Reflexió – El perquè dels portals de l’Església de Jesucrist de l’Univers

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

21 de setembre de 2019

(Transcripció d’àudio)

 Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, després de la darrera reflexió que vam fer junts, és normal que algunes persones es preguntin: “Perquè els portals?” Així que aquest és el tema de la reflexió d’avui.

Primer ens preguntem com s’insereixen aquests portals en la història de la salvació. Si seguim la història de la salvació a partir del pecat original, Déu pregunta contínuament: “Adam, on ets?, contínuament s’acosta a l’home i de manera progressiva li revela la vida plena. Aquest recorregut ha durat molts mil·lennis i amb dificultat Déu podia ampliar el coneixement de la vida i presentar-la a l’home.

Hem explicat moltes coses des de l’origen i és molt important que Déu sempre escollia algunes persones capaces d’acollir la vida i de manifestar aquella vida a través d’elles. Del començament tots coneixem la figura de Noè, la figura d’Abraham, dels patriarques, de Moisès, dels profetes, etc., etc., i vam arribar a la plenitud dels temps amb la primera vinguda de Jesucrist quan va revelar la vida tal com és en Déu.

La revelació plena per part de Jesucrist serà realitzada només en la recapitulació en Ell de tot l’univers, vol dir que tots aquells que volen viure segons la imatge de Déu, la imatge perfecta de Déu invisible Jesucrist, s’han de sotmetre a Ell en l’Esperit Sant. Aleshores hi haurà una manifestació i realització definitiva amb la segona vinguda de Jesucrist que ens portarà automàticament a la creació nova, com diu la Bíblia. Jesús no vol ser el centre d’atenció, la seva atenció és Déu Pare i aleshores, recapitulats en Ell, Ell ens sotmet a Déu Pare i tot entra sota les lleis de l’Esperit pur que hi ha en l’eternitat.

Jesús en la seva Església ha continuat seguint la humanitat, transmetent aquestes veritats a la humanitat a través de l’Església. Sempre ha desitjat que l’Església servís plenament aquell ensenyament que Ell ha donat i tirés endavant vivint cap a la plena realització del pla de salvació indicat per Jesús.

Nosaltres us hem manifestat allò que Déu ens ha donat de manera extraordinària per aquests temps per l’Església, per tota la humanitat. No hem amagat res del que us podia ser útil. Ara Déu ens ha parlat i no podem dir que no s’hagi sentit la seva veu a la Terra a través de diferents veus, a través de diferents profetes.

Hem arribat a parlar-vos dels portals en els quals s’expressa de manera particular una potent acció de Déu Tri i U i és molt important que llegim junts els punts programats donats per Déu a través de Sant Miquel l’endemà del Gran Jubileu de la vinguda de Jesucrist a la Terra. Escoltem-les. Si les hem escoltat, si les hem meditat, avui ens diran encara molt més.

L’any 2000 va ser el llindar a través del qual Déu va introduir el seu poble de la Terra en l’última fase del pla de recapitular en Crist totes les coses. Déu demanava a l’Església de la Terra un salt de qualitat per entrar en la novetat dels temps, deixant enrere els errors i les infidelitats del passat. Hauria concedit moltes gràcies als cristians per realitzar un pas com aquest. Déu s’esperava una gran obertura a la novetat dels temps, especialment per part de la jerarquia catòlica. De la resposta de l’Església en depenia un salt de qualitat per la humanitat sencera, especialment en el baix univers, que precisament esperava de l’Església l’anunci de la salvació. Amb l’any 2000 va començar la fase que precedeix immediatament el retorn gloriós de Crist.

En els dies previs a l’inici del gran Jubileu, Sant Miquel, per ordre de Déu, va baixar als inferns per comunicar a Llucifer i als seus exèrcits les línies de l’acció de déu en els anys propers i el límit establert per Déu a l’acció infernal.

L’acció de Déu s’articularia mitjançant línies ben concretes:

 1) una forta acceleració del pla de recapitulació en Crist, mitjançant la revelació gradual de les realitats presents i actives a l’univers;

2) la creixent elevació espiritual del poble de Déu en tot l’univers, a través de la consagració i santificació de molts membres del mateix poble:

3) la progressiva superació de les estructures i dels sistemes, tant els que operen a la Terra com en altres parts de l’univers, que impedeixen la relació directa entre l’home i Déu;

4) una forta acció d’enfrontament amb la corrupció satànica per part del Cos Místic de Crist en tot l’univers;

5) la protecció especial de Maria Santíssima, de Sant Josep i dels set grans Arcàngels, acordada per Déu amb el seu poble, en concret amb els consagrats escollits per missions particulars;

6) l’acció cada vegada més incisiva de l’Esperit Sant en les ànimes de vius i de difunts, per tal de preparar la humanitat de tot l’univers pel retorn gloriós de Crist.

Sant Miquel va manar a Llucifer de guardar-se bé de posar obstacles davant les ànimes preescollides i del seu poble fidel. No es tolerarien accions per part dels dimonis més enllà del límit establert per Déu.”[1]

És meravellós considerar que Déu ha enviat Sant Miquel a revelar el seu pla. És meravellós perquè Déu és la llum i també manifesta a Llucifer la llum. També Llucifer pot ser sotmès a Déu si vol, Déu és així. Veieu, Déu continuarà manifestant la seva llum, però no pot obligar ningú de nosaltres si no estem disposats a canviar la nostra vida.

Després d’aquest anunci, Llucifer es va posar contra aquest pla de Déu i sabeu que molts es van posar contra aquest pla de Déu. L’Església oficial no considerava aquest projecte de Déu. Déu, el 2004, va posar en acció els instruments extraordinaris -àngels, germans fidels, el Nucli Central- per tirar endavant el projecte de Déu i fer allò que l’Església de la Terra havia d’haver fet. A partir d’aquell moment l’Església de la Terra té com a punt de referència tres instruments extraordinaris amb Sant Miquel Arcàngel al capdavant. El Papa ja no és més el punt de referència per aquest programa. És molt important mirar així les coses per saber orientar-se.

Al començament del 2013 es va iniciar l’evangelització de l’univers mitjà i després l’evangelització del baix univers. I aquest any hem arribat a l’evangelització de la Terra i en aquest context podem situar els portals i la seva funció, on s’expressa aquella Església que s’uneix de tot l’univers per portar a terme els programes de Déu.

Des de l’inici de 2013 els germans fidels van començar a evangelitzar l’univers amb Alfa Centauri al capdavant. La resta dels creients en Crist de la Terra es va unir a aquests germans amb la pregària, amb l’oferta, amb l’amor fratern. A poc a poc, al voltant dels sis membres vivents del Nucli Central de la Terra, s’hi van formar nuclis de suport en els portals. Al voltant de nosaltres dos que us parlem i que estem estretament lligats a les aparicions de la Reina de la Pau a Medjugorje, les últimes aparicions per la Terra, en el nucli fundador els últims anys, en aquest portal, el Senyor ha format els serveis pel poble, que el poble sigui acompanyat en aquest camí per participar en l’acció trinitària en tot l’univers i també a la Terra.

El 2018 vam proclamar l’existència de l’Església de Jesucrist de tot l’univers. El 2019 hem revelat l’existència de l’Església de Jesucrist de l’univers a la Terra. Hem consagrat la Terra a Déu Pare juntament amb els nostres germans de tot l’univers. Jesús ha fet aquesta consagració en aquesta Església, a través d’aquesta Església. Ara Ell va cap a sotmetre a Déu Pare tot l’univers, a les lleis de la vida que hi ha en Déu.

Aleshores, perquè els portals? L’Església de tot l’univers no podia davallar a la Terra, on no hi ha creients o on hi ha creients superficials, no disponibles a acollir aquesta acció. En tots aquests anys Déu ha preparat la petita resta a la Terra. Aquesta petita resta de la Terra s’ha unit a l’Església de tot l’univers i ha format l’única Església, participa en l’acció trinitària perquè tots aquells que són de bona voluntat puguin adherir-s’hi, puguin participar, puguin moure’s endavant.

Els portals no són sectes tancades sinó que allà hi actua potentment l’acció trinitària i vol progressivament portar a tots els que desitgen arribar a aquella fita, la plenitud de les promeses de Jesucrist.

Aquesta petita resta, l’Església de Jesucrist de l’univers a la Terra, no és un cisma, no. Vivim allò que l’Església havia de viure des de l’inici i allò que havia de venir a continuació. Els instruments extraordinaris han estat donats com una gràcia particular. L’ajuda dels germans fidels a tota l’Església de l’univers és una gràcia per a tots nosaltres i no només per qui està caminant sinó també per tots els altres que volen caminar i arribar a les promeses de Crist. Nosaltres vivim per tots els homes de bona voluntat, per totes les criatures. Per tant, no som ni cisma ni una secta sinó que vivim allò que l’Església havia de viure i aquella Església que vol arribar a la plenitud en Crist ho haurà de viure. No hi ha un altre camí.

Us convidem també a vosaltres a participar-hi. Sempre es presenta la pregunta: “Com podem comprendre? Quins són els signes que ens han estat donats?”. Us dic per la meva experiència durant tots aquests anys: us hem explicat i tornat a explicar. Ara és molt important participar per comprendre. Escoltem Sant Rafel.

És necessari que comprengueu la realitat, encara que per ara sigui només parcialment. Descobrir la realitat és part del coneixement immediat de Déu que no és fruit d’estudis i teories sinó que prové del viure units a Déu i al seu pensament.

Si coneixeu Déu, no podeu no conèixer el que Déu ha creat, tot el que existeix gràcies al seu pensament. Si coneixeu Déu, sou capaços de comunicar amb els vostres semblants i amb tota criatura. Sant Francesc d’Assís, per exemple, va penetrar la realitat amb el pensament de Crist fins al punt de considerar germans seus el sol, la lluna, un animal i totes les criatures. Havia descobert l’essència de la realitat que és l’amor de Déu. També vosaltres esteu cridats a descobrir l’essència última de la realitat, a saber discernir clarament entre l’amor de Déu i l’obra de Satanàs, per intervenir sobre la realitat i purificar-la mitjançant el vostre pensament unit al de Déu.

A la fi dels temps el pensament de Crist prevaldrà definitivament sobre el pensament desviat de Llucifer. Tota la realitat serà sotmesa a Crist per ser completament impregnada i mantinguda pel seu pensament. Serà un procés important, una veritable i autèntica batalla, perquè desencadenarà cada vegada més la reacció violenta de les forces del mal”.[2]

Aleshores atenció! La gràcia que s’ha donat a la Terra i tota gràcia no és quelcom estàtic, tancat en uns cànons, en els conceptes de les teories. Aconsegueix comunicar-se a qui vol canviar la vida. En aquest temps, amb els portals que s’obren, la potència trinitària actuarà amb tota la seva potència i donarà la possibilitat a qui vol caminar, a qui vol tirar endavant, de canviar ràpidament. Si partiu de l’escolta interior en el vostre esperit i us sotmeteu a l’Esperit Sant, Ell us guiarà i la potència trinitària us donarà totes les gràcies que són necessàries per recórrer el camí i vosaltres sabreu quina és la realitat en Déu, i en aquesta realitat descobrireu el sentit de la vostra vida.

Aleshores, qui es manté estàtic en aquest temps és com si s’aturés sol al desert. Aquest temps, amb la gràcia potent, tal com hem sentit, il·luminarà també l’infern, però l’infern, refusant Déu, es tancarà en ell mateix. No ens arrisquem a aquest perill. Moguem-nos endavant per nosaltres i per tota la humanitat.

I us beneeixo, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Del llibre “Riscrivere la storia – vol.II – L’Universo e i suoi abitanti”, Ed. Luce dell’Esodo, pàg. 309.

[2] Cfr. Del llibre “Riscrivere la storia – vol. I – Nel pensiero di Dio”, Ed. Luce dell’Esodo, pàg. 57.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s