclis, persones individuals- en aquest coneixement de Déu, en la ciència de Déu i tot va cap a la creació nova. No és que la creació nova davalli de manera màgica i nosaltres l’esperem. La creació nova ja ha començat dins nostre si heu dit sí a Jesús a través de la Mare Immaculada Maria, però hem de continuar i deixar que aquesta gràcia ens atregui, ens transformi en criatures noves.

Així, mireu, qui pot participar-hi? Tothom hi estarà implicat, també les criatures perquè aquesta serà la gràcia, energia espiritual i amb el temps energia física que s’expressarà en l’Església de Jesucrist de tot l’univers que, en comunió de tots els membres de tot l’univers, expressarà la seva potència en el vòrtex trinitari.

Aleshores, veieu el pla meravellós de Déu per salvar. Sense aquesta esperança estem en el buit. Totes les nostres iniciatives humanes poden contribuir només en unió amb l’acció trinitària que actuarà progressivament segons la nostra adhesió per ser completada en la plenitud dels temps com Déu preveu.

Així veieu on estem situats amb la consagració a Déu Pare d’aquest any i com hem de viure aquesta consagració, desitjant, pregant, consagrant-nos a la seva voluntat en la qual actuen perfectament totes les Lleis de la vida, les Lleis de l’Esperit pur. Tingueu coratge de decidir i de seguir aquest programa, i nosaltres us seguirem i mirarem d’acompanyar-vos, però no podem repetir tot allò que hem escrit i que us hem donat com a instrument per llegir, per comprendre, i participar. Moveu-vos amb rapidesa perquè no sigui massa tard.

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Col 1, 1-8

[2] Cfr. Del llibre “Riscrivere la storia – vol.I – Nel pensiero di Dio”, pàg. 45, versió original en italià.

[3] Cfr. Lc 24, 13-34

[4] Cfr. Missatge de Jesús del 8 setembre de 2011, amb títol “El futur del meu poble” publicat a www.versolanuovacreazione.it en versió original en italià i en català a l’enllaç https://capalanovacreacio.com/2011/09/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s