L’acció trinitària en “L’Església de Jesucrist de l’Univers”

de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Capítol 2

El poble nou esdevé Església

 Les etapes fonamentals

En el capítol anterior, hem recorregut amb grans línies els esdeveniments que han imprès un canvi en la història de la salvació en tot l’Univers. Hem vist com el gran pla de Déu de recapitular en Crist tota la creació ha entrat en la seva fase final.

Fins ara, l’evangelització de l’Univers l’han realitzat els germans de les humanitats fidels a Déu. Així, l’anunci de la salvació realitzada per Jesucrist ha arribat a tots els planetes habitats que encara estaven en la foscor. L’evangelització de la Terra també ha començat i encara està en procés.

A la Terra, una part dels cristians han acollit aquests programes i s’ha unit als altres germans de l’Univers. D’aquesta manera s’ha format també al nostre planeta l’Església de Jesucrist de l’Univers, de la qual en vam proclamar oficialment l’existència el 20 de maig de 2018. Recordem als lectors que, al llarg de les nostres reflexions, quan diem Església ens referim exclusivament a “L’Església de Jesucrist de l’Univers”.

L’Església és obra de Déu i s’estén a tot l’Univers, tal com se’ns recorda:

“L’Església és obra de Déu, fundada per Déu i en formen part tots els fills de Déu que l’estimen i el serveixen. Allà on sigui de l’Univers que existeixin homes fidels a Déu, aquests són Església de Déu, perquè tots han estat creats, redimits i santificats per Déu Pare, a través del Fill Jesucrist, en la potència de l’Esperit Sant. Si un home pertany o no a l’Església de Déu no són els homes qui ho decideixen sinó Déu, que escruta els cors, que coneix els pensaments i els camins de cada home i judica amb justícia i misericòrdia. Ser admesos o exclosos de l’Església depèn d’acollir o no la vida de Déu, de sentir-se part o no de la comunió universal amb tot el poble de Déu en tot l’Univers. L’home es situa fora de l’Església en el moment en què refusa pertànyer a Déu, donar-se a ell, acollir el germà en nom de Déu, i viu segons les lleis de l’egoisme, de la corrupció i de la mort.

Atents, cristians de la Terra, que creieu ser part de l’Església i després us comporteu com els pagans![1]

Aquesta representació de l’Església forma part de l’acció potent de Déu en aquests temps i en els programes que us han estat indicats, que s’estan realitzant i que es realitzaran.

A la proclamació de l’Església sobre la Terra no hi vam arribar un dia per l’altre, sinó després d’anys i anys de camí, durant els quals hem sigut testimonis de la resposta i del creixement espiritual del poble al qual pertanyem. Un poble nou, com Déu i els seus instruments l’han definit moltes vegades. Nou en l’esperit, ofert a Jesús a través del Cor Immaculat de Maria, atent a la guia divina que no ha faltat mai. La seva espiritualitat es basa en tres pilars: 1) l’oferta de la vida a Déu, a través del Cor Immaculat de Maria; 2) l’immaculadesa o integritat de la vida; 3) la comunió universal, és a dir, amb tota l’Església present a l’Univers.

Des de la proclamació del 2018, que hem comentat, fins avui, el nostre poble ha desenvolupat progressivament la consciència de ser Església, i ha realitzat passos concrets per reforçar cada vegada més la seva identitat. També, les revelacions que hem rebut durant els últims anys del Senyor i dels seus instruments, en primer lloc de Maria Santíssima, s’han centrat gradualment en la pertinença del nostre poble a l’Església de tot l’Univers.

El primer pas fonamental per la formació de l’Església a la Terra es remunta a la Pentecosta del 2016. En aquella solemnitat, l’Esperit Sant es va adreçar al nostre poble reunit amb paraules inequívoques, que segellaven la nostra pertinença al poble de tot l’Univers:

“Avui vull fer de vosaltres un poble nou… És un dia solemne perquè avui davallo damunt vostre amb la mateixa potència amb la que vaig davallar sobre la primera Església. Davallo també per tot l’Univers sobre tot fill de Déu, per fer de cada fill de Déu un temple vivent. Tots els fills de Déu de l’Univers formaran junts el poble nou.

… D’ara endavant hi haurà un sol poble de Déu en tot l’Univers. D’ara endavant ja no sereu més una petita resta de la humanitat de la Terra, sinó el poble de l’Univers que viu a la Terra. En el poble de Déu hi haurà diversitat d’experiències, de cultures, de planetes però hi haurà un sol esperit. Jo sóc Aquell que manté el poble unit, que uneix entre ells tots els fills de Déu per fer d’ells un poble nou”.[2]

En aquest pas importantíssim, el mateix any 2016, en van seguir altres, igualment importants, que volem recordar breument.

En primer lloc, el Senyor ha confiat a aquest poble de la Terra quatre Cases que ha definit Cases-Santuari. Estan a Medjugorje (Bosnia-Erzegovina); a Ghedi (Bs); a Finale Ligure (v); a la República Txeca. Són llocs de pregària, de trobades fraternes, de formació, on les persones poden conèixer els programes de l’Església i ser acompanyades en el camí espiritual.

Després, vam rebre el signe que porten tots aquells que pertanyen a l’Església de Jesucrist de l’Univers: una Creu amb el Cor Immaculat de Maria al centre. En trobareu la descripció detallada en aquest web. La Mare de Déu en parla així:

  És el signe de tots els meus fills en el cor dels quals s’esdevé el triomf del meu Cor perquè el meu Cor triomfa en el vostre cor. I quan tots haureu rebut aquest signe, es complirà el temps i s’acostarà el retorn del meu Fill. Tots aquells que a la Terra i en l’Univers es converteixen i entren a formar part del poble nou reben aquest signe, són senyalats amb el meu Cor, el Cor de la Mare del Salvador. És el triomf de l’amor de Crist en cada un de vosaltres”.[3]                

L’Esperit Sant afegeix:

Rebreu el signe a través del qual imprimiré en vosaltres el segell trinitari. És un signe potent en tot l’Univers precisament perquè porta en ell la potència de la Santíssima Trinitat; una potència que cap força podrà vèncer”.[4]

 Volem aclarir que també aquells que no han rebut materialment aquest signe, per impossibilitat d’assistir a les nostres trobades, però que s’han ofert sincerament a Jesús, mitjançant el Cor Immaculat de Maria, han rebut en el seu cor el mateix signe, que actua espiritualment en ells. D’aquesta manera, tots els cristians de l’Univers han rebut aquest signe com a segell de la Santíssima Trinitat.

Des de l’inici de l’any 2017 i durant tot el 2018, a través dels missatges del 13 de cada mes, la Mare de Déu ens ha parlat llargament de la vida de Déu i del seu poble en tot l’Univers, presentant-se com la Mare de la Humanitat. Tots els missatges han estat recollits en el llibre titulat “La vida no és vida sense Déu”.

El 13 d’octubre de 2017, centenari de l’última aparició de Fàtima, Maria Santíssima es va adreçar encara a aquest poble nou definint-lo la petita, gran Església de Déu:

“Vosaltres sou la petita, gran Església de Déu en aquesta Terra. Voldria que us sentíssiu així, justament. No tingueu por de sentir-vos Església; l’Església de Crist, el meu Fill, que existeix i batega a tot l’Univers… Déu té necessitat de la seva Església, d’aquesta petita, gran Església que tindrà la força per oposar-se a l’enemic… Aquesta Església tindrà la força per viure la seva vida autònoma, llunyana de les intrigues dels homes i de l’arrogància dels potents[5].

Des d’aquell moment endavant el poble nou va ser cridat a prendre consciència del seu ser Església. Va ser contínuament invitat per Déu i els seus instruments a acollir i testimoniar els programes que ens havien estat revelats. El Senyor demana a aquesta petita Església de viure un veritable despullament de les idees pròpies, lògiques, ambicions. Demana sobretot que les celebracions eucarístiques siguin portades a un nivell cada vegada més alt, semblant al de la Litúrgia del Cel. Invita a una pregària elevada, segons les intencions de Maria Santíssima i deixar de fer-ho segons les intencions humanes, per nobles que siguin.

El 2018, amb el començament de l’Evangelització de la Terra, es va demanar a aquesta Església la consagració total al Cor Immaculat de Maria, com a punt de partença de l’Evangelització. El triomf del seu Cor és precisament el preludi indispensable per la vinguda gloriosa de Crist.

Arribem així al 20 de maig de 2018. El poble nou ja estava a punt per anunciar al món l’existència i l’obra de l’Església de Jesucrist de l’Univers. No d’una Església Nova, sinó de l’única Església fundada per Crist, una, apostòlica i indivisible, present a tot l’Univers, tal com explica la Mare de Déu al missatge del 9 de desembre de 2018:

“Fills, vosaltres no parleu d’una altra Església, no heu fundat una Església alternativa. L’Església és una. Malauradament, al llarg dels segles, algú s’ha infiltrat dins la veritable Església de Crist i ha apartat el poble de Déu a un racó, l’ha deixat a l’ombra. Proclamant l’existència d’aquesta Església, Déu ha tornat el seu poble al centre. Ara el poble de Déu expulsarà el no-poble, és a dir, tots aquells que han ocupat l’Església de Déu pels seus interessos i ambicions que no tenen res a veure amb Jesucrist.

L’Església sempre ha estat una, instituïda pel meu Fill a la Terra i fundada en els Apòstols, els profetes, els màrtirs i els sants; no només en els sants proclamats per l’Església, sinó en tots els estols de sants desconeguts, petits, aixafats, i en el seu poble fidel. Ara emergeix amb força la veritable Església de Crist, a través d’un poble que vol viure i posar en pràctica l’Evangeli, les paraules de l’Escriptura, l’ensenyament de la veritable Església i dels sants”.[6]

En el missatge del 13 de desembre de 2018, de nou la Mare de Déu parla de l’Església de Jesucrist de tot l’Univers i indica els passos concrets a fer per formar-ne part:

Us he parlat de Déu i de la seva vida que s’expandeix per tot l’univers. Avui us dic que l’Església, que el meu Fill va fundar a la Terra, no va quedar limitada a la Terra, sinó que és present a tot l’univers. Teniu germans i germanes, repartits per tot l’univers, que invoquen com vosaltres el nom del meu Fill i s’anomenen Cristians. Jesús ha donat la vida també per ells i els ha considerat dignes de pertànyer al seu poble. El fet que no pugueu veure’ls amb els vostres ulls no vol dir que no existeixin. No sigueu com tants arrogants que neguen tot el que no entenen. Els grans misteris de Déu s’entenen en la humilitat i en la pregària, tal com va succeir amb mi.

Arribarà el dia que tots els fills de Déu viuran units a la creació nova, que el meu Fill establirà a la fi dels temps. A la nova creació no hi entraran tots els que serveixen a Llucifer, refusen el Déu veritable i no estimen els germans. No hi entraran tampoc tots els que han utilitzat el nom del meu Fill per servir-se ells mateixos i el seu propi egoisme. Avui, la humanitat de tot l’univers està encara en camí, per convergir vers una única meta: ser reunida en Jesucrist i formar un sol poble. Però ja avui, ara, podeu experimentar la presència viva de l’Església de Jesucrist de tot l’univers, obrint el vostre cor a la novetat dels temps que vindran. Pregueu a l’Esperit Sant per tenir la llum i no ho rebutgeu tot com els nens capritxosos.  

Vosaltres, voleu també formar part de l’Església de Jesucrist de tot l’Univers? Si ho voleu, se us demanen tres coses: 1) donar completament la vida a Déu Tri i U, a través del meu Cor Immaculat; 2) viure una vida íntegra, respectant les lleis divines que us han estat revelades pel meu Fill Jesús a l’Evangeli; estan escrites també en vosaltres i l’Esperit Sant les manté vives en el vostre esperit; 3) creure en l’existència d’altres fills de Déu a l’univers, que juntament amb vosaltres formen la seva Església, una i indivisible; viure amb ells en comunió d’esperit i de pregària.

L’Església de la Terra, com l’heu vist fins avui, dividida, afeixugada de l’esperit del món, infectada per molts paràsits, haurà de deixar el lloc a la veritable Església de Jesucrist, viva i bategant a tot l’univers. No us torbeu per això i no us escandalitzeu, perquè Déu ha de purificar el seu poble; és un acte de justícia i de misericòrdia”.[7]

La nostra Mare mai ens ha amagat la responsabilitat i les dificultats del nostre camí, però ens ha més que omplert d’esperança recordant-nos la gran missió que pertoca a l’Església de Jesucrist en tot l’Univers:

La missió de l’Església és la de generar contínuament els fills de Déu a la vida de la Santíssima Trinitat. Això els fa íntegres, lliures, capaços d’escollir el bé i de rebutjar el mal, de trobar cada fill de Déu per donar-li la vida.

Ara és el moment que aquesta Església, unida a la que està a l’univers, porti el seu anunci amb la seva vida; amb la pròpia doctrina, la pròpia litúrgia i els propis sagraments, amb tot allò que ha rebut durant aquests anys. Tot això forma un dipòsit veritablement gran de fe, d’esperança i d’amor.

No us dic que no tindreu enfrontaments perquè l’odi de Llucifer contra l’Església de Jesucrist de l’univers és gran, però l’amor de Déu per vosaltres és més gran. També el meu amor per vosaltres és més gran i jo us estic agraïda per tot allò que heu fet aquests anys.

Les vostres cases seran realment santuaris. Atrauran la humanitat de bona voluntat que podrà veure una altra Església, podrà veure allò que encara no ha vist a la Terra. Desitjo que aquesta Església sigui pobre, és a dir, no rica de molts diners i mitjans, sinó rica i potent en la fe, en l’esperança, en l’amor, en la doctrina i en els miracles, en tot allò que Déu us permetrà realitzar perquè el temps empeny, fills meus. Déu ha d’actuar per salvar la Terra d’aquella part de la humanitat que vol destruir-ho tot i tothom.

Recordeu bé que sou aquells sobre els quals Déu ha fundat aquesta Església, perfectament unida a Sant Pere, als apòstols, a tots els instruments de Déu. Avui, en aquesta Terra, vosaltres sou aquells sobre els quals Déu està fundant l’Església de Jesucrist de l’Univers. Sigueu conscients de la grandesa i de la responsabilitat, i estigueu també joiosos perquè Déu us ha escollit. Quan Déu escull, escull per amor i per omplir-vos del seu amor”. 

  1. Consagrats per portar la vida de Déu

La consciència de ser l’Església de Jesucrist de l’Univers, present i activa a la Terra, ens ha portat a realitzar actes concrets que han marcat etapes també concretes en el nostre camí.

El 4 d’agost de 2019 la nostra Església va consagrar solemnement la Terra a Déu Pare, posant a les seves mans els grans sofriments del nostre planeta. En aquella ocasió, el Pare ens va adreçar paraules molt significatives. En citem algunes:

Avui, en vosaltres, entre vosaltres i a través vostre, es compleixen les meves promeses. Es compleixen les promeses fetes als vostres pares d’una humanitat nova, redimida; es compleixen les promeses dels profetes. Finalment, es dóna veu a l’esperança de tants sants que han passat entre vosaltres. Són eixugades les llàgrimes de molts justos al llarg de la història, que han esperat veure això que vosaltres veieu avui.[8] Les meves promeses es compleixen perquè ara a la Terra hi ha un poble que em pertany. Finalment, hi ha l’Església de tot l’univers que el meu Fill va instituir: viva, bategant, santa, íntegra, que busca només la meva voluntat.

Veieu, fills, com van les coses a la Terra. L’home no em busca, no em vol, no em coneix, m’ha refusat. Per això he volgut un altre poble i he creat una nova humanitat. Al llarg dels segles he suscitat sants, profetes, justos, però ara en vosaltres es compleix la meva promesa d’un poble: vosaltres sou el meu poble nou i jo sóc el vostre Déu.[9]

El 8 de desembre de 2019 l’Església es va consagrar solemnement a l’Esperit Sant, i el 31 de desembre de 2019 a Maria Santíssima. Més recentment, el 19 de gener de 2020, l’Església es va consagrar a la Santíssima Trinitat. Un punt d’arribada i de partida, tal com subratlla Déu Pare:

Aquest dia és un punt d’arribada i de partença. És un punt d’arribada, perquè avui s’acaba la vostra preparació i és un punt de partença perquè a partir d’avui comença per vosaltres la veritable i pròpia missió.

A través vostre, s’ha de manifestar la meva glòria, perquè l’Església està cridada a manifestar la glòria de la Santíssima Trinitat, especialment la meva glòria de Pare. Jo sóc el Pare que estima a tothom i que vol salvar tothom.

A partir d’ara, la veritable Església serà separada de la falsa i creixerà. Manifestarà el meu poder i la meva glòria. Sapigueu que existeix una sola Església, fundada pel meu Fill Jesucrist a la Terra i present a tot l’Univers. Que reconeix la Santíssima Trinitat i Maria Reina, Mare i Corredemptora de la humanitat. Acull i viu la comunió amb tots els germans de l’Univers, duu a terme la seva missió a tot arreu, per portar la salvació a vius i difunts. No hi ha cap altra Església i no hi serà.”[10]

  1. L’evangelització de la Terra

El Senyor va indicar les línies d’evangelització de la Terra per l’any 2020:

Comença el temps en què la meva acció revelarà cada vegada més la reialesa de la meva Església. D’ara endavant, la meva Església estarà amb mi allà on jo estigui, em seguirà arreu on vagi, tal com està escrit en l’Apocalipsi.[11] D’ara endavant, a tots els tabernacles, a tots els santuaris, a tots els portals, en cada lloc on la meva glòria resplendeix, resplendirà també la glòria de la meva Església.[12] Parlo de la meva Església, és a dir, aquella Església que ha passat amb mi a través de la meva mort i resurrecció, que porta damunt seu el segell de la meva reialesa, el segell del Rei.

El meu segell damunt vostre és la meva sang. L’he vessat per vosaltres però he fet més encara: us he marcat amb la meva sang. La meva sang és la prova inqüestionable que em pertanyeu i que heu estat inserits en la meva vida. Sou part de mi, sou part del meu Cos Místic que és la meva Església. El meu Cos Místic no és una imatge abstracta, sinó que és la realitat: és un cos que es mou en l’univers, que viu, pensa, estima, sofreix i actua. Aquest és el meu Cos Místic. Tots vosaltres podeu formar-ne part, sempre que us deixeu marcar pel meu segell de Rei, el segell de la meva mort i resurrecció.

Qui no accepta de ser amarat de la meva sang, passant amb mi de la mort a la vida, no pot formar part d’aquesta Església. No podran seguir-me els cristians distrets, aquells que pensen que pertànyer-me a mi sigui una passejada, un anar diumenge a l’església ben mudats. No, ser cristians no és això. El cristià és aquell que està en Crist i viu en Crist per ser una criatura nova.[13] Sense això no hi ha cristianisme, hi ha una mena de religió que s’anomena cristianisme, una entre tantes. La meva Església de tot l’Univers, al contrari, no és només una institució religiosa sinó que és el meu Cos Místic que porta en ell el segell del Rei, el segell de la meva sang.”[14]

L’Esperit Sant explica la naturalesa d’aquesta acció trinitària que dirigeix l’evangelització de la Terra:

La missió de la qual us parlo no és obra vostra sinó de la Santíssima Trinitat, que la realitza a través del seu poble. El Pare us crida, des del moment de la concepció. Si responeu a la seva crida, Jesús ve a vosaltres per realitzar l’obra del Pare en cada un de vosaltres i a través vostre. Després confirma plenament la seva obra, mitjançant el Baptisme. També jo, en el sagrament de la Confirmació, davallo damunt vostre per confirmar l’obra de Jesús, que ell compleix en el nom del Pare en cada un de vosaltres.”[15] 

  1. L’acció en esperit

L’acció principal de l’Església de Jesucrist de l’Univers és l’acció en esperit, que també constitueix la forma més alta i poderosa d’evangelització. Jesús la descriu així :

Desitjo que comprengueu una cosa important: existeix una acció de cada un de vosaltres que es desenvolupa en l’àmbit físic del cos, com els gestos que feu cada dia, i que produeix els seus efectes sobretot en el món material. Existeix també una acció que es desenvolupa en l’esperit, els efectes de la qual es manifesten sobretot a nivell espiritual. Per exemple, quan pregueu per algú, la vostra acció és a nivell d’esperit i toca l’esperit d’aquells pels quals pregueu. El mateix passa quan perdoneu algú: la vostra acció a nivell d’esperit, produeix efectes beneficiosos en l’esperit de qui ha estat perdonat. És una acció que no es veu però que existeix i és molt potent, perquè remou les profunditats de tot allò que toca. Déu utilitza sempre els seus instruments, sigui espiritualment o físicament, en funció de la seva natura, de les necessitats i del seu voler.[16]

L’acció en esperit és guiada per l’Esperit Sant i exigeix la nostra plena adhesió a Ell i als seus impulsos. L’acció en esperit ens permet estar en comunió amb els germans i les germanes de tot l’Univers, perquè és només l’Esperit Sant que fa possible la comunió entre tots els membres de la seva Església. En ell s’eleva la nostra pregària pels vius i pels difunts i la seva gràcia s’aboca sobre tota l’Església de l’Univers, que creix i s’enforteix de dia i de nit.

Creiem en la potència de l’acció en esperit i n’hem experimentat el seu abast. Més que mai, som conscients que la fe, l’esperança i l’amor de cada un de nosaltres generen una força que es transmet a aquells que viuen a distància, fins i tot en diferents planetes, perquè l’Esperit Sant, que omple l’Univers, no coneix fronteres i pot trencar totes les barreres. Hem experimentat que la força de la comunió universal pot fer miracles.

Per això hem acollit seriosament la invitació que Maria Santíssima ens ha adreçat en la vigília de la solemnitat de la Immaculada Concepció del 2019. La Mare de Déu ens ha cridat a participar amb Ella a la gran acció en esperit que avui el Senyor demana a aquesta Església:

El Senyor avui m’envia a demanar-vos a cada un de vosaltres i a tot aquest poble un gran acte d’amor: que juntament amb mi, d’ara endavant, us oferiu a tots els altars de la Terra, a tot arreu on se celebri l’Eucaristia. No és important si el sacerdot n’és digne o no. La meva oferta, juntament amb la de l’Església de Jesucrist de l’Univers, guarirà moltes ferides. De tots els altars de la Terra s’elevarà a Déu un sacrifici digne que el Pare acollirà, juntament amb el de Crist.

 Aquest és un pas molt important, que produirà sobre la Terra una forta onada de gràcies i una gran força s’elevarà de cada altar. Serà la força de Déu i del seu poble. No us oferireu només vosaltres que esteu presents aquí i els que pertanyen a la Fundació: tota l’Església de Jesucrist de l’Univers s’oferirà juntament amb mi sobre cada altar. Ja no hi haurà altars on el meu Fill s’ofereixi sol, sinó que hi haurà sempre el seu poble al seu voltant. Un riu de gràcia correrà per tota la Terra.

Vull explicar-vos també un aspecte molt important. Heu de saber que també en les altres religions hi ha molts fills que han dit sí a la Santíssima Trinitat en el moment de la concepció, però han acceptat encarnar-se en altres religions, en pobles de la Terra que no coneixen el meu Fill. Ho han fet per amor, s’han sacrificat. Déu ha acollit el seu sacrifici, però ara vol recuperar aquests fills seus, els vol retornar cap a ell perquè li pertanyen.

Per això vosaltres i jo mateixa, juntament amb tota l’Església de l’Univers, ens oferirem també en els temples pagans, allà on us sembla impossible que Jesús pugui ser-hi, però on hi ha els seus fills per desvetllar, elevar, nodrir i tenir-ne cura. Així m’ajudareu a destruir el regne de Satanàs, perquè també dels temples pagans s’elevarà la potència de Déu Tri i U i de tota l’Església de l’Univers. El regne de Satanàs serà buidat des de dins. Sense remor, sense accions espectaculars, de gota en gota, dia rere dia, el sacrifici del meu Fill i del seu poble s’elevarà de la Terra i destruirà els regnes de l’enemic.

Aquesta és una gran obra de Déu, que no podeu realitzar sols, sinó amb mi i amb tota l’Església de Jesucrist de l’Univers, que s’oferirà amb vosaltres i per vosaltres. La Terra és l’últim planeta que ha de ser guarit; és el més difícil, però ha de ser elevat. Déu no vol destruir la Terra. Satanàs vol destruir-la, no Déu. Déu vol recuperar-la i guarir-la, perquè estima a tothom.

Fills, no tingueu por pel que us demano. No tingueu por d’haver de sofrir de manera patològica, no es tracta d’això. Amb la consagració que fareu d’aquí poc a l’Esperit Sant[17], li donareu a Ell ple poder en vosaltres. Així l’Esperit Sant utilitzarà el vostre esperit i l’enviarà on li sigui més necessari. Aquesta és l’acció en esperit: el vostre esperit és portat per l’Esperit de Déu allà on és necessari. El vòrtex trinitari us agafa, us eleva, us porta i us torna i vosaltres recorreu la Terra i també l’univers, encara que estigueu vivint la vostra vida de cada dia. Aquest és el miracle de Déu que en la vida quotidiana i en el silenci, compleix els seus prodigis en vosaltres, per vosaltres i a través vostre.”[18]

  1. Exorcitzar la Terra

Entre les tasques d’aquesta Església no podia faltar la lluita contra el Mal que tenalla la humanitat de la Terra. Només el Senyor derrotarà per sempre Llucifer i els seus estols a la fi dels temps, però la seva Església lluita a partir d’ara al seu costat per alliberar els fills de Déu de les tenebres, a l’espera de la vinguda gloriosa del Senyor Jesús. Davant dels escenaris dramàtics que s’obren al davant de la humanitat d’aquesta Terra, es fa més necessari que mai el compromís d’aquesta Església en la lluita contra el maligne.

El dia de Nadal del 2019, Jesús ens va parlar de la nostra missió i de la nostra batalla per l’any 2020, un any consagrat a l’Esperit sant.

Davant vostre s’obre no només un any nou, sinó un temps nou: el temps del renéixer de tot l’Univers en mi. Serà un any de lluita contra Satanàs. Començarà la batalla final, que es realitzarà a la Terra i vosaltres la combatreu juntament amb mi. Els exèrcits de Déu i els de Satanàs ja estan alineats: L’Anyell i el Drac s’enfronten.

Serà un combat molt fort en l’esperit. Us enviaré a exorcitzar la Terra, a realitzar el que l’Església havia d’haver fet des de l’inici: fer fora el maligne amb la potència del meu Esperit. No podreu vèncer aquesta batalla amb les vostres forces humanes, amb la saviesa, amb sermons i amb les paraules, sinó només en la potència del meu Esperit. Ara podeu comprendre perquè l’any que ve serà totalment consagrat a l’Esperit Sant: de fet, serà Ell que sostindrà aquesta batalla en vosaltres. L’Esperit del Pare i del Fill, la Tercera Persona de la Santíssima Trinitat, lluitarà i guanyarà, en vosaltres i al vostre entorn, en nom de la Santíssima Trinitat.

Fills, no heu de tenir por de res. La batalla de la qual us parlo, vosaltres ja l’heu vençut amb mi, en el moment en el qual m’heu acollit i estimat, acceptant de compartir amb mi la creu i la mort. Ara us esperen la resurrecció i el renaixement.

Veieu com va el món: està oprimit per la presència del maligne. La Terra està infestada de mal. Els dimonis que fugen dels planetes rebels, que han estat evangelitzats, es refugien sobre el vostre planeta. L’infern està concentrat sobre la Terra i cada dia realitza la seva obra. No hi ha cap poble que pugui contrarestar-lo fora de vosaltres i tots els que han acollit aquests programes. Vosaltres sabeu on porta la història: cap a la creació nova que espera la humanitat de tot l’Univers. I és aquí, en aquesta Terra, que es lliurarà la batalla final per conquerir la creació nova.

 Us he dit que són els forts que s’apoderaran del Regne de Déu; no vull dir els forts humanament, ni violents ni durs, sinó forts en l’Esperit Sant.

Coratge fills, us envio amb la potència dels profetes, dels sants, dels màrtirs i de tots aquells que al llarg de la història han lliurat la batalla contra el Drac. Sou enviats a vèncer i ho podeu fer en l’Esperit Sant i en la comunió universal. A partir d’aquest any vinent, tota la potència de l’Univers serà abocada sobre la Terra i sobre vostre. Us llançaré com fletxes, que parteixen del meu Cor i del Cor de la meva Mare.

Heu de renéixer per aquests temps nous, que la Terra no ha vist mai i que els veurà, en els quals la Dona infantarà el meu poble i derrotarà per sempre el Drac. Els fills de Maria combatran aquesta batalla, immersos en l’Esperit Sant, consagrats a mi i donats al Pare.[19]

Lluiteu juntament amb tot el poble de Déu i venceu aquesta batalla. Exorcitzeu la Terra perquè en té necessitat, perquè així està escrit i així serà.”[20]

En conclusió, després de molt camí i no poques proves, avui sabem que, als ulls de Déu, el poble nou ha esdevingut la seva Església, present a la Terra com en tot l’Univers.

Malgrat les oposicions dels que jutgen aquest poble una secta, malgrat els límits i les fragilitats del nostre ser creatures, tenim la certesa de ser l’Església de Jesucrist. És una certesa que neix de la fe i no del fanatisme. És la consciència d’haver seguit el Senyor que ens ha cridat a deixar-ho tot per esdevenir testimonis de la seva vida. Vivim per Déu, amb Déu, per la seva glòria i per la salvació de tots. Això fa de nosaltres quelcom molt diferent d’una secta tancada en ella mateixa.

Creiem que l’Església a la qual pertanyem supera molt el nombre de persones que trobem o coneixem: inclou tots aquells que han acollit aquests programes i participen en l’evangelització de la Terra en esperit, vivint en comunió amb tota l’Església de Jesucrist de l’Univers.

No som ni herois, ni exaltats i tampoc bojos. Només hem respost a una crida: el Senyor ha passat a través del mar de la nostra vida i ens ha demanat de deixar les xarxes.[21] Ens ha enviat a testimoniar la seva salvació. Això és el que hem fet i ho continuarem fent, en comunió amb vosaltres i amb els nostres germans de l’Univers, per tots aquells que tenen fam i set del Déu veritable.

“En la concòrdia i en l’harmònic amor

Jesucrist és cantat.

I vosaltres que esteu sols,

uniu-vos per esdevenir un cor,

perquè soni en harmonia,

agafant el to de Déu en la unitat,

canteu a una sola veu

per mitjà de Jesucrist al Pare,

perquè us reconegui,

pel bé que feu,

membres del Fill”[22]

[1] “Riscrivere la storia – Vol II – L’Universo e i suoi abitanti” pàg. 198, versió original en italià.

[2] Missatge de l’Esperit Sant del 15 de maig de 2016, “Un passaggio cosmico”, versió original en italià.

[3] Missatge de Maria Santíssima del 23 de juliol de 2016 “El triomf del meu Cor

[4] Missatge de l’Esperit Sant del 15 d’octubre de 2016 “Avui es compleix definitivament la Pentecosta còsmica

[5] Missatge de Maria Santíssima del 13 d’octubre de 2017, “Sou la petita, gran Església de Déu

[6] Missatge de Maria Santíssima del 9 de desembre 2018 “Non cercate altrove quello che avete già”, versió original en italià.

[7] “La vida no és vida sense Déu”, Ed. Luci dell’Esodo 2018, pàg. 63, Missatge de cloenda.

[8] Cfr. Lc 10, 23

[9] Missatge de Déu Pare del 4 d’agost de 2019 “Sóc aquí, sóc el vostre Pare”, publicat en aquest web.

[10] Missatge de Déu Pare del 19 de gener de 2020, “Renovo la meva aliança amb vosaltres”, publicat en aquest web.

[11] Cfr Ap 14, 4

[12] Amb aquesta acció, el Senyor reuneix la seva Església, el seu Cos Místic, i la convida a oferir-se contínuament a Ell, a través del Cor Immaculat de Maria, per donar una resposta íntegra i participar en la comunió universal. Atreu tothom cap a ell i tots són cridats a unir-se a l’Església de Jesucrist de l’Univers per accelerar la vinguda gloriosa del Senyor i entrar a la creació nova.

[13] Cfr. 1 Jn 2, 6; 2 Co 5, 17; Ga 6, 15

[14] Missatge de Jesús del 24 de novembre de 2029, “El segell del Rei, publicat en aquest web.

[15] Missatge de l’Esperit Sant del 12 de gener de 2020, “La vostra missió és obra de la Santíssima Trinitat”. Publicat en aquest web.

[16] Cfr. “Verso la nuova creazione – Vol II anno 2011”, Ed. Luci dell’Esodo 2011, pàg 112, versió original en italià.

[17] Durant la Celebració eucarística, el poble de la Fundació s’ha consagrat solemnement a l’Esperit Sant.

[18] Missatge de Maria Santíssima del 7 de desembre 2019 “Oferts amb Maria a tots els altars de la Terra”, publicat en aquest web.

[19] Cfr. Ap cap 12

[20] Missatge de Jesús del 25 de desembre de 2019 “Us envio a exorcitzar la Terra

[21] Cfr. Mc 1, 16-20

[22] Sant Ignasi màrtir escriu a l’Església d’Efes (4, 2)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s