L’acció trinitària en “L’Església de Jesucrist de l’Univers”

de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Capítol 3

El Rostre de Maria Santíssima

(Primera part)

  1. Mare i Reina

En aquest capítol parlarem de la presència i de l’acció de Maria Santíssima en el poble de Déu, basant-nos en les nostres experiències. Es tracta d’un tema delicat i ampli; per això dividirem el capítol en diferents parts, per poder-ne assimilar millor els continguts.

 Comencem dient que “L’Església de Jesucrist de l’Univers” és mariana. En aquesta Església, la persona, l’acció i el servei de Maria Santíssima sobresurten amb absoluta claredat.[1] Per part seva, la Mare sempre ens ha acompanyat i guiat en el nostre camí, que parteix d’un esdeveniment fonamental per nosaltres: les aparicions de Maria Santíssima a Medjugorje (Bosnia-Hercegovina).

Tots nosaltres que formem part d’aquesta Església, hem reconegut en les aparicions de la Reina de la Pau el punt de partida del nostre camí individual i comunitari:

Tots som conscients d’haver estat generats per la Mare de Déu, com a persones i com a poble, mitjançant el despertar en la fe, experimentat a Medjugorje. Sobre el paper de la Mare de Déu en la nostra vida, podem afirmar amb el salmista: De tu brollen totes les meves fonts(Sl 86, 7). De fet, el nostre camí espiritual ha començat en el Cor Immaculat de Maria Santíssima; juntament amb ella i a través seu, caminem cap a Jesús. A ella hem consagrat la nostra vida i la nostra obra”.[2]

La Mare de Déu, ella mateixa, ens ha parlat molt de les seves aparicions a Medjugorje, revelant-nos diverses vegades el gran pla que volia portar a terme en aquell lloc.

He vingut a Medjugorje per ordre del meu Senyor, pel seu i també pel meu desig matern de preparar el poble de Déu pels grans esdeveniments que esperen a la humanitat. El missatge de Medjugorje serveix per preparar el poble de Déu per a grans esdeveniments”.[3]

La grandesa de l’esdeveniment de Medjugorje ens ha estat subratllada també per Sant Joan apòstol:

Maria SS. és molt més que un precursor, és la Mare. Si no fos regenerada per Ella, la humanitat no seria capaç d’acollir les gràcies que Déu dóna. La primera regeneració és la que passa a través de la Mare, que genera els fills perquè puguin rebre les gràcies.

Tot home ha de ser generat per una dona per venir al món. Després podrà acollir, a través de les experiències de la vida i la seva intel·ligència, les gràcies que li seran donades per Déu. En la vida espiritual s’esdevé així. La vinguda de Maria SS. a Medjugorje és també més que una preparació, és un esdeveniment que genera”.[4]

A partir de l’esdeveniment de Medjugorje, el camí que ens va portar a pertànyer a L’Església de Jesucrist de l’Univers, ha seguit una direcció ben concreta: l’oferta de la vida a Jesús, a través del Cor Immaculat de Maria. Una línia marcada per la mateixa Mare de Déu, que ens ha indicat la donació total a Déu en la integritat de la vida, com el pas obligat per anunciar al món la salvació. El despullament del propi jo, l’acceptació de la Creu per arribar a la resurrecció i trobar així el camí que porta a la vida:

Vinc per recordar-vos que la vostra missió és anunciar al món la vida trinitària; la vida del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Aquesta vida bategava en el meu cor, en el cor de Josep el meu espòs. Era viva a la casa de Natzaret. Perquè el vostre anunci sigui eficaç i autèntic, en primer lloc l’heu d’acollir vosaltres mateixos amb el cor net, immaculat, tal com vaig fer jo. L’anunci de la vida trinitària no pot entrar en un cor brut, en una ànima plena d’interessos. Us heu de despullar cada vegada més de qualsevol interès que no sigui el de la glòria de Déu, altrament l’anunci no pot arrelar en vosaltres. Es manté abstracte, pot tocar-vos però no us transforma. 

L’anunci de la vida trinitària ha de transformar-vos dia rere dia. Ja no podeu ser els mateixos si heu rebut l’anunci, tal com va succeir en mi; no només perquè em vaig quedar embarassada, sinó perquè tota la meva vida va canviar dins meu. Després de l’anunci de l’arcàngel, es va desenvolupar tota la meva vida personal, la meva vida amb Jesús i, a través seu, la meva vida amb el Pare en l’Esperit Sant…

Desitjo dir-vos això: si sou immaculats, no podeu presumir de cap dret sobre Jesús. No podeu posseir-lo, perquè, si l’estimeu de veritat, és Ell que us posseeix a vosaltres. Podeu posseir Déu només mitjançant l’amor, mai per interessos o per ambicions, perquè Déu no es deixa atrapar pels vostres interessos i per les vostres ambicions. Per això, no busqueu posseir ni manipular la vida de Déu. Aquesta no us pertany, excepte quan l’estimeu, la respecteu, l’acolliu. Les paraules de l’arcàngel Gabriel eren clares: Jesús era Fill de l’Altíssim, no era meu. Això val també per a vosaltres. Jesús passa dins vostre, us estima, us transforma, però no podeu capturar-lo en les vostres xarxes.

Per això vaig poder estar sota la creu amb llibertat, perquè sabia que Jesús no em pertanyia i havia de retornar al Pare després d’haver complert la seva obra. Així ha de ser per cada un de vosaltres: Jesús ha de complir en vosaltres la seva obra, no la que voleu vosaltres. Sigueu lliures en això, deixeu-vos portar per Jesús també sota la creu, perquè es compleixi la seva voluntat. Jesús complirà perfectament en vosaltres l’obra del Pare, la complirà en la potència de l’Esperit Sant, tal com va succeir en mi.

Aleshores veureu la resurrecció, podreu passar a través de la porta estreta que porta a la vida, una porta que només pocs la troben perquè són pocs els que es deixen conduir per Jesús sota la creu. Molts reben l’anunci, però un cop l’han rebut, immediatament intenten posseir la gràcia pels propis interessos. D’aquesta manera Jesús no pot actuar en ells, o actua de forma limitada. Aquestes persones voldrien reduir l’acció de l’Esperit al seu nivell. Aquest és el drama de molts cristians avui: l’anunci de la salvació que el meu Fill porta a cada home, que l’Esperit Sant incansablement porta, i que el Pare desitja, és reduït i limitat dins la trama de la vida humana, feta de molts interessos.

No vull que això passi també a aquells que desitgen oferir-se a Déu! Aquests han de recórrer les etapes de l’anunciació, de la presentació al temple, de la creu i de la resurrecció. Les han de recórrer juntament amb mi, tal com vaig fer jo, en la immaculadesa i en l’oferta total de la vida a Déu, sense interessos, sense maquinacions, sense filigranes. Us vull lliures, fills meus, lliures de tota trampa humana! Si sou així, aleshores Déu us utilitzarà a fons, i abatrà tot obstacle en vosaltres i al vostre voltant.

Avui torno a repetir-vos que no us preocupeu pel que passarà, en l’Església i en el món. Veureu coses grans, veureu també coses terribles perquè aquests temps vostres són temps greus, temps de lluita extrema entre llum i tenebres. Però qui s’ofereix a Déu i a Ell es confia, no té res a témer. Torno a dir-vos avui que us protegeixo en tots sentits, estenent el meu mantell al voltant vostre. 

Desitjo triomfar en cada un de vosaltres, però només puc triomfar en aquells que s’ofereixen totalment a Déu. Puc triomfar només sota la creu, perquè no veureu la resurrecció sense haver vist primer la creu. Això val per a cada un de vosaltres, tal com valia per mi. No tingueu por de mirar la creu de Crist, perquè aquest és el passatge a través del qual podeu arribar a la vida…[5]

 Al llarg dels anys de preparació del nostre poble, la Mare de Déu ha subratllat reiteradament dos aspectes de la seva persona, dues prerrogatives ben concretes i complementaries una de l’altra: s’ha definit Mare i Reina. Mare de Déu i de la humanitat i Reina de l’Univers.

Com a Mare, camina amb nosaltres, forma part del poble de Déu, acull les pregàries i els sofriments dels seus fills, demana tot el bé per nosaltres. Com a Reina, protegeix el poble, genera i reuneix els seus fills de tot l’Univers per oferir-los a Déu; obre el camí cap a la nova creació. El seu Cor Immaculat és la porta d’accés a la vida de Déu:

Només vull convidar-vos a entrar en el meu Cor. És un lloc sagrat, lloc de gràcia i és també el camí, la porta a través de la qual és més fàcil arribar al meu Fill.

Jo us preparo el camí perquè l’he fet abans que vosaltres, perquè he seguit el meu Fill abans que vosaltres, l’he seguit fins a la creu, al sepulcre, l’he acollit com el ressuscitat…

Puc preparar-vos el camí perquè sóc Aquella que ha entrat primer que els altres i més que tots els altres en el Cor de Déu. Conec el camí, el conec per gràcia, no només pel meu mèrit, i vull portar-vos-hi tots perquè sóc la vostra Mare, la vostra Reina, però sóc també la vostra Germana, sóc part de la humanitat”.[6]

Prego incessantment per vosaltres a la Santíssima Trinitat en la qual visc. Perquè faci davallar sobre tots els meus fills, en tot l’Univers, les gràcies necessàries perquè floreixin. Vosaltres sou les meves flors més boniques i el meu amor us fa florir… No us deixaré mai; d’aquí fins a l’eternitat seré la vostra Mare”.[7]

Durant els anys 2017 i 2018, Maria Santíssima ens ha guiat amb els seus missatges del 13 de cada mes, presentant-se com la Mare de la humanitat. Ha traçat un camí espiritual senzill i concret, per ajudar-nos a viure en comunió amb Déu i amb tota l’Església de l’Univers.[8]

Del seu ser Mare de Déu i nostra, n’emergeix també la seva reialesa:

Tots els instruments que m’han parlat a nom de Déu, confirmen que la maternitat i la reialesa de Maria són una realitat universal i indiscutible. Afirmen que Maria és l’única creatura que ha entrat perfectament en la vida de la SS. Trinitat perquè és immaculada i viu totalment oferta a Déu. De la dimensió trinitària, en la qual viu en plenitud, la Verge Maria pot venir a trobar els seus fills. És la Mare que precedeix els fills en el camí cap al Fill, deixebla i mestra en el camí de la santedat.

La Mare, ella mateixa m’ha explicat moltes vegades que la seva reialesa no pot ser entesa si no s’entén abans la seva maternitat. Maria és Reina en tant que Mare, i només qui l’acull com a Mare, pot acollir-la també com a Reina, abandonant-se a la seva guia, perquè en Ella la potència prové de la maternitat divina, que Ella la primera va haver d’acollir, pronunciant el seu sí a l’encarnació”.[9]

La Mare mateixa afirma:

Jo sóc la Reina de l’Univers, sóc Aquella que viu en la Santíssima Trinitat… Recordeu que sóc Mare i Reina. Déu m’ha donat un gran poder i jo l’exerceixo en la humilitat”.[10]

El seu poder com a Reina de l’Univers també es remarca amb força en el missatge del 13 de maig de 2017 en el qual, entre altres coses, afirma:

Sóc la vostra Mare i sóc també la Reina de l’univers. Això no és un simple títol amb el qual m’honoreu sinó que és la meva missió. Sóc Mare i Reina de l’univers. Potser se us ha escapat aquest detall; per això us recordo que, com a Reina, he rebut de Déu la gràcia i el poder d’actuar en tot l’univers a favor dels meus fills. He rebut el poder d’aixafar el cap de la serp i ho faré.

Tinc el dret i el deure, davant de Déu i de la humanitat, de parlar als meus fills quan vull, tant com vull i com vull, sense demanar permís a ningú. Déu m’ha demanat de fer servir del tot el meu poder de Mare i Reina de l’Univers; Ho faré per vosaltres, per ajudar-vos i per protegir-vos, perquè els temps són greus.”[11]

 Aquesta Església ha experimentat l’amor i el poder de Maria Santíssima. Moltes vegades, en moltes de les paraules que ens ha adreçat, s’ha presentat amb diferents títols, que subratllen sempre la seva maternitat i reialesa, per exemple: “Mare Immaculada i Reina dels Àngels”; “Mare de Gràcia i de Misericòrdia, Reina d’Europa”; “Mare i Reina de la Humanitat”; “Mare i Reina de la nova creació”; “Mare i Reina de l’Univers”.

Jesús, el Senyor, ha demanat que aquesta Església celebrés solemnement la Mare i Reina de l’Univers el dia just després de la solemnitat de Crist Rei, i ho fem així. Jesús desitja que reconeixem els lligams inseparables entre la seva reialesa i la de Maria Santíssima.

Per tant, Maria Santíssima ens acompanya en el pelegrinatge de la nostra vida i ens prepara per a la vida futura en la nova creació. Pelegrina entre els pelegrins, sempre atenta per custodiar els nostres passos perquè no ensopeguem amb el mal. És la més tendra de les mares, però la seva maternitat no acaba aquí. La seva acció materna és indispensable en el pla de Déu per recapitular en Crist tota la creació. És ella qui va a buscar els fills dispersos en tot l’Univers per generar-los a la vida en Crist. Els reuneix al seu voltant i els custodia en el seu Cor:

Sóc la vostra Mare i us genero contínuament, i encara he de generar molts fills. Aquesta és la meva missió: portar el meu Cor a molts fills per generar-los a Déu. Sempre he fet això i ho faré fins a la fi dels temps.

Sant Miquel guiarà tots els pobles que he reunit en el meu si.[12]Tots els pobles que he generat amb el meu amor, Sant Miquel els portarà al meu Fill, però sóc jo que us genero perquè sóc la vostra Mare. Us demano de permetre’m que us generi”.[13]

El camí que ens ha indicat la Mare de Déu és el camí de ser recapitulats en Crist per participar activament, juntament amb Ella, a la recapitulació en Crist de tot l’Univers. La vida i el servei de la Mare de Déu estan perfectament en harmonia amb l’acció trinitària, tal com ens explica ella mateixa:

Fills, jo actuo sempre en unió amb les Tres Persones Divines: al Pare, com a Filla seva predilecta i immaculada, per transmetre la seva vida arreu de l’Univers; al meu Fill per portar a tothom la redempció, tocant els pecadors amb l’amor del meu Fill que viu en mi; a l’Esperit Sant, de qui sóc l’Esposa, per desvetllar en els homes el record de Déu i el propòsit de servir-lo. Només així, regenerats en Déu Tri i U, sou fills de Déu.[14]

 A través del Cor Immaculat de Maria, també nosaltres participem en l’omnipotència de Déu. Jesús ho ha explicat, partint de l’Evangeli de l’Anunciació[15], en una conversa que vam tenir amb Ell el 14 de febrer de 2020:

Vosaltres passeu a través de la meva Mare i participeu en l’acció de la Santíssima Trinitat. Feu allò que us és possible, tal com ho va fer la meva Mare. Això és important: participar en l’obra de Déu tant com pugueu. Allò que és impossible a l’home, ho realitzarà Déu. El Pare us ha dit que depeneu completament de la Santíssima Trinitat[16]. Això no és una imatge: realment, tot el que hi ha en vosaltres, espiritual i material, depèn de la Santíssima Trinitat i de la seva acció. En un cert sentit, també vosaltres sou absorbits per la potència trinitària, que realitza en vosaltres allò que és impossible als homes. 

Aquestes coses no les podeu entendre racionalment, sinó només en esperit, a través de la fe. La fe posa en marxa el vostre esperit, si esteu disponibles,[17]i l’obre a l’omnipotència de Déu. A través de la fe, floreixen en vosaltres la intel·ligència, la potència i l’amor de Déu, que són indispensables per a la vostra vida.

En la mateixa conversa, vam demanar a Jesús si Maria Santíssima, que va participar perfectament en el passatge pasqual, pot ajudar-nos com ningú altre. Jesús va respondre així:

És exactament així. Vosaltres seguiu els passos de la meva Mare la qual, al seu torn, em segueix a mi perfectament. Per mitjà de l’Esperit Sant, mitjançant la meva Mare, esteu units a mi com jo estic unit al Pare.

Jo sóc el Cap de l’Església i estic present enmig del meu poble. Maria és la Mare de l’Església i és membre sublim del poble. Està al centre de la meva Església. Caminant sobre els seus passos, esteu segurs de recórrer el camí correcte. La meva Església, en tot l’Univers, creixerà al voltant de la meva Mare i de Sant Josep”.

Ara hem arribat al punt àlgid de la nostra missió: inserits en L’Església de Jesucrist de l’Univers, participem en l’acció trinitària per evangelitzar la Terra. En aquesta missió de l’Església, la Mare de Déu resplendeix de bellesa i potència, revelant totes les seves prerrogatives i la grandesa de la seva obra.

I és precisament en aquest temps, tan particular per tot l’Univers, que emergeix amb força la seva participació en la Redempció realitzada pel Fill, la qual cosa fa d’Ella la Corredemptora de la humanitat.

  1. Maria Santíssima Corredemptora de la humanitat

Per enquadrar millor la figura i l’acció de Maria Corredemptora, comencem amb les seves pròpies paraules, del missatge del 22 de febrer de 2020, publicat en aquest web. El considerem essencial per poder comprendre tot el que us proposarem a continuació. De fet, la Mare de Déu ens ha explicat diferents aspectes del seu ésser Corredemptora i altres instruments han afegit el seu testimoniatge. Sobre això en parlarem més endavant.

 Estimats fills,

Amb immens amor, us estrenyo tots en el meu Cor, especialment els malalts i tots el que sofreixen en l’esperit; tots els que són perseguits a causa d’aquest camí a les seves famílies, al lloc de treball. Us abraço tots perquè us estimo i vull estar al vostre costat en totes les proves.

Us he demanat moltes vegades d’ajudar-me a salvar les ànimes. Avui us dic: ajudeu-me en la meva obra de Corredemptora. Jo sóc la Corredemptora de tota la humanitat de l’Univers. Això no és un títol, és la meva missió, la meva obra entre vosaltres. És la missió que vaig acceptar des del moment de la meva concepció. Per això sóc la vostra Mare, perquè he acceptat de portar tot el dolor de l’Univers amb el meu Fill per deslliurar-vos del sofriment i de la mort.

Jo he portat juntament amb el meu Fill tots els dolors de la Passió: els espirituals de la traïció, de l’abandó, dels ultratges i de les blasfèmies i també els dolors físics. Tot el que Jesús sofria en el seu cos, jo ho sofria en el meu, encara que no fos visible als ulls del món. Al llarg de la història, molts sants han portat algun dolor de la Passió, però jo els he portat tots per vosaltres: el meu Cor ha estat traspassat, les meves mans i els meus peus foradats, i així successivament. Tot això ho he portat en el silenci per vosaltres, per arrencar-vos de l’odi de Satanàs. Per això us sóc Mare i per això Jesús va poder confiar-vos a mi al peu de la Creu.[18] La meva obra de Corredemptora va continuar en la primera Església, entre els apòstols i els deixebles. Després de la meva ascensió al Cel, en la glòria de la Trinitat on visc, la meva missió de Corredemptora es va estendre a tot l’Univers.

La meva obra de Corredemptora és incessant i imparable. Continuo oferint a la Santíssima Trinitat tots els dolors de l’Univers, per tal que els meus fills també experimentin la joia del Cel. De la mateixa manera, vosaltres heu de seguir el camí de Jesús i el meu. De fet, esteu cridats a ser corredemptors, és a dir, aquells que participen, juntament amb mi, a la mort i a la resurrecció del meu Fill. Units a mi, porteu els dolors del món i la joia del Cel. Units a mi, sou testimonis de la vida corrupta que mor i de la vida divina que, a través del meu Cor, reneix sempre i contínuament per a tots vosaltres.

Desitjo que aquest poble reconegui la meva obra de Corredemptora i n’esdevingui partícip, per estar cada vegada més unit a Jesús, Redemptor i Pastor de la humanitat. Sense mi no podeu entrar plenament en el sacrifici del meu Fill, en la seva mort i resurrecció.[19] He portat molts dolors per vosaltres, altrament estaríeu aixafats pel pes del sofriment. Sense mi no podeu tocar les profunditats de Déu. Us porto la seva vida perquè sóc Mare de Déu i Mare vostra, Corredemptora de la humanitat i Reina de l’Univers. Desitjo que aquest poble em reconegui com a tal i així m’aculli.

Si no compreneu la meva obra de Corredemptora, la meva figura esdevé marginal, ofegada, com ho és per a molts cristians. 

Us dic, fills, que Satanàs té terror de la meva obra de Corredemptora i s’oposarà de totes les maneres possibles a aquesta realitat, que mai ha suportat. No ha acceptat l’encarnació de Jesús i encara menys accepta que una Dona pugui ser Corredemptora. Per això s’oposaran a vosaltres, però no us preocupeu: aquest és el temps en el qual aquesta veritat ha d’emergir. Per això ningú podrà aturar-la. Satanàs s’enfurismarà però no podrà fer res. D’ara endavant el cercle s’estreny al seu voltant, perquè el poble de Déu avança en tot l’Univers i ja ningú el pot bloquejar.

L’Església de Jesucrist de l’Univers, proclamant a la Terra que jo sóc Corredemptora, produeix un canvi profund en la història de la salvació i de la humanitat. N’heu de ser conscients. Us torno a dir que això no és un títol; no tinc necessitat de títols, ni m’interessen. No vull res per a mi, però vull ajudar-vos i salvar-vos juntament amb el meu Fill. Aquesta és la meva missió i la portaré a terme; res ni ningú podrà impedir-m’ho. Ja us ho he dit i us ho repeteixo: d’ara endavant faré servir tot el meu poder de Reina[20] i de Corredemptora per deslliurar de l’enemic totes les ànimes possibles, amb l’ajuda de tota la meva Església de l’Univers.

Per això, fills, us estic molt agraïda per aquest pas que és gran. Aquest dia ha de ser especialment recordat per a vosaltres. Per part meva us asseguro la protecció davant de tot mal. Estaré sempre amb vosaltres. Coneixereu el dolor del món perquè esteu immersos en ell. No us lamenteu per això i considereu un honor per vosaltres ser corredemptors juntament amb el meu Fill i amb mi. En el vostre cor, però, coneixereu també la joia del Cel: la pau, l’amor, tot allò que el món no posseeix. Així, enmig del caos d’aquesta Terra, portareu la joia del Cel i el vostre cor exultarà, encara que sigueu rebutjats, perquè sempre tindreu la joia de Déu. Aquesta és la meva promesa: qui de vosaltres participarà en la meva obra de Corredemptora, coneixerà els dolors del món però tindrà també la joia del Cel.

Us beneeixo, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”.

Acabem aquest capítol amb les paraules de Jesús del missatge del 22 de març de 2008, amb les quals defineix la seva Mare com la Corredemptora de la humanitat. En presentem alguns fragments:

Maria ha sigut el primer ésser humà de l’Univers que s’ha unit perfectament al meu sacrifici a la creu i que ha participat plenament a la meva resurrecció. La meva Mare ha sigut el primer ésser vivent que ha fet amb mi el passatge pasqual. Tots els altres hi han participat juntament amb ella, a través d’ella, després d’ella. També les humanitats d’altres planetes fidels a Déu des de la creació, que van acompanyar amb la seva pregària el meu camí a la Terra, es van unir a Maria en el moment del meu sacrifici a la Creu. Per això la humanitat no podrà unir-se a mi si no és a través de Maria. El passatge a través del seu Cor Immaculat és obligatori per tots aquells que desitgen arribar a la unió mística amb mi. La meva Mare és aquella que ha obert el camí, la primera creatura que va arribar a la unió plena i perfecta amb mi a la creu, més enllà de la creu, per l’eternitat. Per això és la Corredemptora de la humanitat i per això la humanitat s’ha de dirigir cap a Ella.

En la meva Mare, abans que ningú altre, el meu passatge pasqual de la mort a la vida es va encarnar en ella mateixa i es va fer visible. La seva presència entre els apòstols va ser fonamental: després d’haver rebut l’Esperit Sant, els apòstols i els deixebles ho van comprendre tot, però és a través de Maria que van entrar plenament en el meu sacrifici i es van unir a mi.

Maria va esdevenir Mare de la humanitat sota la creu, en el moment en el qual es va unir al meu sacrifici. Ha obert el camí a tota la humanitat cap a la unió amb mi perquè ha generat la humanitat nova, la primícia de la qual és el sacerdoci, perquè el poble nou és un poble sacerdotal. Un poble que en l’exemple de Maria, amb Maria i mitjançant Maria, s’ha unit al meu sacrifici per entrar en la meva resurrecció. Aleshores, és clar que sense Maria el sacerdoci reial i també el ministerial no poden arribar a la seva plenitud.

L’obra de Déu Pare, a través meu, és obra que s’encarna. El Pare m’ha enviat a la Terra i aquí m’he encarnat: en la meva encarnació he portat entre els homes la voluntat del Pare. També la meva obra té necessitat d’encarnar-se en la humanitat. I en qui podia encarnar-se en primer lloc sinó en Maria, la meva Mare? No hauria de transmetre la vida al meu Cos Místic també aquella que ha transmès la vida al meu cos?[21]

       Continua….

[1] Recordem als lectors que en les nostres reflexions, amb la paraula Església entenem que ens referim únicament a Església de Jesucrist de l’Univers”, a la qual pertanyem.

[2] Del llibre “Il cammino del popolo nuovo”, Ed. Luci dell’Esodo, 2015, versió original en italià.

[3] Del llibre “Oltre la grande Barriera”, Ed. Luci dell’Esodo, 2008, pàg. 45, versió original en italià.

[4] Idem pàgs. 45-46

[5] Idem pàgs. 52-54

[6] Idem pàg. 49

[7] D’un missatge de Maria Santíssima a Stefania Caterina el 8 de desembre de 2013.

[8] “La vida no és vida sense Déu” – Missatges de la Mare de la humanitat a Stefania Caterina – Ed Luci dell’Esodo, edició en català 2019.

[9] Stefania Caterina, tret del llibre “Oltre la Grande Barriera”, Cap. 2, pàgs. 43-44, versió original en italià.

[10] D’un missatge de Maria Santíssima a Stefania Caterina, el 27 de juny de 2013.

[11] Missatge de Maria Santíssima del 13 de maig de 2017 “Seré la veu dels pobres de Déu

[12] Se’ns a revelat que, en aquest temps, Sant Miquel arcàngel és el Precursor de la vinguda gloriosa de Crist. A ell li correspon la responsabilitat de realitzar les ordres de Déu perquè el poble avanci i sigui protegit en el camí. A la fi dels temps, quan tornarà Jesús, Sant Miquel li lliurarà tot el poble perquè tothom sigui judicat.

[13] Del llibre “Verso la Nuova Creazione. Vol VI, pàg. 57.

[14] Missatge de Maria Santíssima del 31 de desembre de 2019, “Solemne consagració a Maria SS. per a l’any 2020”.

[15] Cfr. Lc 1, 37-38

[16] Missatge del Pare del 19 de gener de 2020, “Renovo la meva aliança amb vosaltres

[17] Cfr. He 10, 1

[18] Cfr. Jn 19, 25-27

[19] Cfr. “Riscrivere la storia- Vol I – Nel pensiero di Dio”, pàgs. 75-78, versió original en italià.

[20] Del missatge de Maria SS. del 13 de maig de 2017, “Seré la veu dels pobres de Déu”: “Tinc el dret i el deure, davant de Déu i de la humanitat, de parlar als meus fills quan vull, tant com vull i com vull, sense demanar permís a ningú. Déu m’ha demanat de fer servir del tot el meu poder de Mare i Reina de l’Univers; ho faré per vosaltres, per ajudar-vos i per protegir-vos, perquè els temps són greus”.

[21] “Riscrivere la Storia – Vol I – Nel pensiero di Dio” pàgs. 76-77. Versió original en italià.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s