En la fe en Crist s’obre el camí lluminós de la salvació

Cartes al poble de Déu

25 de març de 2023, Anunciació del Senyor

En la fe en Crist s’obre el camí lluminós de la salvació

Estimats germans i germanes,

Continuem parlant-vos de la VINGUDA INTERMÈDIA DE JESÚS. La seva presència és viva entre nosaltres, perquè Jesús és aquí en la potència de l’Esperit Sant. Ho confirmem i en donem testimoni també ara, quan la humanitat passa per proves dures i es pregunta com superar-les i quin futur l’espera. En la nostra intervenció us portarem algunes de les paraules que ens han estat adreçades aquests anys i que ja ens indiquen les solucions amb la nostra participació.

Llegiu més: En la fe en Crist s’obre el camí lluminós de la salvació

Des de l’inici del nostre testimoni fins avui, s’han acomplert molts esdeveniments que confirmen el que us hem dit al llarg dels anys. Ens trobem a la darrera fase de la recapitulació en Crist de totes les coses. Ara més que mai, Jesús està al centre de l’acció divina que s’està realitzant en tot l’Univers: “Per mitjà d’Ell, Déu ha creat l’Univers, i ara l’ha establert com a Senyor de totes les coses. Ell és el mirall de la glòria de Déu, la imatge perfecta del que és Déu. La seva paraula potent sosté tot l’Univers. Ara, després d’haver purificat els homes dels seus pecats, el Fill ha pujat al cel i té el seu lloc al costat de Déu.[1]

Amb la seva resurrecció i ascensió al Cel, Jesucrist ha obert el camí lluminós cap a la glòria a tota la humanitat i a totes les creatures. Ara és aquí per portar a la seva glòria i a la glòria de Déu Pare tots aquells que s’adhereixen a la seva passió i resurrecció i caminen per arribar a la seva glòria. Ha rebut del Pare el poder de realitzar definitivament la salvació i de introduir tot l’Univers en la nova creació.[2]

Per les revelacions que hem rebut, sabem que en ocasió del Gran Jubileu de l’any 2000, Sant Miquel Arcàngel i els altres sis Arcàngels va baixar als inferns per anunciar també a les forces infernals la recapitulació en Crist de tot l’Univers. Per què a les  forces infernals? Perquè Déu és llum i dona a tothom la possibilitat de conèixer la veritat i escollir entre mentida i veritat. De la mateixa manera, cadascú, bo o dolent, és cridat a escollir lliurement:

L’acció de Déu s’articularia en línies ben precises:

  1. Una forta acceleració del pla de recapitulació en Crist, a través de la revelació gradual de les realitats presents i operants en l’univers.
  2. La creixent elevació espiritual del poble de Déu en tot l’univers, a través de la consagració i santificació de molts membres del mateix poble.
  3. La superació progressiva de les estructures i dels sistemes, que operen a la Terra com en altres parts de l’univers, que impedeixen la relació directe entre l’home i Déu.
  4. Una forta acció contra la corrupció satànica per part del Cos Místic de Crist en tot l’univers.
  5. L’especial protecció de Maria Santíssima, de Sant Josep i dels set grans Arcàngels, concedida per Déu al seu poble, en especial als consagrats escollits per a missions particulars.
  6. L’acció cada vegada més incisiva de l’Esperit Sant en les ànimes dels vius i dels difunts, per tal de preparar la humanitat de tot l’univers al retorn gloriós de Crist.

Sant Miquel va ordenar a Llucifer que es guardés prou de posar obstacles davant les ànimes escollides i al seu poble fidel. No es tolerarien accions per part dels dimonis més enllà del límit establert per Déu.”[3]

És per això que les forces del Mal reaccionen amb fúria, com podeu intuir pels fets que estan passat davant els nostres ulls. Intenten oposar-se a la presència i obra de Jesucrist i de la seva Església de tot l’Univers. La presència de Jesús a la Terra posa el nostre planeta al centre d’un enfrontament còsmic sense precedents. Aquí els exèrcits de Déu i els de Llucifer s’enfronten sense treva i sense exclusió de cops. Això que us vam anunciar ja des de fa temps s’està realitzant; la Terra ja és l’escenari de la darrera batalla entre el Bé i el Mal, una batalla definitiva que arribarà al seu punt culminant a la fi dels temps, però des d’aquí ja es veuen els signes premonitoris.

Qui ha acollit Jesucrist com a Fill de Déu i Salvador, qui ha ofert a Ell la pròpia vida, a través del Cor Immaculat de Maria, seguint els programes que en aquests anys us hem anunciat, no té res a témer. De fet, Jesús ha tornat a la Terra -en la vinguda intermèdia en esperit de la que us parlem- per enfortir-nos, protegir-nos i donar-nos la gràcia necessària per afrontar els esdeveniments que ens esperen. És una gràcia potent perquè ens trobem en els últims temps, ens els quals s’han d’acomplir les promeses dels profetes anunciades al llarg dels mil·lennis. Les lleis sublims de l’Esperit, que governen la vida segons el pensament de Déu, han de prevaldre per sobre totes les desviacions i manipulacions realitzades pel dimoni i els seus sequaços per corrompre els homes i la creació.

Qui podrà aconseguir això sinó Déu mateix? Només Jesús que és Déu podrà acomplir això que ni homes ni àngels poden acomplir perfectament: “No us penseu que he vingut a anul·lar la Llei o els Profetes; no he vingut a anul·lar-los sinó a portar-los a la plenitud”.[4]

Quin és el nostre paper en aquest escenari que ens sembla sovint dramàtic?Què podem fer? La mateixa pregunta la feia Jesús als seus contemporanis: “Ells li preguntaren: Què hem de fer per complir les obres de Déu? Jesús els respongué: L’obra que Déu vol és aquesta; que cregueu en aquell que ell ha enviat.”[5] Per tant, la nostra col·laboració es realitza mitjançant la fe en Crist, que ens posa al costat del Fill de Déu i ens fa capaços de seguir-lo en la seva obra de redemptor. Oferts a Jesús a través del Cor Immaculat de Maria, Mare, Reina i Corredemptora, esdevenim instruments eficaços per aquest temps. Ja hem afirmat diverses vegades que la consagració al Cor Immaculat de Maria no és un simple acte de devoció, sinó una veritable llei còsmica, a través de la qual la potència trinitària actua en nosaltres i ens condueix al nostre destí definitiu en Déu. La Mare de Déu ho explica així: “Fills, consagreu-me els vostres sentits i els vostres pensaments! Jo els custodiaré en la puresa i els oferiré a Déu. Refugieu-vos en el meu Cor Immaculat que no ha conegut mai el Mal, per tal que jo us preservi del pecat. Us oferiré contínuament al meu fill i intercediré per tots vosaltres perquè l’Esperit Sant us ompli dels seus dons. Així sereu íntegres, veritables fills de Déu que honoren el Pare, creuen en el Fill i escolten la veu de l’Esperit Sant.”[6]

La nostra fe en Crist no es dona per descomptat i mai s’ha de confondre amb la religiositat superficial. Les nostres pràctiques religioses, les nostres devocions, encara que útils i lloables, no són suficients per immergir-se en la vida de Déu i no fan de nosaltres creatures noves. És necessària una fe sincera i profunda que ens porta a desitjar un veritable canvi del pensament i de la vida, per sobre de les coses que passen al món. Sant Pau ens adverteix així: “Revestiu-vos de Jesucrist, el Senyor, i no us deixeu prendre pels desitjos de la carn”.[7] La fe en Crist ens revesteix d’Ell i de la seva vida, ens embolcalla amb la seva potència guaridora que cura i guareix les nostres ferides i les de la humanitat.

Estigueu atents: l’acció de Llucifer i dels seus dimonis es basa en el TERROR, la MENTIDA, la SEDUCCIÓ. Són signes de la seva presència i avui la Terra n’està plena. Però l’acció del dimoni no pot resistir la fe d’un poble que viu lliure i conscient. Tots nosaltres que hem decidit pertànyer a “L’Església de Jesucrist de l’Univers”, volem ser un poble unit al Senyor i preparat per donar testimoni de la fe en Ell.

La nostra fe expulsa els ídols que contínuament ens proposa la nostra societat i que reflecteixen l’acció del dimoni: alguns terroritzen, altres enganyen, altres sedueixen.  Es pot tractar de persones, de coses, de situacions que sovint ofeguen la vida dels homes. Sobretot avui, amb l’esdeveniment de les noves tecnologies, amb l’avenç cada vegada més de pressa de la intel·ligència artificial i amb els fets dramàtics i les injustícies que veiem, la humanitat està obligada a fer front a tota mena de seducció, d’engany i de por. Bona part de la nostra humanitat se sent perduda i confusa. Cap autoritat de la Terra sembla donar respostes convincents i així augmenten la rebel·lió i el desordre.

Nosaltres, però, sabem i us donem testimoni que Jesús és aquí. Ha vingut a portar al seu poble que l’estima la pau i la seguretat, per recuperar les regnes de la història i separar les ovelles de les cabres. Amb l’Església de tot l’Univers, prepara la seva manifestació gloriosa a la fi dels temps, quan tothom el veurà. Llucifer ho sap però no pot fer res per aturar els plans de Déu que continuen imparables fins a la seva completa realització: “Perquè en el nom de Jesús tothom s’agenolli, al cel, a la terra i sota la terra, i tots els llavis proclamin: “Jesucrist és Senyor”, a glòria de Déu Pare”.[8]

Jesús ens crida a la responsabilitat de viure i servir: Què desitjo de vosaltres? Una vida senzilla i digna de la vostra crida; una vida santa, oferta a Aquell que és tres vegades Sant. L’Església no podrà ser la meva Esposa si no ho són també totes les ànimes que l’acompanyen.

Us demano doncs que sigueu ÀNIMES ESPOSES. Aquestes ànimes em pertanyen des de l’eternitat. Han decidit donar-se a mi amb plenitud; m’ho han donat tot i jo, a elles, els ho he donat tot. No temen la mort perquè han escollit la vida i em segueixen dòcilment arreu on vagi.[9] Són ànimes especialment unides a la meva Mare i són semblants a Ella en la docilitat i en l’obediència a Déu. Són la joia del Pare i la terra fèrtil en la qual l’Esperit Sant sembra les llavors de la vida. Unides a mi com a veritables esposes, desvetllen la vida en altres ànimes i les condueixen a Déu. La meva Església estarà formada per aquestes ànimes, que ompliran l’Univers del perfum de Déu[10] i seran la ruïna de Llucifer.[11]

Estimats germans i germanes, ja estem a prop de la Santa Pasqua, que ens recorda el grandiós passatge de Jesús de la mort a la vida, el passatge que correspon a cada un de nosaltres i a tota la humanitat que acull Jesús i que serà portat a la perfecció i definitiu a la fi dels temps, quan Jesús ens introduirà en la nova creació. Mantinguem-nos, doncs units a Crist i entre nosaltres, en comunió amb tota l’Església de l’Univers que ens sosté en el nostre camí. Encara que els nostres ulls no poden veure Jesús perquè encara no és el temps, contemplem-lo amb els ulls de l’esperit i agafem-nos a Ell amb amor i confiança i Ell es farà present en la intimitat dels nostres cors.

El món no el veu perquè no l’estima i el refusa. Però nosaltres el veurem segons la seva promesa: “D’aquí a poc temps, el món ja no em veurà, però vosaltres si que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu[12]

En aquesta Santa Pasqua tan particular i plena de gràcies, Jesús ens indica com afrontar els esdeveniments que travessa la humanitat: El meu poble estarà ofert a mi. Cadascú s’oferirà ell mateix a Déu, a través del Cor Immaculat de Maria, i formarà el meu Cos, la meva Església. Llavors, un sacrifici pur s’elevarà al Pare, per mitjà del Fill, en el poder de l’Esperit Sant. Serà el Sacrifici de tot el meu poble, vius i difunts, units al meu sacrifici. Serà presentat contínuament davant el tron ​​de Déu pels Arcàngels. A ell s’uniran els esperits purs de tots els àngels i dels sants. Serà la força més gran de l’univers, després de la de Déu, i s’oposarà a les forces infernals. Aquest poble prepararà el camí a la meva vinguda gloriosa… Hi haurà un sol Déu i un sol poble.[13]

Desitgem que aquestes paraules us siguin d’ajuda per trobar les respostes a les preguntes d’aquest temps, i us indiquin el camí lluminós cap a la realització de les promeses de Déu per a cada un de vosaltres i per a la humanitat, per tal que arribem tots a la salvació definitiva.

Us beneïm i us acompanyem amb la nostra pregària.

Bona i Santa Pasqua a tots vosaltres i a les vostres famílies

Stefania Caterina i P. Tomislav Vlašić


[1] Cfr. Eb 1, 2b- 3

[2] Cfr. He 9, 28

[3] “Riscrivere la Storia – Vol II- L’universo e i suoi abitanti” Ed. Luci dell’Esodo, pàg. 309

[4] Cfr. Mt 5, 17

[5] Cfr Jn 6, 28-29

[6]La vida no és vida sense Déu” Ed. Luci dell’Esodo, pàg. 16

[7] Cfr. Rm 13, 14

[8] Cfr. Fl 2, 10-11

[9] Cfr. Ap 14, 1-5

[10] Cfr. 2Co 2, 15

[11] “Verso la Nuova Creazione Vol VII anno 2020” Ed Luci dell’Esodo, pàgs. 143-144, en italià; i en català en aquest web, 24 de desembre 2020 – Vigília del Nadal del Senyor, missatge de Jesús “Les ànimes esposes”

[12] Cfr. Jn 14, 19

[13] Missatge de Jesús del 8 de setembre de 2011 amb títol “El futur del meu poble”, del llibre “Volume II – Verso la nuova Creazione anno 2011” Ed. Luci dell’Esodo, en italià; i publicat en català en aquest web

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s