Reflexió –  El Triomf del Cor Immaculat de Maria

A càrrec de Pare Tomislav Vlašić

12 de maig de 2021

(Transcripció d’àudio)

Estimats germans i germanes, hem dit diverses vegades que la nostra celebració litúrgica és la participació en els esdeveniments que Déu guia a tot l’Univers. Tant a la Terra com a tot l’Univers, els esdeveniments són còsmics.

Ara entrem en les últimes setmanes del Temps Pasqual. Som portats per la gràcia d’acollir grans gràcies i participar en una obra sublim de Déu a través dels seus instruments en aquest temps. Què es preveu en aquest temps? Demà celebrem la nostra solemnitat, les aparicions de la Mare de Déu a Fàtima, diumenge celebrem l’Ascensió de Jesús, després la vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i conclourem amb la solemnitat dedicada a la Santíssima Trinitat. En aquestes solemnitats se’ns demana de consagrar-nos solemnement: aquest vespre a Maria Santíssima, Mare, Corredemptora, Reina de l’Univers i al Crist Rei. També en la celebració de la solemnitat del Senyor ressuscitat i pujat al cel ens consagrarem a Maria, Mare assumpta al cel, per poder ser elevats al voler de Déu, que el nostre esperit s’elevi a Déu, al seu voler, que estigui disponible per acollir les gràcies que s’han previst per aquest temps, per a cada un de nosaltres, per a tots nosaltres. Només amb la nostra submissió al voler de Déu, per mitjà de Jesucrist que seu a la dreta del Pare, el Pare ens donarà l’Esperit Sant, i consagrats a l’Esperit Sant serem enviats a testimoniar, a manifestar la glòria de Déu i la seva victòria sobre Satanàs. I tal com he dit, conclourem amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat, consagrant-nos a Déu Pare i a la Santíssima Trinitat.[1]

Aleshores, podeu veure que aquests esdeveniments són fonamentals per a nosaltres cristians. Se’ns demana la nostra participació a l’obra de Crist, que ens condueix en l’Esperit Sant al Pare. És necessària l’Església de tot l’Univers en la qual destaca a primera línia Maria, Mare Corredemptora i Reina assumpta al cel.

Hem rebut el missatge d’aquest vespre.[2] Hi ha dues parts, a la primera part la Mare de Déu vol desvetllar la Terra, i diu que la Terra no es va desvetllar amb les seves aparicions a Fàtima, que va seguir freda, i nosaltres hem experimentat les conseqüències d’aquesta fredor, tots els disturbis de la Terra, les guerres, especialment la Segona Guerra Mundial. I al llibre “L’Universo e i suoi abitanti” vam presentar també el transcórrer dramàtic dels anys 60 fins a les aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje[3], perquè els representants de l’Església no van posar en pràctica el que la Mare de Déu volia.

Així ens parla avui la Mare de Déu, quan es compleixen quaranta anys de les seves aparicions a Medjugorje, a Medjugorje s’havia d’haver completat el missatge de Fàtima, i estem cridats a desvetllar-nos. Diu la Mare de Déu: “Avui, com aleshores, us torno a dir que no vencereu mai la batalla contra el Mal sense Déu Tri i U. No us salvareu dels greus perills que teniu sobre vostre, si no us sotmeteu al meu Fill Jesús per mitjà del meu Cor de Mare, Reina i Corredemptora. Una vegada més us declaro solemnement que no guarireu dels vostres mals si continueu oposant-vos obstinadament al Déu veritable i a les seves lleis”. Els mals són molts en aquesta humanitat.

S’adreça també als cristians: “A vosaltres, cristians de la Terra, us dic que és hora de tornar a posar al centre de la vostra vida la Persona del meu Fill Jesucrist i no la imatge que us heu fet d’Ell en el vostre cap”. La Mare desitja despertar l’Església, recordar-li que hi ha el Pare que s’ocupa dels mals de la Terra, en aquest any, en aquests anys, de la pandèmia de Covid, de problemes de treball, de problemes financers i de tot el que s’està movent. Déu Pare vol tenir cura dels seus fills. I aquí passem a la segona part que hem llegit en aquesta Litúrgia:  que és fonamental per a nosaltres ser desvetllats, ser participants a l’acció de Déu a través dels esdeveniments que Ell guia, igual que els Hebreus, que havien de sortir d’Egipte, a través del Mar Roig, a través del desert. En aquests temps som guiats, però estem guiats per tal de ser portats cap a la creació nova, on tot canvia.

En un  missatge que la Mare de Déu ens va donar a nosaltres dos, diu què és el judici del seu Fill. El judici del seu Fill és que l’home vell ha de morir, desaparèixer, per entrar a la creació nova, en el regne de Déu. Aquest no és un missatge que passa a través d’una vident, una cosa privada. Si mireu atentament la carta als Hebreus, quantes vegades l’autor ha subratllat aquesta frase: “perfecció”, “el Sacerdot Suprem que ens porta a la perfecció, a la plenitud”. Aleshores, la presència de la Mare entre nosaltres és per ajudar-nos a ser oberts en el  nostre interior a participar en aquesta plenitud, a través del despullament complet de l’home vell que serà transformat. És en aquest sentit que els cristians són cridats a la veritat que han sentit mil vegades dels predicadors, despullar-se en aquest temps, per veure i comprendre els remeis que Déu dóna a la humanitat i per veure i comprendre com la condueix.

Ja hem parlat de la presència de intermèdia de Déu entre nosaltres. Sense aquest despertar i sense l’acceptació dels instruments que Déu dóna… L’Església de Jesucrist de tot l’Univers que són els esperits purs, els sants, les ànimes del Purgatori, els germans fidels a Déu, i després també nosaltres que participem en aquesta acció, forma un instrument còsmic per alliberar la Terra. I cada un, esperits purs o els homes i les dones fidels a Déu des de l’origen, actuen per ajudar-nos a nosaltres en aquests passatges, i en aquest sentit la Mare de Déu parla de l’epidèmia i de la presència del Pare que actua a través dels seus instruments.

En aquest punt aquest missatge ens desvetlla per ser conscients que hi ha una Església en tot l’Univers que abraça no només aquells que estan jurídicament lligats a una confessió cristiana, sinó també moltes ànimes que han dit sí en el moment de la concepció que estan fora d’aquesta jurisdicció també a la Terra, que estan inserides en tots els sistemes, en totes les nacions, en un cert sentit amagades, perquè tenen un esperit pur. I Jesús les anomena les seves ànimes místicament esposes[4], i aquestes portaran el pes d’aquests programes que hem indicat.

En aquest context, la segona part és molt interessant per a nosaltres. La Mare de Déu fa servir la seva autoritat molt fort: “A les meves aparicions a Fàtima us vaig parlar del triomf del meu Cor Immaculat que és el triomf de la vida de Déu en tots vosaltres. El meu Cor triomfarà en el cor de tots els meus fills que m’estimen i m’acullen pel que realment sóc: Mare, Reina i Corredemptora. Deixeu que el meu Cor triomfi en vosaltres perquè pugueu vèncer tota batalla; sense mi la victòria serà difícil”. Aquí la Mare de Déu subratlla les seves prerrogatives: la Mare, la Corredemptora i la Reina. Aquestes prerrogatives no adquireixen el seu veritable valor si només s’escriuen sobre paper, però adquireixen el seu veritable valor si són acollides per nosaltres. Nosaltres no som cristians si no hi participem, perquè en el baptisme vam ser ungits per ser poble sacerdotal, profètic, reial. Sense la Corredemptora no hi podem participar plenament, no podem ser partícips de la vida ressuscitada. La humanitat i l’Església, el cristianisme, tenen necessitat de la Mare, Corredemptora i Reina de l’Univers.

Vam dir que la vinguda intermèdia de Jesús s’hauria retardat molt si nosaltres no haguéssim acollit Maria com és en Déu: Mare, Corredemptora i Reina. Hem dit que en aquest temps la Mare de Déu fa servir la seva autoritat amb molta força perquè és el temps de les decisions. L’autoritat de Maria, d’on treu aquesta potència? La treu de l’omnipotència de Déu a la qual participa. I un altre element: de l’autoritat que nosaltres li donem perquè la invoquem, ens consagrem i volem participar plenament a la seva missió, i Ella ens genera i ens fa capaços de veure, d’escoltar, de comprendre la presència silenciosa de Jesús.

Tal com diu, Ella també serà silenciosa en aquest temps. Què vol dir? Poden haver-hi diverses interpretacions, però jo m’aturo: ni tan sols les aparicions que només es reconeixen, diria, oficialment i no són encarnades, no ens salvaran, no són encarnades, no ens salvaran. En totes les visions, en totes les coses que davallen del cel com a gràcia, Satanàs s’infiltra si les persones no volen participar a la Redempció a través de la Mare Immaculada, Corredemptora i Reina. Per això també Ella és silenciosa, silenciosa però molt clara en les ànimes que s’adhereixen als programes que Ella ha portat. Recordeu que doneu l’autoritat a la Mare de Déu si us adheriu plenament a la seva obra de Mare, Corredemptora i Reina, i arribareu al Crist Rei que us governarà completament.

La Mare de Déu diu que el seu Cor triomfarà, triomfarà la vida de Déu en nosaltres. Si no passa això dins nostre, podem quedar agafats a les formes religioses, a les idees, a les recitacions. La Mare de Déu porta cap a Déu vivent que està actuant entre nosaltres i ens està fent esdevenir un poble vivent, per tant també vivent la Litúrgia. En aquests temps estiguem atents: són plens de gràcies, de gràcies noves, per desvetllar la vida en cada un que s’adhereix a aquests programes, la vida que triomfa sobre la mort, sobre el pecat, sobre el mal, i diu la Mare de Déu: “Satanàs ha de retrocedir, ha de fer-ho, ha de desaparèixer dins del poble”. Així, tots aquells que s’adhereixen a aquests programes, que siguin conscients que en cada un de nosaltres ha de renéixer aquella vida, ha de viure, bategar, viure, la vida plena dins seu. I cadascú individualment ha de reconèixer aquesta vida en la pròpia originalitat, de la mateixa manera com és normal per a nosaltres veure l’originalitat en cada planta, en cada flor, així també en tots nosaltres ha de florir, desenvolupar-se aquesta vida. Si no ens desvetllem, quedem estancats. Però aquesta vida que es desvetlla en nosaltres és mesurada segons el que expressem. Una flor expressa una bellesa característica, expressa un perfum, expressa una atracció pels insectes, pels homes, etcètera, etcètera. Aleshores, també ha de partir en nosaltres el testimoniatge, no tant amb paraules sinó com a expressió de la vida, com diu la Mare de Déu: “Que els cristians no portin al món ells mateixos, sinó que portin a Crist, Crist Salvador, que ens porta al Pare”.

Continua la nostra Mare: “És el moment que el meu Cor triomfi per a la glòria de Déu i de la seva Església de tot l’Univers, que la flama del meu Cor s’encengui en el poble sant de Déu i cremi tot allò que és mentida”. I quanta mentida hi ha avui en el món, quanta mentida en el cor dels homes! Quina llei política, jurídica pot eliminar aquesta mentida? Cap, només la vida immaculada del Cor Immaculat de Maria pot purificar-nos, perquè allí actua el foc de l’Esperit Sant, el seu Espòs per excel·lència. “Us he dit altres vegades i us repeteixo avui que faré servir el poder que Déu m’ha donat per estar al costat del meu Fill present a la Terra, per ara de manera invisible. Estaré amb vosaltres en tots els camins del bé que decidireu recórrer. Jo hi seré, ja ningú em podrà deixar de banda”. I ningú pot impedir l’acció de Déu en vosaltres per transformar-vos, i la potència trinitària es manifestarà en tots els que volem participar.

Això ens porta a comprendre en quin temps ens trobem, tal com ha dit la Mare de Déu: “Qui hagi escollit Déu, tindrà Déu; qui hagi escollit Satanàs, tindrà Satanàs. Qui no hagi escollit res, ho haurà de fer ràpid perquè el temps corre molt de pressa”; res, qui no ha escollit res. Molts cristians no tenen un rostre de cristians, no han escollit Déu vivent. I ara arribem a un punt que podrem escollir o Déu o Satanàs, entremig ja no hi haurà res.

Aquests són temps en els quals la Mare de Déu fa servir tota la seva autoritat, tal com diu a la conclusió: “Perquè sóc Mare que vol bé als fills”. I aquesta és la preparació, tal com ha estat dit, preparació perquè puguem acollir la presència intermèdia de Jesús a la Terra, per ser encaminats cap a la vinguda gloriosa de Crist. Però la vinguda gloriosa de Crist ve a través de la nostra transformació, per fer-nos capaços d’agafar aquella energia puríssima, primària, que ho canviarà tot en la nostra vida, en canvi a la Terra haurem de prendre les medicines que ofereix la Terra i demanar la benedicció perquè siguin salvífiques. Mentre la humanitat no vol unir-se plenament a Déu i refusa la Mare de Déu, no tindrà les medicines que porten directament al Paradís, per què? La humanitat no és capaç d’acollir aquelles energies sublims, primàries, aquelles lleis que són en Déu, i qui entra en Déu ha de ser transformat, capaç d’acollir aquella energia primària plenament, i aquesta serà la nostra plenitud.

Tingueu coratge. No us perdeu en xerrameca, perquè les persones superficials o amb paraules buides us treuen d’aquests programes. Tingueu coratge perquè tota l’Església de tot l’Univers amb Maria està involucrada en aquesta Terra. Aquests grans esdeveniments impliquen tots aquells que estan disponibles a ser implicats i a participar positivament. Tots aquells que no estan disponibles i que es posen en contra, perdran totes les forces, seran privats de les gràcies. Al final estaran allà on està el seu patró Llucifer.

Us beneeixo, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.


[1] Veure les pregàries de consagració a l’apartat “Consagracions i pregàries” d’aquest web

[2] Missatge de Maria Santíssima del 12 de maig de 2021, “Deixeu que el meu Cor triomfi en vosaltres”, publicat en aquest web

[3] Cfr. Del llibre “El Universo i sus habitantes”, Ed. Luci dell’Esodo, 4 parte “Desde la venida de Jesucristo hasta el tercer milenio”, cap. 2 i 3, pagg. 251-302, versió en espanyol, en pdf, en aquest web.

[4] Cfr. Missatge de Jesús del 24 de desembre de 2020, “Les ànimes esposes”, publicat en aquest web

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s