Reflexió – La purificació, la Vida de Déu dins nostre i la missió a nom de Déu.

A càrrec de Stefania Caterina i Pare Tomislav Vlasic

26 d’octubre de 2019

(Transcripció d’àudio)

 Pare Tomislav: Estimats germans, estimades germanes, la nostra reflexió avui porta el títol “la purificació, la Vida de Déu dins nostre i la missió a nom de Déu

La darrera vegada vam reflexionar sobre el tema de la nostra participació salvadora com a poble sacerdotal. Esperem que hàgiu entès que no és un missatge d’una vident sinó que són les arrels cristianes, les arrels de l’Església, quan tot el poble vivia participant en el sacrifici de Crist i vivien en la comunió que l’Esperit Sant creava entre els fidels. Això és molt important perquè Sant Miquel s’adreça a tots aquells que se senten part de l’Església de Jesucrist de l’univers, també aquí a la Terra, i a tots aquells que volen unir-se perquè l’Església, aquella dels inicis, ha de renéixer visitada des del cel, del pensament de Déu en aquests temps, per arribar a la seva plena maduresa.

La nostra reflexió d’aquest vespre parteix dels grans esdeveniments, més grans que aquells que recordem. Quins esdeveniments recordem? Els de l’Antic Testament, després recordem la vinguda de Jesucrist. Els esdeveniments dels quals parlem ara són més grans perquè recullen la creació, la redempció i porten a compliment. És a dir, els esdeveniments són la vinguda gloriosa de Jesucrist, l’elevació dels creients en Jesucrist en la dimensió de la creació nova, on la vida desborda i no hi ha més llàgrimes, ni dolors, ni mort, sinó la vida plena.

En aquest sentit hem de comprendre també aquest tema de la purificació, que és important i necessària, que ens hauria de portar a la vida immaculada mitjançant Maria, a la vida íntegra en Déu. Escoltem les paraules de Sant Miquel[1]

Sabeu, de l’Antic Testament, que el poble d’Israel es purificava sempre abans dels grans esdeveniments[2]. Els esdeveniments que us esperen són molt més grans que els d’aleshores, per això aquest poble ha d’estar a punt i purificat. Així doncs, us invito individualment i com a poble, a alliberar-vos de tot allò que encara us oprimeix: pors, dubtes, angoixes, ressentiments, discòrdies, etc. Cadascú de vosaltres sap de què s’ha de desfer, i ara també el poble ha de desfer-se de totes les tenebres. D’ara endavant, no es toleraran més entre el poble sant de Déu discòrdies, divisions i hipocresies. El vostre sí ha de ser sí. Qui sembri discòrdia dintre d’aquest poble serà deixat de banda. Per això us invito a mirar-vos dins vostre amb sinceritat i a mirar també allò que no funciona entre vosaltres. Hi ha també els pecats d’un poble, no només d’un individu. En canvi, si cadascú venç les tenebres dintre seu, eliminarà també les tenebres del poble i de la Terra. Mentre venceu el mal en vosaltres, el venceu al vostre voltant, en el poble i en el món. Així, en la vostra purificació, acceptada amb amor i amb joia, eliminareu les tragèdies de la humanitat”.

Com us sentiu quan escolteu la paraula “la purificació”? Quan aneu al mar us agrada entrar a l’aigua, és agradable estar sota la dutxa quan fa calor, és normal. Quan invoqueu Jesucrist Salvador, per què fa por desfer-se del mal, de rentar-se, de purificar-se? Diem Jesucrist, el Redemptor, el Salvador, però podem posar en pràctica la salvació dins nostre si ens purifiquem del mal de manera espontània com quan ens llevem, ens purifiquem, quan anem a dormir, ens purifiquem. Hauria d’haver-hi en cadascun de nosaltres una consciència d’aquesta purificació. La purificació és el guariment; és cert, el guariment complet serà a la fi dels temps però si nosaltres estem orientats cap a la vinguda gloriosa de Crist, cap a la recapitulació en Crist de tot l’univers i acceptem això seriosament, ja a través d’aquesta actitud ens purifiquem i ens alliberem de les angoixes, de les preocupacions, de les tensions, de totes les patologies que hi ha dins nostre.

Aquí tenim dos punts molt importants. Un punt és que cada u individualment ha de purificar-se, després una comunitat, una comunió ha de ser purificada perquè cada u individualment pugui anar endavant més de pressa. Mireu la situació de la Terra, on un percentatge dels homes tenen més que tots els homes de la Terra i allà hi neixen astúcies, corrupcions, i aleshores un simple pobre pot ser tan corrupte interiorment com els altres, si no decideix purificar-se interiorment, per regenerar-se. Certament, això requereix un heroisme per part d’aquest últim, individualment, superar tots els obstacles interiors, però en aquest cas hem d’entrar en la Providència de Déu que ens nodreix per tal que puguem superar aquest tancament nostre i no ens deixem arrossegar pels poderosos i prepotents de la Terra.

Sovint les comunitats cristianes es reuneixen amb tensions internes, amb lluites, enveges, gelosies, ambicions, i per què? S’ajunten per viure així, per sobreviure i així participen en els sagraments i no es guareixen. En canvi, si cadascú es mogués en aquesta direcció, la de ser guarit mitjançant els sagraments i tota la comunitat decidís viure regenerada i no dependre només dels ritus, dels hàbits, de les tradicions, del fet de pertànyer a la religió, dins de les ànimes es desvetllaria un desig d’estar místicament units a Crist, Crist vivent, i en aquesta unió es regeneren els individus, es guareix la col·lectivitat.

Faig aquestes puntualitzacions perquè parlem de l’Església de Jesucrist de tot l’univers, on ara tot l’univers mira cap a la Terra per ajudar-la, que vol ajudar a la Terra –l’univers que ha decidit viure la unió mística amb Crist, avançar ràpidament cap a la recapitulació en Crist. Ara ens toca a nosaltres de no acontentar-nos recitant sinó amb una participació pura, immaculada al sacrifici de Crist.

Ara us preguntareu si vindran les proves. Sí, vindran però us dic que la humanitat de la Terra ja està atrapada en les proves. Les proves del poble de Déu seran subtils, profundes, seran una batalla entre el vostre esperit i l’esperit del món. Aquesta serà la gran prova del poble: abatre les forces enemigues, eliminar l’acció del mal, vèncer el mal amb el bé. Per això se us demana de ser purs; no dic perfectes perquè ningú de vosaltres ho és, ni Jo tampoc en sóc perquè vosaltres i jo som criatures. Se us demana més aviat de ser sincers, generosos, estar a punt per deixar els vostres punts de vista i acollir la novetat de la vida. Estar a punt per deixar-vos buidar de les vostres idees i projeccions per acollir la potència, l’amor, la saviesa i la bondat de Déu”.

Una altra pregunta que us faig és com us sentiu quan sou provats? Podeu escollir, acollir la gràcia en la prova perquè totes les proves que Déu permet, també aquelles en les que som provats a través de l’esperit del món, les permet perquè puguem créixer, progressar, elevar-nos. Jesucrist ha acollit la prova i generosament ha passat a través de totes les tribulacions que l’ànima humana ha viscut a causa del pecat original; ha sortit íntegre, ha ressuscitat. Aquest és el Passatge pasqual que nosaltres, a través de tots els sagraments començant pel baptisme, de manera particular mitjançant l’Eucaristia, és a dir, totes les nostres proves immerses en l’Eucaristia amb el desig sincer que les proves ens purifiquin, ens elevin, aquestes ens enriqueixen, ens reforcen i destruïm el mal dins nostre i aquest mal ens allibera; també destruïm el mal per qui és feble, perquè el nostre esperit s’allarga i elimina el mal del nostre voltant.

Aquesta purificació de dins és fonamental perquè purificats interiorment esdevenim com un mirall net, on podem veure l’obra de Déu i la nostra fe esdevé il·luminada. L’Esperit Sant pot penetrar dins nostre, actuar lliurement i l’Esperit Sant en el nostre esperit, a través de la nostra vida, elimina l’esperit d’aquest món i nosaltres som constructors de l’Església de Jesucrist de tot l’univers perquè fem fora el mal del món i vencem la batalla a la Terra a favor de tota la humanitat, almenys d’aquella humanitat que escull Jesucrist i tria la vida eterna.

Què heu de fer? Heu de mantenir-vos estretament ancorats als tres pilars que se us han donat: l’oferta de la vida a Déu, a través del Cor Immaculat de Maria, una oferta sincera, generosa, total; la integritat en els pensaments, en les paraules, en les accions; la comunió entre vosaltres i amb tot el poble de l’univers, amb els instruments extraordinaris i ordinaris que actuen en aquest temps.

Vosaltres sou un potent instrument ordinari a la Terra i per això us invito a alliberar-vos de tot allò que encara us impedeix exercir plenament la vostra missió. Déu us donarà la força per superar cada prova i vosaltres renaixereu des del vostre interior. Renéixer des del vostre interior significa també renéixer des de dalt, d’un pensament que està per sobre vostre, el pensament de Crist que ve des de dalt i que vol encarnar-se en vosaltres. Existeix el pensament d’un poble i no només el pensament dels individus, i jo us demano que el pensament de Crist pugui viure en vosaltres, entre vosaltres i, a través vostre, en el món”.

Us faig la tercera pregunta: com us sentiu quan Déu us demana d’oferir-vos amb Crist? Sense l’oferta a Jesucrist a través de la Mare Immaculada Maria no arribareu a la plenitud i la humanitat que desitja entrar en la creació nova no arribarà a la plenitud. Ho entendreu fàcilment si recordeu que el centre de la Llei de tots els profetes és l’amor, estimar Déu amb tot el cor, estimar-se un mateix amb aquell amor de Déu i estimar el pròxim com a un mateix[3]. I com ha estimat Jesucrist? S’ha ofert ell mateix per nosaltres i ha portat la naturalesa humana a la plenitud de la vida. S’ha quedat entre nosaltres en l’Eucaristia com comunió de la vida de Déu per cada un de nosaltres. No hi ha altre camí mitjançant el qual ens puguem purificar, elevar, ser desbordants de la vida. També nosaltres som provats, però podem ser vencedors en totes les proves. També tots nosaltres morirem, però podem ressuscitar si estem amb Crist i tot això enriqueix tota l’Església. Recordeu bé que del Sacrifici de Crist es va difondre l’efusió de l’Esperit Sant. Mitjançant el nostre sacrifici ple, la nostra vida esdevé desbordant de la vida de Déu, aquesta és la nostra missió.

Déu ens ha ajudat donant-nos la Mare Immaculada que ens genera, ens prepara per ser membres vius del Cos Místic de Crist. Sense Ella, amb les nostres forces, amb les nostres pobres pregàries no podem arribar a aquesta plenitud. Des d’aquest punt de vista és senzill comprendre l’oferta de la nostra vida sense condicionaments a Déu per mitjà de Jesucrist a través de Maria Santíssima. D’aquesta oferta neix dins nostre l’amor de Déu que pren tot l’espai dins nostre i nosaltres ens sentim estimats, perdonats, salvats, guarits i a partir d’aquell amor nosaltres comencem a generar els altres, entrem en la comunió sana, neta, salvadora. És molt important copsar si la nostra oferta a través del Cor Immaculat de Maria és sense condicionaments, lliure en el nostre interior, neta dins nostre, aleshores cada prova ens eleva, cada creu ens eleva i som capaços d’elevar els sofriments dels nostres germans de tot el món i de tot l’univers per ser salvats.

Si nosaltres no estem oberts a oferir-nos, a participar en el Sacrifici de Crist, no podem estar místicament units a Ell. Aleshores, malauradament, seguim només lligats a l’organització religiosa, fem ritus tradicionals, etc., etc. i quan venen les proves provoquen en nosaltres ressentiments, passivitat, la rebel·lió, ens tornem insensibles, no notem el que Déu està fent en aquests temps en tot l’univers i ens mantenim tancats en nosaltres mateixos.

El Senyor ens ha donat el camí per continuar, per seguir, viure segons els tres pilars del Regne de Déu: l’oferta a Jesús mitjançant el Cor Immaculat de Maria, la resposta íntegra per mitjà del Cor Immaculat de Maria i la comunió en tot l’univers. Partint d’això és molt important entendre que la nostra comunió, unió mística amb Crist, automàticament prepara la vinguda gloriosa de Crist. Si nosaltres no participem en el Sacrifici de Crist oferint-nos perquè els nostres sofriments, les nostres pregàries, els nostres desitjos siguin salvífics, han d’estar units al Crist que va cap al Pare, si no, nosaltres no ens elevem i no obrim el camí als altres, no preparem la vinguda gloriosa de Crist. En canvi, l’Església de Jesucrist de l’univers està cridada a accelerar els temps, abreviar els temps per la humanitat.

A través de la unió mística amb Crist es forma l’Església de Jesucrist de tot l’univers, sobre la base d’aquests tres pilars. Si no es participa al Regne de Déu ja des d’ara a través d’aquests tres pilars, les persones s’acontenten de pertànyer a una religió, una estructura, als ritus. Aleshores es fan els ritus del baptisme solemnes externament, també per la primera comunió, per la confirmació, per no parlar del casament, i tot queda desbaratat. Si no hi ha unió mística amb Crist, no s’il·lumina, no es guareix, la comunió no porta al guariment.

La nostra missió és entrar en l’Església de Jesucrist de tot l’univers que és el Cos Místic de Crist. En aquesta Església no s’hi pot participar a través de la participació en el ritu. El ritu hauria de ser una forma que ens introdueix i porta a la unió mística amb Crist, que vol dir, a una relació viva amb Jesucrist, operant. Qui no tria això, no pot pertànyer a l’Església de Jesucrist de l’univers. Seria una càrrega en comptes d’una promoció de tot l’univers. Per això, l’Església de Jesucrist, tots els membres són cridats a fer una tria de purificació, d’elevació; és una missió per eliminar el mal de la Terra i en l’univers. Eliminar vol dir vèncer, vèncer les proves, elevar-se.

Si estem oberts així, aleshores experimentem aquesta potència trinitària dins nostre, com diu sant Miquel. Serem purificats des de dins nostre i purificats des del cel, serem reomplerts del pensament de Déu, que vol dir que al mateix temps comprendrem allò que Jesucrist ha establert. Quins són els fonaments de l’Església de Jesucrist? Ser membres vius del Cos Místic de Crist, de la unió mística amb Crist. Mirem el recorregut dels apòstols que havien de fer aquella purificació per formar el Col·legi de l’Església, el primer nucli d’aquella comunió amb Maria Santíssima, amb els primers deixebles. I mitjançant aquesta presa de posició es forma el Cos Místic de Crist i tot l’univers ha d’esdevenir Cos Místic de Crist, tot allò que se sotmet a les Lleis de l’Esperit pur mitjançant Jesucrist. I aquesta és l’Església de Jesucrist de l’univers.

Els instruments els coneixem. Quins són? Maria Santíssima, Sant Josep; ho són també els àngels i els sants que són esperits purs, que no estan condicionats per la matèria; ho són els germans fidels, fidels des de l’inici, que estan més propers als esperits purs que tots nosaltres. Després Déu ha escollit també persones d’altres planetes, també de la Terra, ha creat aquesta comunió per reprendre l’instrument ordinari que és l’Església de Déu, però l’Església de Déu com a instrument ordinari es guareix unint-se a l’Església que baixa del cel, que manifesta allò que Jesucrist ha fundat i, al mateix temps, porta sense aturar-se a complir tot allò que són les promeses de Jesucrist de l’univers.

És en aquest sentit que estem cridats a ser purificats, guarits per la nostra felicitat. La nostra purificació treu totes les patologies del nostre interior. Encara que hàgim de sofrir alguna cosa, dins nostre el fruit és la joia, la pau, la generositat, tot allò que Sant Pau subratlla com els fruits de l’Esperit Sant[4]. Ara moguem-nos en aquesta direcció sense esperar a ser superats pels esdeveniments que vindran perquè el Senyor no tardarà, portarà a l’acompliment tal com ho ha planificat, perquè la Terra no pot continuar en aquest estat.

I us beneeixo perquè l’Esperit Sant us instrueixi, us guiï, us protegeixi, us defensi i que sigueu omplerts de la potència de l’Esperit Sant per eliminar tot mal que toqueu en el món i així allunyeu el mal de la Terra, de l’univers, en el nom del Pare del Fill i de l’Esperit Sant.

[1] Cfr. Missatge de Sant Miquel Arcàngel del 29 de setembre 2019 amb títol Indicacions per aquest temps, publicat al web www.versolanuovacreazione.it en italià i a l’enllaç https://capalanovacreacio.com/ en català.

[2] Cfr. Es 19, 10-11

[3] Cfr. Mt 22, 36-39; Mc 12, 33

[4] Cfr. Gal 5, 22

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s